Vanlige spørsmål om data fra Google Søketrender

Med Google Søketrender får du tilgang til et hovedsakelig ufiltrert utvalg av søk som gjøres på Google. Utvalget er anonymisert (ingen personer identifiseres), kategorisert (emnet for et søk bestemmes) og samlet (gruppert sammen). På denne måten kan vi vise deg interessen for et bestemt emne fra hele verden eller en enkelt by.

Hvilke utvalg er tilgjengelig?

Du kan få tilgang til to utvalg med data fra Google Søketrender:

  • Sanntidsdata er et utvalg som dekker de siste sju dagene.

  • Ikke-sanntidsdata er et separat utvalg fra sanntidsdata, og går helt tilbake til 2004 og frem til 72 timer før søket ble gjort.

På hvilken måte er et utvalg av søk representativt?

Selv om bare et utvalg av Google-søk brukes i Google Søketrender, er dette tilstrekkelig da vi håndterer flere milliarder søk hver dag. Tilgang til hele datasettet hadde vært for stort til å kunne bli behandlet raskt. Ved å ta utvalg av data kan vi se på et datasett som er representativt for alle Google-søk, samtidig som vi finner innsikt som kan behandles i løpet av få minutter etter at en hendelse har skjedd i den virkelige verden.

Hvordan normaliseres data fra Google Søketrender?

Google Søketrender normaliserer søkedata for å gjøre sammenligninger mellom termene enklere. Søkeresultatene normaliseres i henhold til tidspunkt og sted for søkene. Dette oppnås ved hjelp av denne prosessen:

  • Hvert datapunkt deles på det totale antallet søk på stedet og i tidsintervallet det representerer, for å sammenligne den relative populariteten. Ellers hadde alltid stedene med høyest søkevolum vært rangert høyest.

  • De resulterende tallene blir deretter skalert i et område på mellom 0 og 100 basert på et emnes andel av alle søk etter alle emner.

  • Ulike regioner som viser det samme antallet søk etter en term, har ikke nødvendigvis det samme totale søkevolumet.

Hvilke søk inkluderes i Google Søketrender?

Data fra Google Søketrender gjenspeiler søk brukere foretar på Google hver dag, men de kan også gjenspeile uregelmessig søkeaktivitet, for eksempel automatiserte søk eller søk som kan være knyttet til forsøk på å spamme søkeresultatene våre.

Selv om vi har mekanismer på plass for å oppdage og filtrere uregelmessig aktivitet, kan disse søkene beholdes i Google Søketrender som et sikkerhetstiltak. Å filtrere dem ut fra Google Søketrender hjelper de som sender slike søk, til å forstå at vi har identifisert dem. Dette hadde gjort det vanskeligere å holde denne aktiviteten filtrert ut fra andre Google Søk-produkter der søkedata med nøyaktig gjengivelse er kritisk. På bakgrunn av dette må de som er avhengige av data fra Google Søketrender, forstå at det ikke er en nøyaktig gjengivelse av søkeaktivitet.

Google Søketrender filtrerer ut enkelte typer søk, for eksempel:

  • Søk som gjøres av svært få personer: Søketrender viser bare data for populære ord, så søketermer med lavt volum vises som «0».

  • Duplikatsøk: Søketrender eliminerer gjentatte søk som kommer fra de samme personene i løpet av korte perioder.

  • Spesialtegn: Søk med apostrofer og andre spesialtegn filtreres bort.

Er Google Søketrender det samme som undersøkelsesdata?

Google Søketrender er ikke en systematisk undersøkelse, og bør ikke forveksles med undersøkelsesdata. Søketrender gjenspeiler ganske enkelt søkeinteressen for bestemte emner. En rask økning i et bestemt emne betyr ikke at et emne er «populært» eller «vinner». Det betyr bare at det av uante årsaker ser ut til å være mange brukere som søker etter dette emnet. Data fra Google Søketrender bør alltid anses som ett datapunkt blant mange andre før du trekker slutninger.

Hvordan kan jeg bruke og tolke data fra Google Søketrender på en bedre måte?

Dette innlegget fra Google News Lab forklarer mer om hvordan Google Søketrender fungerer, og hvordan man bruker dataene på riktig måte.

Hva er forskjellen på trenddata som deles av Google News Lab, og Google Søketrender?

For store hendelser kan Google News Lab dele trenddata (for eksempel via Twitter) som ikke er tilgjengelig via det offentlige Google Søketrender-verktøyet. Vi overvåker slike data for å finne uregelmessig aktivitet. Som med vanlige data fra Google Søketrender er de imidlertid ikke systematiske, og gjenspeiler muligens ikke søkeaktiviteten nøyaktig.

Hva er forskjellen på Google Søketrender og Autofullføring?

Autofullføring er en funksjon i Google Søk som er utformet for å gjøre det raskere å fullføre søk når du begynner å skrive. Forslagene kommer fra virkelige søk som skjer på Google, og viser vanlige søk og søk som er på vei opp, som er relevante for tegnene som skrives inn, og som også er relatert til ditt sted og tidligere søk.

I motsetning til Google Søketrender er Autofullføring underlagt Googles retningslinjer for fjerning samt algoritmefiltrering som er utformet for å prøve å fange opp forslag som bryter retningslinjene, og ikke vise dem. På grunn av dette bør man ikke gå ut fra at Autofullføring alltid gjenspeiler de mest populære søketermene relatert til et emne.

Hva er forskjellen mellom Google Søketrender og AdWords-søkedata?

Hensikten med Søketermrapporten for AdWords er å gi brukeren innsikt i månedlige og gjennomsnittlige søkevolumer, spesielt for annonsører, mens Google Søketrender er utformet for å gi brukeren mer detaljerte data i sanntid.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false