Zaloguj się w Vault

Aby zalogować się w Google Vault, wejdź na vault.google.com i wpisz swoją nazwę użytkownika oraz hasło.

Aby nadal korzystać z klasycznej wersji Vault, wejdź na ediscovery.google.com. Ustawienia, zapisane zapytania i eksporty danych są jednakowe w obu wersjach, ponieważ używają one tego samego zaplecza.

Nie możesz się zalogować?

Podczas logowania możesz zobaczyć następujące błędy:

Komunikat o błędzie Opis
Nieprawidłowe żądanie – błąd 400 Bezpłatne konta Google, takie jak te kończące się na @gmail.com, nie mogą korzystać z Vault.

Rozwiązanie: zaloguj się na konto Google Workspace, które przydzielił Ci pracodawca.

Nieprawidłowe żądanie Twoje konto nie ma uprawnień do korzystania z Vault.

Rozwiązanie: jeśli uważasz, że przysługują Ci uprawnienia dostępu do Vault, skontaktuj się ze swoim administratorem i poproś o wykonanie czynności podanych w artykule Kontrola nad uprawnieniami dostępu do Vault.

Po zalogowaniu się nie możesz nic zrobić?

Jeśli możesz zalogować się w Vault, ale nie możesz otworzyć żadnych spraw, reguł przechowywania ani raportów, administrator Google Workspace nie przyznał Ci uprawnień do Vault.

Jeśli uważasz, że powinieneś móc używać Vault, skontaktuj się ze swoim administratorem i poproś o przyznanie uprawnień do Vault Twojemu kontu.

Uwaga: jeśli jesteś administratorem Google Workspace i chcesz umożliwić kontom użytkowników korzystanie z Vault, zobacz Kontrola nad uprawnieniami dostępu do VaultUprawnienia w Vault i ich przypisywanie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?