Trendler verilerini düzenleme

Trendler, terimler arasındaki karşılaştırmaları kolaylaştırmak için arama verilerini düzenler.

Arama sonuçları aşağıda açıklandığı şekilde bir sorgudaki zaman ve yer ile orantılıdır:

  • Aramaların popülerliğini göreli olarak karşılaştırmak için her veri noktası, temsil ettiği coğrafyaya ve zaman aralığına ait aramaların toplamına bölünür. Aksi takdirde, arama hacmi en yüksek olan yerler her zaman en üst sırada yer alırdı.
  • Sonuçta elde edilen sayılar, bir konunun tüm konulardaki tüm aramalara oranına bağlı olarak 0 ile 100 arasında olacak şekilde ölçeklendirilir.
  • Bir terim için aynı aramaya yönelik ilgiyi gösteren farklı bölgeler, her zaman aynı toplam arama hacmine sahip değildir.

Trendler verileri nereden geliyor?

Google Trendler verileri, Google arama verilerinin tarafsız bir örneğini teşkil eder. Trendler verilerini derlemek için aramaların yalnızca belirli bir yüzdesi kullanılır.

2 tür Trendler verisi vardır:

  • Gerçek zamanlı veriler, son 7 gün içindeki aramaların rastgele bir örneğidir
  • Gerçek zamanlı olmayan veriler, en eski olarak 2004'e, en yeni olarak da aramanızdan 36 saat öncesine ait olan Google arama verilerinden rastgele alınmış bir örnektir

Arama verilerini topladıktan sonra sınıflandırır, bir konuya bağlarız ve kişisel bilgileri kaldırırız.

Hariç tutulan veriler

  • Çok az kişi tarafından yapılan aramalar: Trendler yalnızca popüler terimlerle ilgili verileri gösterir. Bu nedenle, düşük hacimli arama terimleri "0" olarak görünür.
  • Yinelenen aramalar: Trendler, aynı kişinin kısa bir zaman diliminde girdiği tekrar eden aramaları eler.
  • Özel karakterler: Trendler, kesme işaretini ve diğer özel karakterleri içeren sorguları filtreler.