Hoe Trends-gegevens worden aangepast

Trends past zoekgegevens aan om vergelijkingen tussen termen eenvoudiger te maken.

Aan de hand van het volgende proces worden zoekresultaten in verhouding tot het tijdstip en de locatie van een zoekopdracht geplaatst:

  • De relatieve populariteit wordt bepaald door elk gegevenspunt te delen door het totale aantal zoekopdrachten van de geografische locatie en de periode waarop het gegevenspunt betrekking heeft. Als dit niet werd gedaan, zouden de plaatsen met de meeste zoekopdrachten altijd de hoogste resultaten hebben.
  • Vervolgens worden de resulterende getallen op een schaal van 0 tot 100 geplaatst op basis van het aandeel van een onderwerp binnen alle zoekopdrachten naar alle onderwerpen.
  • Verschillende regio's met dezelfde zoekinteresse voor een term hebben niet altijd dezelfde totale zoekvolumes.

Waar de Google Trends-gegevens vandaan komen

Google Trends-gegevens zijn een neutrale steekproef van Google-zoekgegevens. Slechts een percentage van de zoekopdrachten wordt gebruikt voor het samenstellen van Trends-gegevens.

Er zijn twee soorten Trends-gegevens:

  • Realtime gegevens zijn een willekeurige steekproef van zoekopdrachten in de afgelopen zeven dagen
  • Niet-realtime gegevens zijn een willekeurige steekproef van Google-zoekgegevens vanaf 2004 tot 36 uur voorafgaand aan je zoekopdracht

Nadat de zoekgegevens zijn verzameld, categoriseren we deze, koppelen we ze aan een onderwerp en verwijderen we alle persoonlijke informatie.

Gegevens die worden uitgesloten

  • Zoekopdrachten die weinig worden uitgevoerd: Trends geeft alleen gegevens weer voor populaire termen, dus zoektermen met een laag volume worden weergegeven als '0'.
  • Dubbele zoekopdrachten: Google Trends verwijdert herhaalde zoekopdrachten van dezelfde persoon die in een korte periode zijn uitgevoerd.
  • Speciale tekens: Trends filtert zoekopdrachten met apostrofs en andere speciale tekens uit.