Cách điều chỉnh dữ liệu Xu hướng

Xu hướng điều chỉnh dữ liệu tìm kiếm để việc so sánh giữa các cụm từ trở nên dễ hơn.

Kết quả tìm kiếm tương ứng với thời gian và vị trí của truy vấn theo quy trình sau:

  • Mỗi điểm dữ liệu được chia cho tổng số tìm kiếm về phạm vi địa lý và thời gian mà dữ liệu đại diện để so sánh mức độ phổ biến tương đối. Nếu không, các địa điểm có lượng tìm kiếm nhiều nhất sẽ luôn được xếp hạng cao nhất.
  • Các số tìm được sau đó sẽ được chia theo tỷ lệ từ 0 đến 100 dựa trên tỷ lệ của chủ đề so với tất cả các lượt tìm kiếm ở toàn bộ các chủ đề.
  • Các khu vực khác nhau hiển thị cùng một sở thích tìm kiếm cho một cụm từ không phải lúc nào cũng có tổng số lượng tìm kiếm giống nhau.

Nguồn gốc của dữ liệu Xu hướng

Dữ liệu Google Xu hướng là một mẫu dữ liệu tìm kiếm không thiên vị của Google. Chỉ một tỷ lệ tìm kiếm được sử dụng để soạn dữ liệu Xu hướng.

Có 2 loại dữ liệu Xu hướng, đó là:

  • Dữ liệu trong thời gian thực - một mẫu tìm kiếm ngẫu nhiên trong 7 ngày qua
  • Dữ liệu không phải trong thời gian thực - một mẫu dữ liệu tìm kiếm ngẫu nhiên trên Google có thể được lấy trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 36 giờ trước khi bạn tìm kiếm

Sau khi thu thập dữ liệu tìm kiếm, chúng tôi sẽ phân loại dữ liệu đó, kết nối dữ liệu với một chủ đề và xóa mọi thông tin cá nhân.

Dữ liệu bị loại trừ

  • Các lượt tìm kiếm được rất ít người thực hiện: Xu hướng chỉ hiển thị dữ liệu cho các cụm từ phổ biến, do đó, các cụm từ tìm kiếm có số lượng thấp xuất hiện với giá trị "0"
  • Các lượt tìm kiếm trùng lặp: Xu hướng loại bỏ các lượt tìm kiếm lặp lại của cùng một người trong một khoảng thời gian ngắn
  • Các ký tự đặc biệt: Xu hướng lọc ra các truy vấn có dấu lược và các ký tự đặc biệt khác