Kuinka Trends-datasta tehdään vertailukelpoista

Trends suhteuttaa hakudataa termien vertailujen helpottamiseksi.

Hakutulokset on suhteutettu kyselyn ajankohtaan ja sijaintiin nähden näin:

  • Jokainen datapiste on jaettu maantieteellisen sijainnin hakujen kokonaismäärällä ja sen edustamalla ajanjaksolla, jotta suhteellista suosiota voidaan verrata. Ellei näin toimittaisi, kärjessä olisivat aina alueet, joilla hakujen määrä on suurin.
  • Tulokset skaalataan välille 0–100 riippuen aiheen suosiosta kaikkien aiheiden kaikkien hakujen joukossa.
  • Vaikka termin suosio eri alueilla näyttää olevan sama, hakujen kokonaismäärä ei välttämättä ole sama.

Trendsin datalähteet

Google Trends-data on harhaton otos Googlen hakutiedoista. Vain yhtä prosenttia hauista käytetään Trends-datan keräämiseen.

Trends-dataa on kahta tyyppiä:

  • Reaaliaikainen data on satunnaisotos seitsemän viime päivän aikana tehdyistä hauista.
  • Ei-reaaliaikainen data on satunnaisotos Google Haun datasta, joka saatetaan ottaa aikaisintaan vuodelta 2004 tai korkeintaan 36 tuntia ennen hakuasi.

Kun hakudata on kerätty, luokittelemme sen, yhdistämme sen aiheeseen ja poistamme henkilötiedot.

Poissuljettu data

  • Hyvin harvinaiset haut: Trends analysoi vain suosittujen hakutermien dataa, joten vähän haettuja termejä ei näy.
  • Toistuvat haut: Trends poistaa saman käyttäjän lyhyessä ajassa tekemät toistuvat haut.
  • Erikoismerkit: Trends suodattaa pois kyselyt, joissa on heittomerkkejä tai muita erikoismerkkejä.