Najczęstsze pytania o dane w Trendach Google

Trendy Google zapewniają dostęp do zasadniczo niefiltrowanej próbki rzeczywistych żądań wyszukiwania wysyłanych do Google. Dane te są zanonimizowane (nie można rozpoznać użytkowników), podzielone na kategorie (z określonym tematem wyszukiwanych haseł) i zagregowane (pogrupowane). Dzięki temu możemy prezentować zainteresowanie danym tematem na całym świecie lub zawężone do poziomu miasta.

Jakie próbki są dostępne?

W Trendach Google dostępne są dwa rodzaje próbek danych.

  • Dane w czasie rzeczywistym to próbka obejmująca ostatnie siedem dni.

  • Dane niedynamiczne stanowią osobną próbkę i obejmują okres od 2004 roku do 72 godzin przed wyszukiwaniem.

Na ile reprezentatywne są próbki wyszukiwań?

W Trendach Google używane są tylko próbki wyszukiwań przeprowadzanych w Google. Jednak to wystarczy, ponieważ obsługujemy miliardy wyszukiwań dziennie. Zapewnienie dostępu do całego zbioru danych mogłoby spowolnić proces przetworzenia tak dużej ich ilości. Dzięki próbkom możemy analizować zbiór danych reprezentatywnych dla wszystkich wyszukiwań w Google już po kilku minutach od wydarzenia w świecie rzeczywistym, do którego się one odnoszą.

W jaki sposób dane w Trendach Google są normalizowane?

Trendy Google normalizują dane wyszukiwania, by ułatwić porównywanie haseł. Wyniki wyszukiwania są normalizowane względem czasu i lokalizacji wyszukiwania w ten sposób:

  • Każdy punkt danych jest dzielony przez łączną liczbę wyszukiwań w danym regonie i okresie, co pozwala ocenić jego względną popularność. W przeciwnym razie regiony, w których wyszukiwań jest najwięcej, zawsze byłyby najwyżej w rankingu.

  • Rezultat jest następnie skalowany w zakresie od 0 do 100 na podstawie proporcjonalności tematu względem wszystkich wyszukiwań wszystkich tematów.

  • Jeśli w różnych regionach zainteresowanie wyszukiwaniem wybranego hasła jest takie samo, nie oznacza to jeszcze, że łączna liczba wyszukiwań jest w nich również taka sama.

Jakie wyszukiwania są uwzględniane w Trendach Google?

Dane w Trendach Google odzwierciedlają codzienne wyszukiwania w Google. Mogą też pokazywać nieprawidłową aktywność związaną z wyszukiwaniem, np. wyszukiwanie zautomatyzowane lub zapytania potencjalnie związane z próbami spamowania wyników wyszukiwania.

Mamy mechanizmy wykrywania i filtrowania nieprawidłowych działań, możemy jednak pozostawiać tego rodzaju wyszukiwania w Trendach Google ze względów bezpieczeństwa. Odfiltrowanie ich z Trendów Google mogłoby pokazać osobom za nie odpowiedzialnym, że zidentyfikowaliśmy problem. Wówczas trudniej byłoby wyeliminować taką aktywność z innych usług wyszukiwarki Google, w których wiarygodność danych wyszukiwania ma istotne znaczenie. Oznacza to, że danych z Trendów Google nie powinno się traktować jak dokładnego odzwierciedlenia aktywności związanej z wyszukiwaniem.

Trendy Google odfiltrowują niektóre typy wyszukiwań, między innymi:

  • Wyszukiwania przeprowadzone przez niewielu użytkowników: Trendy pokazują tylko dane o hasłach, które są często wyszukiwane. Hasła o małej liczbie wyszukiwań są oznaczone jako „0”.

  • Powtarzające się wyszukiwania: Trendy pomijają identyczne zapytania wpisywane przez tego samego użytkownika w krótkich odstępach czasu.

  • Znaki specjalne: Trendy odfiltrowują zapytania z apostrofami i innymi znakami specjalnymi.

Czy Trendy Google to to samo co dane ankietowe?

Trendy Google nie stanowią ankiety naukowej i nie powinny być traktowane jako źródło danych ankietowych. Są jedynie odzwierciedleniem poziomu zainteresowania konkretnymi tematami. Gwałtowny wzrost w przypadku któregokolwiek tematu nie oznacza, że temat ten stał się „popularny” lub „najważniejszy”. Pokazuje tylko, że z nieokreślonego powodu wielu użytkowników szuka informacji na dany temat. Przy wyciąganiu wniosków dane z Trendów Google należy zawsze traktować tylko jako jeden z wielu punktów danych.

Jak lepiej wykorzystywać i interpretować dane z Trendów Google?

Ten post w Google News Lab wyjaśnia szczegółowo zasady działania Trendów Google oraz możliwości wykorzystywania udostępnianych danych.

Czym dane dotyczące trendów udostępniane w Google News Lab różnią się od danych z Trendów Google?

W przypadku większych wydarzeń Google News Lab może udostępniać dane dotyczące trendów (np. na Twitterze), które nie są dostępne w publicznym narzędziu Trendy Google. Monitorujemy je pod kątem nieprawidłowej aktywności. Jednak podobnie jak zwykłe dane z Trendów Google, dane te nie mają charakteru naukowego i nie stanowią dokładnego odzwierciedlenia aktywności związanej z wyszukiwaniem.

Czym Trendy Google różnią się od autouzupełniania?

Autouzupełnianie to funkcja wyszukiwarki Google, która pozwala przyspieszyć wpisywanie wyszukiwanych haseł. Podpowiedzi pochodzą z rzeczywistych wyszukiwań w Google i pokazują widoczne oraz zyskujące popularność hasła zawierające wpisywane znaki. Są też powiązane z lokalizacją i wcześniejszymi wyszukiwaniami użytkownika.

W przeciwieństwie do Trendów Google autouzupełnianie podlega naszym zasadom usuwania treści, a także filtrowaniu z wykorzystaniem algorytmów, które ma na celu wychwycenie i wyeliminowanie podpowiedzi stanowiących naruszenie zasad. Z tego powodu nie powinno się traktować autouzupełniania jako odzwierciedlenia najpopularniejszych wyszukiwań na dany temat.

Czym dane o wyszukiwaniach z Trendów Google różnią się od danych o wyszukiwaniach z AdWords?

Raport wyszukiwanych haseł w AdWords służy do analizowania miesięcznej i średniej liczby wyszukiwań, zwłaszcza na potrzeby reklamodawców. Trendy Google pozwalają dokładniej analizować szczegółowe dane w czasie rzeczywistym.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
9107932494188520735
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true