Telif hakkı ihlalinden dolayı Google Arama içeriğini kaldırma işlemleri ile ilgili SSS'ler

 

Telif hakkı nedeniyle içerik kaldırma talebi nedir?

Telif hakkı sahipleri ve bunların temsilcisi konumundaki rapor eden kuruluşlar, bizden, telif hakkı ihlaline neden olduğu iddia edilen malzemeleri veya telif hakkı ihlaline neden olduğu iddia edilen malzemelerin bağlantılarını kaldırmamız yönünde talepte bulunmaktadır. 

Bu bilgiler ne kadar doğrudur?

Bu veriler, web formumuz aracılığıyla telif hakkına bağlı kaldırma istekleri yapan kişiler tarafından verilen bilgilerdir. İnsanlar yanlış bilgi verebildiğinden veya formu yanlış doldurabildiğinden, talebin doğruluğu her zaman tarafımızca onaylanamayabilir. Örneğin kişi talep gönderirken bulunduğu ülke/bölge ile ilgili yanlış bilgi verebilir. DMCA sürecinde raporlayan kuruluşun iyi niyetli olduğuna, içeriğin söz konusu şekilde kullanılması için telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanunlar tarafından izin verilmiş olmadığına inanıldığına dair bir beyan gereklidir. Talepte bulunan ayrıca, yanlış beyan cezaya tabi olmak üzere, ihlal edilmiş olan telif hakkının sahibini temsil etme yetkisinin bulunduğunu beyan etmelidir.

Bazen telif hakkı sahipleri veya rapor eden kuruluşlara ait yinelenen girişler görüntüleyebiliriz. Bu durumun pek çok nedeni olabilir. Örneğin, rapor eden bir kuruluşun farklı bölümlerinden bildirim alabiliriz, telif hakkı sahipleri ve rapor eden kuruluşlar adlarını değişik biçimlerde yazıyor olabilir ya da rapor eden kuruluşlar bazı durumlarda üye şirketlere atıfta bulunmayı tercih ederken bazen de tercih etmeyebilir. Ayrıca, rapor eden kuruluşlar ve telif hakkı sahipleri adlarını değiştirebilmektedir.

Neden bazı URL'leri kaldırıyorsunuz da diğerlerini kaldırmıyorsunuz?

Politikamız gereği telif hakkı ihlali iddialarıyla ilgili açık ve spesifik bildirimlerde gereğini yaparız. İnceleme sonucunda telif hakkı kaldırma talebindeki URL'lerin bir veya daha fazlasının açıkça telif hakkı ihlalinde bulunmadığı ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda bu URL'leri Arama'dan kaldırmayı reddederiz. URL'leri kaldırmayı reddetme nedenlerimizden bazıları şöyledir: URL'nin neden hak ihlalinde bulunduğuna ilişkin yeterli bilgi verilmemesi, talepte değinilen ve hak ihlalinde bulunduğu öne sürülen içeriğin bulunamaması, telif hakkı kaldırma sürecinin uygunsuz bir şekilde kullanıldığı sonucuna varmamız (örnekler için bir sonraki SSS'ye bakabilirsiniz) veya adil kullanım.

Google, yanlış veya kötüye kullanım maksatlı telif hakkı ihlaline bağlı kaldırma talepleri alıyor mu?

Zaman zaman, açık bir şekilde ihlale neden olan içeriğe bağlantı vermeyen arama sonuçları için yanlış veya gerekçesiz telif hakkına bağlı kaldırma talepleri alabiliyoruz. 2006 yılında, bağımsız bir üçüncü taraf, uygunsuz ve kötü amaçlı kaldırma taleplerinin ne sıklıkla yapıldığına ilişkin bir analiz yayınlamıştır. Daha yeni bir çalışmada ise genel anlamda yayından kaldırma süreçleri hakkında daha derin bir incelemeye yer verilmiştir.

Burada, telif hakkına bağlı kaldırma sürecimiz aracılığıyla yapılan ve açıkça geçersiz olan taleplere birkaç örnek verilmiştir.

  • Büyük bir Amerikan film stüdyosu, stüdyo tarafından yapılan bir filmin IMDb sayfasının yanı sıra büyük bir medya sitesinde izinli olarak yayınlanan resmi tanıtım videosunun kaldırılmasını talep etti.
  • Büyük bir film stüdyosu adına çalışan bir ABD'li raporlama kuruluşu, büyük bir gazetenin internet sitesindeki bir film eleştirisinin kaldırılması için iki kez talepte bulundu.
  • İngiltere'de bir sürücü kursu, eğitim verilen şehirlerin ve bölgelerin alfabetik bir listesini yayınladığı gerekçesiyle rakibinin ana sayfasının Arama'dan kaldırılmasını istedi.
  • Film stüdyoları, kayıt ve spor programı şirketleri için çalışan bir içerik koruma kuruluşu, müşterilerinden biri tarafından yapılan telif hakkına bağlı kaldırma taleplerine bağlantı veren arama sonuçlarının ve ihlale konu içeriği barındırmayan çeşitli başka URL'lerin kaldırılmasını talep etti.
  • ABD'de bir kişi, adının telif hakkına tabi olduğu gerekçesiyle adının ve soyadının bulunduğu mahkeme tutanaklarına bağlantı veren arama sonuçlarının kaldırılmasını talep etti.
  • ABD'de birden fazla kişi, adları ile çeşitli iddialar, yerler, tarihler ve olumsuz yorumlar arasında ilişki kuran blog mesajlarına veya web forumlarına bağlantı veren arama sonuçlarının kaldırılmasını talep etti.
  • ABD'de bir şirket, bir çalışanın haksız muamele ile ilgili blog mesajlarına bağlantı veren arama sonuçlarının kaldırılmasını talep etti.

Bu taleplerden hiçbiri tarafımızca yerine getirilmemiştir.

DMCA nedir?

DMCA veya Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası, Google gibi kalifiye online hizmet sağlayıcılar için, telif hakkı ihlali iddialarından doğan parasal sorumluluk karşısında güvenli bir liman sunan bir ABD kanunudur. Söz konusu güvenli liman hükümleri, hizmet sağlayıcının, belirli gereksinimleri karşılayan bir talep aldığında, ihlale neden olduğu iddia edilen malzemeleri kaldırmasını veya bunlara erişimi engellemesini şart koşmaktadır. Google, telif hakkı ihlaline bağlı kaldırma taleplerine yanıt verirken, DMCA şartlarına uygun hareket etmektedir.

Sadece DMCA ile uyumluluğu mu dikkate alıyorsunuz? Diğer telif hakkı yasalarıyla ilgili durum nedir?

Telif hakkı ihlali iddialarıyla ilgili açık ve spesifik bildirimlerin gereğini yapmak politikalarımızdan biridir. Web formumuzda belirttiğimiz bildirim şekli, DMCA'ya uygun olup dünyanın çeşitli ülkelerinden/bölgelerinden telif hakkı sahipleri için basit ve verimli bir mekanizma sunmaktadır.

LUMEN nedir?

Lumen, Harvard’daki Berkman İnternet ve Toplum Merkezi'nin bir projesidir. Bu girişim, internetten içerik kaldırma taleplerine ilişkin küresel ölçekte bilgi sunmak amacıyla çok sayıda uluslararası araştırma kuruluşuyla birlikte çalışmaktadır. Lumen, telif hakkı hak talepleri gerekçesiyle gönderilen talepler de dahil olmak üzere, internetten içerik kaldırmaya yönelik farklı türdeki talepleri yayınlar ve inceler. Lumen, katılımcı şirketlerin yanı sıra bireylerden de istekler alır. Yasal olarak mümkün olduğunda Google, kaldırılan içeriğin yerine arama sonuçlarında Lumen tarafından yayınlanan taleplere bağlantı verir.

Neden yalnızca Google Arama ile ilgili verileri sağlıyorsunuz?

Şeffaflık Raporu gelişmeye devam ederken, her zaman için daha fazla veri sağlama fırsatı bulmaya çalışıyoruz. Google'da telif hakkıyla ilgili daha fazla istatistik görmek için 2018 raporumuza, "Google, Korsanlıkla Nasıl Savaşıyor?" makalesine ve içeriği nasıl koruduğumuza ilişkin sayfamıza bakın.

Bu veriler kapsamlı mıdır?

Bu verilerde, telif hakkı sahiplerinin, telif hakkı ihlaline neden olduğu iddia edilen içeriğe bağlantı veren arama sonuçlarını kaldırmamız için web formumuzu kullanarak gönderdikleri taleplerde belirtilen bilgiler sunulmaktadır. Bu, Arama için Temmuz 2011'den beri aldığımız telif hakkı ihlaline bağlı kaldırma taleplerinin %95'inden fazlasını içeren kısmi bir geçmiş kaydıdır. Bu kayda şunlar dahil değildir:

  • Faks veya mektup gibi, web formumuz dışındaki yollarla iletilen talepler
  • Google Arama dışındaki ürünlere ilişkin talepler (ör. YouTube veya Blogger'a yönelik talepler)
  • Diğer Google ürünlerinde görünen içerik için Google Arama'ya gönderilen talepler (ör. YouTube veya Blogger URL'lerini belirttiği halde Arama için iletilen talepler).

Telif hakkı ihlaline bağlı kaldırma taleplerinin bir alan adının ne kadarlık kısmını belirttiğine ilişkin yüzdeler sunuyorsunuz. Bu rakamlar nasıl hesaplanıyor?

Bir alan adının ne kadarının telif hakkı ihlaline bağlı kaldırma taleplerinde belirtildiğini, kaldırılması istenen URL'lerin sayısını bir alan adındaki dizine eklenebilir sayfa sayısına bölerek tahmin ederiz. Bu tahmin geçmişteki kaldırma işlemlerinden etkilenebilir. Dizine eklenebilir sayfa sayısı yaklaşık bir değerdir, bu nedenle daha kesin bir ölçü yerine büyüklük sıralaması (<%1, <%10 gibi) kullanırız. Bir alan adındaki dizine eklenebilir sayfa sayısının nasıl ölçüleceğine karar vermek zor bir iştir. Örneğin, web sayfasına yerleşik bir "ileri" bağlantısı içeren bir takvim, söz konusu tek bir sayfanın neredeyse sonsuz sayıda sayfa gibi görünmesine neden olabilir ve net bir sayının belirlenmesini imkansız hale getirir. Ayrıca, Googlebot gibi web tarayıcılarının özellikleri ve tarama ve dizine eklemeyi kontrol etmek için kullanılan yöntemler göz önüne alındığında, bir alan adının Google tarafından görülen hali, söz konusu alan adının gerçek boyutunu temsil edebilir veya etmeyebilir. Raporumuzun temeli olarak bu yaklaşımı deniyoruz ve gelecekte farklı yöntemler kullanabiliriz.

Talepte bulunulduktan sonra arama sonuçlarını kaldırmanız ne kadar zaman alır?

Arama'da telif hakkı ihlaline neden olan içeriğe bağlantı veren arama sonuçlarını, dikkatimize sunulduğunda hızlı bir şekilde kaldırırız. Arama ile ilgili olarak web formumuz üzerinden gönderilen tüm kaldırma talepleri için ortalama işlem süremiz yaklaşık 6 saattir. Ancak, iletim yöntemi, dil ve gönderilen bilgilerin tam olup olmaması gibi birçok farklı faktör belirli bir kaldırma talebine ilişkin işlem süresini etkileyebilir.

Telif hakkı sahibi ile rapor eden kuruluş arasındaki fark nedir?

Telif hakkı sahipleri, telif hakkı kaldırma taleplerinde belirtilen içerik üstünde özel bir hak iddia eden bireyler veya kuruluşlardır. Rapor eden kuruluşlar, hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen içeriğe bağlantı veren arama sonuçlarının kaldırılmasını Google'dan telif hakkı sahibi adına isteyebilir. Bu kuruluşlar, ihlal edildiği iddia edilen özel bir hakkın sahibi olabilir veya olmayabilir.

Bir taleple ilgili işlem yapmadan önce kullanıcıları bilgilendiriyor musunuz?

Uygulanabilir ve yasal olduğu durumlarda, telif hakkına bağlı kaldırma taleplerine yanıt olarak bir karşı bildirimde bulunmalarına fırsat sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilendirilmesi için gereken her türlü çabayı gösteririz. Arama ile ilgili olarak, sayfaları telif hakkına bağlı kaldırma taleplerinde belirtilmiş olan web sitesi sahiplerinin kimliklerini bilmemiz gerekmediği veya iletişime geçilebilecek etkili bir yöntem olmadığından kendilerine anlamlı bir bildirimde bulunulması son derece zordur. Search Console hizmetimize web sitesi sahibi olarak kayıt yaptıran kullanıcılarla buradan iletişime geçilir. Ayrıca, telif hakkına bağlı kaldırma taleplerinden uygun bulunanların bir kopyasını, web sitesi sahiplerinin de inceleyebilecekleri herkese açık Lumen sitesi ile paylaşıyoruz.

Üzerinde işlem yapmadığınız URL'lerin tümünü neden listelemiyorsunuz?

Bazı URL'ler başka kaldırma talepleri kapsamında incelenmiş ve zaten kaldırılmış olabilir.

Telif hakkı kaldırma taleplerine itiraz yolları var mı?

Web sitesi sahipleri, haklarında bir talepte bulunulması nedeniyle sitelerinin bir bağlantısının yanlışlıkla kaldırıldığına kanaat getirirlerse karşı bildirim formu doldurulabilirler. Bu durumda, Google, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (DMCA) bölüm 512(g)(2) ve (3) uyarınca bağlantıyı eski haline döndürebilir.

“Dizinde bulunmayan URL'lerin yüzdesi” ifadesi ne anlama geliyor?

Bazen taleplerde şu anda Arama dizinimizde bulunmayan URL'ler yer alır. Google, politika gereği, Arama dizinimizde bulunmayan URL'ler de dahil olmak üzere her URL ile ilgili DMCA bildirimlerini kabul eder ve işleme koyar. Sayfayı ileri bir tarihte tarayabiliriz. Böylece, dizinimizde bulunmayan URL'leri işleme koyarak, bir sayfanın hakkında DMCA bildirimi yayınlanmış olmasına rağmen gelecekte Arama sonuçlarında görünmesini engellemiş oluruz. 

 

Google uygulamaları
Ana menü
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
false
false