Veelgestelde vragen over Google Trends-gegevens

Google Trends biedt toegang tot een grotendeels ongefilterde steekproef van daadwerkelijke zoekopdrachten op Google. De steekproef wordt geanonimiseerd (niemand kan persoonlijk worden geïdentificeerd), gecategoriseerd (waarbij het onderwerp van een zoekopdracht wordt bepaald) en samengevoegd (gegroepeerd). Zo kunnen we de interesse in een bepaald onderwerp laten zien, zowel wereldwijd als geografisch gefilterd tot plaatsniveau.

Wat voor steekproeven zijn er beschikbaar?

Er zijn twee steekproeven van Google Trends-gegevens waartoe je toegang hebt:

  • Realtime gegevens zijn een steekproef uit de gegevens van de afgelopen zeven dagen.

  • Niet-realtime gegevens vormen een afzonderlijke steekproef uit realtime gegevens en lopen van 2004 tot aan 72 uur voorafgaand aan je zoekopdracht.

Hoe representatief is een steekproef van zoekopdrachten?

Hoewel er in Google Trends slechts een steekproef van Google-zoekopdrachten wordt gebruikt, is dit voldoende omdat we miljarden zoekopdrachten per dag verwerken. Als we toegang zouden bieden tot de volledige dataset, zou deze te groot zijn om snel te kunnen verwerken. Door een steekproef te nemen, kunnen we een dataset bekijken die representatief is voor alle Google-zoekopdrachten. Al binnen enkele minuten nadat iets in de wereld is gebeurd, kunnen insights worden verzameld en verwerkt.

Hoe worden Google Trends-gegevens genormaliseerd?

Google Trends normaliseert zoekgegevens om zoektermen eenvoudiger met elkaar te kunnen vergelijken. Zoekresultaten worden aan de hand van het volgende proces genormaliseerd voor het tijdstip en de locatie van een zoekopdracht:

  • De relatieve populariteit wordt bepaald door elk gegevenspunt te delen door het totale aantal zoekopdrachten van de geografische locatie en de periode waarop het gegevenspunt betrekking heeft. Als dit niet werd gedaan, zouden de plaatsen met de meeste zoekopdrachten altijd de hoogste resultaten hebben.

  • Vervolgens worden de resulterende getallen op een schaal van 0 tot 100 geplaatst op basis van het aandeel van een onderwerp binnen alle zoekopdrachten naar alle onderwerpen.

  • Verschillende regio's met dezelfde zoekinteresse voor een term hebben niet altijd dezelfde totale zoekvolumes.

Welke zoekopdrachten zijn opgenomen in Google Trends?

De gegevens van Google Trends zijn het resultaat van zoekopdrachten die mensen dagelijks op Google uitvoeren, maar kunnen ook afwijkende zoekactiviteit weerspiegelen, zoals geautomatiseerde zoekopdrachten of zoekopdrachten die mogelijk zijn gekoppeld aan pogingen onze zoekresultaten te spammen.

Hoewel we onregelmatige activiteiten kunnen detecteren en filteren, laten we deze zoekopdrachten als beveiligingsmaatregel vaak in Google Trends staan. Als we die zoekopdrachten op Google Trends zouden filteren, kan dit mensen die dergelijke zoekopdrachten uitvoeren helpen omdat ze op die manier weten dat we hun zoekopdrachten hebben geïdentificeerd. Dit maakt het vervolgens lastiger om dergelijke activiteiten te filteren in andere producten van Google Zoeken, waar betrouwbare zoekgegevens essentieel zijn. Daarom moeten gebruikers die op de gegevens van Google Trends vertrouwen, begrijpen dat dit geen perfecte afspiegeling is van de zoekactiviteit.

Google Trends filtert wel bepaalde typen zoekopdrachten uit, zoals:

  • Zoekopdrachten die weinig worden uitgevoerd: Google Trends geeft alleen gegevens weer voor populaire termen, dus zoektermen met een laag volume worden weergegeven als '0'.

  • Dubbele zoekopdrachten: Google Trends verwijdert herhaalde zoekopdrachten van dezelfde persoon die in een korte periode zijn uitgevoerd.

  • Speciale tekens: Google Trends filtert zoekopdrachten met apostroffen en andere speciale tekens uit.

Is Google Trends hetzelfde als pollgegevens?

Google Trends is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en moet niet worden verward met pollgegevens. Google Trends geeft alleen de zoekinteresse in bepaalde onderwerpen weer. Een piek in een bepaald onderwerp geeft niet aan dat een onderwerp op een of andere manier 'populair' is of 'aan populariteit wint', maar dat veel gebruikers om een niet nader genoemde reden een zoekopdracht over een onderwerp uitvoeren. Google Trends-gegevens moeten altijd als één gegevenspunt worden beschouwd voordat er conclusies worden getrokken.

Hoe kan ik Google Trends-gegevens beter gebruiken en interpreteren?

In deze post van Google News Lab wordt uitgelegd hoe Google Trends precies werkt en hoe mensen de gegevens op de juiste manier kunnen gebruiken.

In welk opzicht verschillen de gegevens over trends van Google News Lab van die van Google Trends?

Voor grote evenementen kan Google News Lab gegevens over trends (zoals via Twitter) delen die niet toegankelijk zijn via de openbare Google Trends-tool. We controleren dergelijke gegevens op aanwijzingen van afwijkende activiteit. Net als bij gewone Google Trends-gegevens gaat het echter niet om wetenschappelijke gegevens en vormen ze geen perfecte afspiegeling van de zoekactiviteit.

Hoe verschilt Google Trends van de functie voor automatisch aanvullen?

Automatisch aanvullen is een functie binnen Google Zoeken die is ontworpen om zoekopdrachten die je begint te typen sneller te voltooien. De voorspellingen zijn afkomstig van echte zoekopdrachten die plaatsvinden op Google en geven veelvoorkomende en trending zoekopdrachten weer die relevant zijn voor de ingevoerde tekens en die betrekking hebben op je locatie en eerdere zoekopdrachten.

In tegenstelling tot Google Trends is de functie voor automatisch aanvullen onderworpen aan het verwijderingsbeleid van Google en aan algoritmische filters die bedoeld zijn om beleidsschendingen te onderscheppen en niet weer te geven. Daarom moet de functie 'Automatisch aanvullen' niet worden beschouwd als een weerspiegeling van de populairste zoektermen met betrekking tot een onderwerp.

Hoe verschilt Google Trends van zoekgegevens in Google Ads?

Het rapport Zoektermen in Google Ads is bedoeld voor inzicht in maandelijkse en gemiddelde zoekvolumes, met name voor adverteerders, terwijl Google Trends is ontworpen om in realtime dieper in te gaan op gedetailleerdere gegevens.

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
8527631700909988858
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
false
false