Usein kysyttyä Google Trendsin datasta

Google Trends tarjoaa pääosin suodattamattoman otoksen oikeista Googlelle lähetetyistä hakupyynnöistä. Tiedot anonymisoidaan (kenenkään henkilöllisyyttä ei voi tunnistaa), luokitellaan (hakukyselyn aihe määritellään) ja kootaan (ryhmitellään yhteen). Tämän ansiosta voimme esittää tiettyyn aiheeseen kohdistuvan kiinnostuksen maailmanlaajuisesti tai jopa kaupunkikohtaisesti.

Millaisia otoksia on tarjolla?

Tarjolla on kaksi eri otosta Google Trendsin datasta:

  • Reaaliaikainen data on otos viimeisen seitsemän päivän ajalta.

  • Ei-reaaliaikainen data on reaaliaikaisesta datasta erillinen otos, joka voidaan ottaa aikaisintaan vuodelta 2004 tai korkeintaan 36 tuntia ennen hakuasi.

Miten edustava otos tämä on hauista?

Google Trendsissä käytetään vain otosta Googlen hauista, mutta tämä riittää, sillä käsittelemme päivittäin miljardeja hakuja. Koko datajoukko olisi liian suuri nopeasti käsiteltäväksi. Luomalla datasta otoksia voimme tarkastella kaikkia Googlen hakuja edustavaa datajoukkoa. Siitä löytyvät tiedot voidaan käsitellä minuuttien sisällä todellisista tapahtumista.

Miten Google Trendsin data normalisoidaan?

Google Trends normalisoi hakudatan, jotta termien vertailu on helpompaa. Hakutulokset on normalisoitu kyselyn ajankohtaan ja sijaintiin nähden näin:

  • Jokainen datapiste on jaettu maantieteellisen sijainnin hakujen kokonaismäärällä ja sen edustamalla ajanjaksolla, jotta suhteellista suosiota voidaan verrata. Ellei näin toimittaisi, kärjessä olisivat aina alueet, joilla hakujen määrä on suurin.

  • Tulokset skaalataan välille 0–100 riippuen aiheen suosiosta kaikkien aiheiden kaikkien hakujen joukossa.

  • Vaikka termin suosio eri alueilla näyttää olevan sama, hakujen kokonaismäärä ei välttämättä ole sama.

Mitä hakuja otetaan mukaan Google Trendsiin?

Google Trendsin data kuvastaa hakuja, joita ihmiset tekevät Googlessa päivittäin. Siitä voi myös käydä ilmi epätavallinen hakutoiminta, kuten automatisoidut haut tai kyselyt, jotka voivat liittyä yrityksiin lisätä roskasisältöä hakutuloksiin.

Meillä on keinoja epätavallisen toiminnan havaitsemiseen ja suodattamiseen. Nämä haut voidaan kuitenkin säilyttää Goodle Trendsissä turvallisuussyistä: niiden suodattaminen pois Google Trendsistä voisi kertoa tällaisten kyselyiden tekijöille, että olemme tunnistaneet heidän toimintansa. Tällöin olisi vaikeampaa suodattaa kyseistä toimintaa pois muista Google Haun tuotteista, joissa tasokas hakudata on ensiarvoisen tärkeää. Siksi Google Trendsin dataa käyttävien tulee ymmärtää, ettei se kuvasta hakutoimintaa täydellisesti.

Google Trends suodattaa pois tietyntyyppisiä hakuja. Esimerkkejä:

  • Hyvin harvinaiset haut: Trends analysoi vain suosittujen hakutermien dataa, joten vähän haettuja termejä ei näy.

  • Toistuvat haut: Trends poistaa saman käyttäjän lyhyessä ajassa tekemät toistuvat haut.

  • Erikoismerkit: Trends suodattaa pois kyselyt, joissa on heittomerkkejä tai muita erikoismerkkejä.

Ovatko Google Trends ja kyselydata sama asia?

Google Trends ei ole tieteellinen kysely, eikä sitä tule sekoittaa kyselydataan. Se vain kuvastaa tiettyihin aiheisiin kohdistuvaa kiinnostusta hauissa. Tiettyyn aiheeseen liittyvä piikki ei tarkoita, että aihe on erityisen suosittu tai menestyvä, vaan että jostakin määrittelemättömästä syystä useat käyttäjät tekevät kyseiseen aiheeseen liittyviä hakuja. Google Trendsin dataa kannattaa aina ajatella yhtenä datapisteenä muiden joukossa ennen johtopäätösten tekemistä.

Miten voin paremmin hyödyntää ja tulkita Google Trendsin dataa?

Tässä Google News Labin postauksessa kerrotaan lisää Google Trendsin toiminnasta ja sopivista tavoista, joilla käyttäjät voivat hyödyntää dataa.

Miten Google News Labin jakama data eroaa Google Trendsistä?

Google News Lab voi jakaa tärkeisiin tapahtumiin liittyvää trendidataa (esim. Twitterin kautta), joka ei ole saatavilla julkisen Google Trends ‑työkalun kautta. Pidämme silmällä tällaista dataa, sillä se voi paljastaa epätavallisen toiminnan. Kuten tavallinen Google Trendsin data, tämäkään ei ole tieteellistä eikä se välttämättä kuvasta hakutoimintaa täydellisesti.

Miten Google Trends eroaa automaattisesta täydennyksestä?

Automaattinen täydennys on Google Haun ominaisuus, jonka on tarkoitus nopeuttaa hakujen kirjoittamista. Ennakoinnit perustuvat oikeisiin Googlessa tehtyihin hakuihin, ja ne kuvastavat yleisiä ja trendaavia hakuja, jotka täsmäävät kirjoitettuihin merkkeihin ja liittyvät lisäksi sijaintiisi ja aiempiin hakuihisi.

Toisin kuin Google Trends, automaattinen täydennys on Googlen poistokäytäntöjen alainen ominaisuus. Lisäksi siinä käytetään algoritmeihin perustuvaa suodatusta, jonka on tarkoitus havaita käytäntöjen vastaiset ennakoinnit ja estää niiden näkyminen. Tämän vuoksi automaattisen täydennyksen ei voida katsoa kuvastavan tiettyyn aiheeseen liittyviä suosituimpia hakutermejä.

Miten Google Trends eroaa AdWordsin hakudatasta?

AdWordsin hakutermiraportti on tarkoitettu tarjoamaan tietoja kuukausittaisista ja keskimääräisistä hakumääristä erityisesti mainostajille. Google Trends sen sijaan on suunniteltu tutkimaan yksityiskohtaista dataa tarkemmin reaaliajassa.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
false