Časté otázky týkajúce sa údajov Trendov Google

Trendy Google poskytujú prístup k prevažne nefiltrovanej vzorke skutočných žiadostí o vyhľadávanie odoslaných Googlu. Sú anonymizované (bez identifikácie jednotlivých osôb), kategorizované (určujúce témy vyhľadávacieho dopytu) a agregované (zoskupené). Umožňuje nám to zobraziť záujem o konkrétnu tému na celom svete alebo na úrovni jednotlivých miest.

Aké vzorky poskytujeme?

K dispozícii sú dve vzorky údajov Trendov Google:

  • Údaje v reálnom čase predstavujú vzorku dopytov za posledných sedem dní.

  • Údaje, ktoré nie sú v reálnom čase, predstavujú samostatnú vzorku, ktorá sa líši od údajov v reálnom čase a zahrnuje obdobie od roka 2004 až do 36 hodín pred vaším vyhľadávaním.

Do akej miery je vzorka vyhľadávaní reprezentatívna?

V Trendoch Google sa používa iba vzorka vyhľadávaní na Googli. Je však dostatočná, pretože každý deň spracovávame miliardy vyhľadávaní. Poskytnutie prístupu k celej množine údajov by bolo príliš náročné na rýchle spracovanie. Vďaka vzorkovaniu údajov môžeme posudzovať množinu údajov, ktorá reprezentuje všetky vyhľadávania na Googli, a získavať štatistiky, ktoré je možné spracovať do niekoľkých minút od výskytu udalosti v skutočnom svete.

Ako sú Trendy Google normalizované?

Trendy Google normalizujú údaje vyhľadávania, aby sa dali ľahšie porovnávať. Výsledky vyhľadávania sa normalizujú v pomere k času a miestu dopytu naseldujúcim postupom:

  • Pri porovnávaní relatívnej obľúbenosti dopytu vydelíme každý bod celkovým počtom dopytov v danej zemepisnej oblasti a príslušnom období. Ak by sme to nerobili, najvyššie by sa vždy umiestnili miesta s najväčším objemom vyhľadávania.

  • Výsledné čísla potom prevedieme na stupnicu od nula do sto podľa toho, aký podiel vyhľadávaní príslušná téma zaujíma vzhľadom na všetky vyhľadávania vo všetkých témach.

  • Ak sa v rôznych oblastiach zobrazuje rovnaký záujem vo vyhľadávaní nejakého výrazu, neznamená to, že v nich bol dosiahnutý rovnaký celkový objem vyhľadávania.

Aké vyhľadávania sú zahrnuté v Trendoch Google?

Údaje Trendov Google reflektujú každodenné vyhľadávania používateľov na Googli, ale tiež nepravidelnú aktivitu vyhľadávania, ako sú napríklad automatické vyhľadávania alebo dopyty, ktoré môžu byť spojené s pokusmi o šírenie spamu v rámci našich výsledkov vyhľadávania.

Aj keď máme zavedené mechanizmy na zisťovanie a filtrovanie neobvyklých aktivít, tieto vyhľadávania môžu byť v Trendoch Google zachované v rámci bezpečnostných opatrení: ich odfiltrovanie z Trendov Google by mohlo osobám zadávajúcim tieto dopyty pomôcť pochopiť, že sme ich identifikovali. Šlo by tak ťažšie odfiltrovať takúto aktivitu zo služieb Vyhľadávania Google, pre ktoré sú vysoko presné údaje vyhľadávania kľúčové. Z tohto dôvodu by si používatelia spoliehajúci sa na údaje Trendov Google mali uvedomiť, že nejde o dokonalé odzrkadlenie aktivity vyhľadávania.

Tredy Google filtrujú určité typy vyhľadávaní, ako napríklad:

  • Vyhľadávacie dopyty zadané veľmi malým počtom ľudí: Trendy zobrazujú iba údaje obľúbených výrazov, preto sa pri vyhľadávacích dopytoch s malým objemom zobrazuje 0.

  • Duplicitné dopyty: Trendy eliminujú opakované vyhľadávania od rovnakého používateľa počas krátkeho časového obdobia.

  • Špeciálne znaky: Trendy filtrujú dopyty s apostrofmi a ďalšími špeciálnymi znakmi.

Sú Trendy Google rovnaké ako údaje prieskumov?

Trendy Google nie sú vedecký prieskum a nemali by byť zamieňané s údajmi prieskumov. Odrážajú iba záujem o vyhľadávanie konkrétnych tém. Nárast v prípade konkrétnej témy neznamená, že daná téma je „populárna“ alebo „vyhráva“, ale len to, že z nejakého bližšie neurčeného dôvodu túto tému zrejme vyhľadáva mnoho používateľov. Údaje Trendov Google by sa pred vyvodením záverov mali vždy považovať iba za jeden zo zdrojov údajov.

Ako môžem lepšie využiť a interpretovať údaje Trendov Google?

Tento príspevok zo služby Google News Lab vysvetľuje, ako Trendy Google fungujú a akým spôsobom môžu ľudia príslušné údaje vhodne využiť.

Ako sa údaje trendov zdieľané službou Google News Lab líšia od Trendov Google?

V prípade významných udalostí môže služba Google News Lab zdieľať údaje trendov (napríklad cez Twitter), ktoré nie sú prístupné cez verejný nástroj Trendy Google. Tieto údaje sledujeme a hľadáme známky neobvyklej aktivity. Rovnako ako v prípade bežných údajov Trendov Google nejde o vedecký spôsob a tieto údaje nemusia dokonale odzrkadlovať aktivitu vyhľadávania.

Ako sa Trendy Google líšia od automatického dopĺňania?

Automatické dopĺňanie je funkcia Vyhľadávania Google navrhnutá na zrýchlenie dokončovania vyhľadávaní, ktoré začnete písať. Predpokladané dopyty pochádzajú zo skutočných vyhľadávaní na Googli a zobrazujú bežné a populárne vyhľadávania, ktoré súvisia so zadávanými znakmi a tiež s polohou a predcházdajúimi vyhľadávaniami.

Na rozdiel od Trendov Google podlieha automatické dopĺňanie pravidlám odstraňovania Googlu, ako aj algoritmickému filtrovaniu navrhnutému na zachytávanie a zabránenie zobrazeniu predpokladaných dopytov, ktoré porušujú pravidlá. Z tohto dôvodu by sa automatické dopĺňanie nemalo považovať za funkciu, ktorá vždy odráža najpopulárnejšie hľadané výrazy súvisiace s príslušnou témou.

Ako sa Trendy Google líšia od údajov vyhľadávania služby AdWords?

Prehľad hľadaných výrazov služby AdWords informuje o mesačných a priemerných objemoch vyhľadávania a je konkrétne určený inzerentom, zatiaľ čo Trendy Google sú navrhnuté tak, aby poskytovali podrobnejšie údaje v reálnom čase.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false