Zachowywanie danych użytkowników, którzy opuszczają organizację

Aby zachować w Google Vault dane użytkownika, który opuszcza organizację, administrator Google Workspace powinien użyć zarchiwizowanego konta użytkownika. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie kontami byłych pracowników i zapisanymi na nich danymi. Dane na zawieszonym koncie zostaną zachowane, ale nie będzie ono już mogło odbierać nowych wiadomości. Pamiętaj, że opłaty za konta zawieszone są takie same, jak za aktywne.

Nie usuwaj konta. Jeśli je usuniesz, usuniesz też dane tego użytkownika w Google Workspace, w tym dane zablokowane lub przechowywane w Vault. Więcej informacji
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?