Câu hỏi thường gặp về xóa nội dung khỏi Google Tìm kiếm do vi phạm bản quyền

 

Yêu cầu xóa do vi phạm bản quyền là gì?

Chủ sở hữu bản quyền và các tổ chức báo cáo đại diện cho họ sẽ gửi yêu cầu đề nghị chúng tôi xóa tài liệu bị cáo buộc vi phạm bản quyền hoặc liên kết với tài liệu bị cáo buộc vi phạm. 

Thông tin này chính xác tới mức nào?

Dữ liệu này thể hiện thông tin mà mọi người cung cấp khi họ gửi yêu cầu xóa liên quan đến bản quyền thông qua biểu mẫu trên web của chúng tôi. Có thể có người gửi thông tin không chính xác hoặc điền không đúng cách vào biểu mẫu trên web và không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể xác minh độ chính xác của yêu cầu. Ví dụ: một cá nhân gửi yêu cầu có thể báo cáo rằng họ sống tại một quốc gia/khu vực nào đó nhưng thực tế họ lại cư trú tại một quốc gia khác. Theo quy trình liên quan đến Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA), tổ chức báo cáo bắt buộc phải tuyên bố rằng mình thành thực tin tưởng việc nội dung theo cách thức đã nêu là nội dung chưa được chủ sở hữu bản quyền, bên có quyền sử dụng bản quyền hoặc luật pháp cho phép sử dụng. Người gửi cũng phải xác nhận việc chấp nhận bị trừng phạt nếu khai man về việc mình được ủy quyền để đại diện cho chủ sở hữu của bản quyền bị cáo buộc vi phạm.

Đôi khi, chúng tôi có thể hiển thị các mục nhập trùng lặp cho chủ sở hữu bản quyền hoặc tổ chức báo cáo. Có một số lý do khiến phải làm như vậy. Ví dụ: chúng tôi có thể nhận được thông báo từ các bộ phận khác nhau của tổ chức báo cáo, chủ sở hữu bản quyền và các tổ chức báo cáo có thể sử dụng nhiều cách để đánh vần tên của họ hoặc tổ chức báo cáo có thể lúc thì chọn để tham khảo công ty thành viên làm chủ sở hữu bản quyền lúc thì không. Tổ chức báo cáo và chủ sở hữu bản quyền cũng có thể thay đổi tên của họ.

Tại sao Google xóa một số URL trong khi không xóa các URL khác?

Việc phản hồi các thông báo rõ ràng và cụ thể về những cáo buộc vi phạm bản quyền là nằm trong chính sách của chúng tôi. Khi xem xét, chúng tôi có thể phát hiện thấy rằng một hoặc nhiều URL nêu trong yêu cầu xóa do vi phạm bản quyền rõ ràng không vi phạm bản quyền. Trong những trường hợp trên, chúng tôi sẽ từ chối xóa các URL đó khỏi Tìm kiếm. Những lý do có thể khiến chúng tôi từ chối xóa URL bao gồm: không có đủ thông tin về lý do URL bị cáo buộc vi phạm; không tìm thấy nội dung bị cáo buộc vi phạm được tham chiếu trong yêu cầu; kết luận cho rằng quy trình xóa do vi phạm bản quyền đang được áp dụng không đúng cách (xem câu hỏi thường gặp tiếp theo để biết ví dụ) hoặc trường hợp sử dụng hợp lý.

Google có nhận được yêu cầu xóa do vi phạm bản quyền không chính xác hoặc cố ý lạm dụng hay không?

Đôi khi, chúng tôi có thể nhận được yêu cầu xóa do vi phạm bản quyền không chính xác hoặc vô lý cho các kết quả tìm kiếm mà rõ ràng không liên kết với nội dung vi phạm. Một bên thứ ba độc lập đã xuất bản phân tích về tần suất nhận được các yêu cầu xóa không đúng và lạm dụng trong năm 2006. Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây đã tiến hành phân tích sâu hơn về quy trình gỡ xuống nói chung.

Dưới đây là một vài ví dụ về yêu cầu xóa do vi phạm bản quyền rõ ràng không hợp lệ đã được gửi thông qua quy trình xóa do vi phạm bản quyền của chúng tôi.

  • Một xưởng phim lớn tại Hoa Kỳ đã yêu cầu xóa trang IMDb cho phim được phát hành bởi xưởng phim này, cũng như đoạn phim quảng cáo chính thức được đăng trên dịch vụ truyền thông trực tuyến chính được ủy quyền.
  • Một tổ chức báo cáo tại Hoa Kỳ làm việc thay mặt xưởng phim lớn đã yêu cầu xóa bình luận về phim trên một trang web báo chí lớn hai lần.
  • Một trường dạy lái xe ở Vương quốc Anh đã yêu cầu xóa trang chủ của một đối thủ cạnh tranh khỏi Tìm kiếm, lấy lý do là đối thủ cạnh tranh đã sao chép một danh sách theo thứ tự bảng chữ cái của các thành phố và vùng nơi mà dịch vụ hướng dẫn được cung cấp.
  • Một tổ chức bảo vệ nội dung cho các công ty phim, ghi âm và chương trình thể thao đã yêu cầu xóa kết quả tìm kiếm liên kết với yêu cầu xóa bản quyền được gửi bởi một trong những khách hàng của họ và các URL khác đã không lưu trữ nội dung vi phạm.
  • Một cá nhân ở Hoa Kỳ đã yêu cầu xóa kết quả tìm kiếm liên kết với các vụ kiện tại tòa án có nhắc đến tên và họ của cô ta với lý do là tên của cô đã có bản quyền.
  • Nhiều cá nhân ở Hoa Kỳ yêu cầu xóa các kết quả tìm kiếm liên kết với các bài đăng trên blog và các diễn đàn trên web có gắn tên của họ với các luận điểm, vị trí, ngày hoặc các nhận xét tiêu cực nhất định.
  • Một công ty ở Hoa Kỳ đã yêu cầu xóa kết quả tìm kiếm liên kết với các bài đăng trên blog của nhân viên về việc đối xử không đúng và bất công.

Chúng tôi đã không tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào trong số những yêu cầu này.

Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) là gì?

DMCA hay Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ là một luật của Hoa Kỳ đảm bảo những nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến có đủ điều kiện như Google không phải chịu trách nhiệm về tiền bạc cho các vụ kiện vi phạm bản quyền. Một trong những yêu cầu của các điều khoản về đảm bảo an toàn là nhà cung cấp dịch vụ phải xóa hoặc vô hiệu quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc vi phạm khi nhận được yêu cầu đáp ứng những tiêu chí nhất định. Google sẽ tuân thủ các yêu cầu của DMCA khi thực hiện yêu cầu xóa do vi phạm bản quyền.

Có phải Google chỉ tuân thủ DMCA? Còn các luật bản quyền khác thì sao?

Chính sách của chúng tôi là phản hồi các thông báo rõ ràng và cụ thể về hành vi bị cáo buộc vi phạm bản quyền. Hình thức thông báo chúng tôi chỉ định trong biểu mẫu trên web của mình phù hợp với DMCA, đồng thời cung cấp cơ chế đơn giản và hiệu quả cho chủ sở hữu bản quyền từ các quốc gia/khu vực trên khắp thế giới.

LUMEN là gì?

Lumen là một dự án của Trung tâm Berkman về Internet và xã hội của Harvard. Lumen hợp tác với nhiều đối tác nghiên cứu quốc tế để cung cấp thông tin tổng thể về yêu cầu gỡ xuống trên Internet. Lumen đăng và phân tích các loại yêu cầu xóa tài liệu khỏi Internet khác nhau, bao gồm các yêu cầu dựa trên khiếu nại về bản quyền. Lumen nhận những yêu cầu này từ công ty tham gia đối tác cũng như từ các cá nhân. Khi chúng tôi có thể thực hiện việc này hợp pháp, Google sẽ liên kết từ kết quả tìm kiếm của chúng tôi đến yêu cầu do Lumen xuất bản thay cho nội dung bị xóa.

Tại sao chỉ có dữ liệu cho Google Tìm kiếm?

Trong quá trình tiếp tục phát triển Báo cáo minh bạch, chúng tôi luôn tìm cơ hội để cung cấp thêm dữ liệu. Để biết thêm số liệu thống kê về bản quyền tại Google, hãy xem báo cáo năm 2018 của chúng tôi, “Cách Google chống vi phạm bản quyền” và trang về cách chúng tôi bảo vệ nội dung.

Dữ liệu này có toàn diện không?

Dữ liệu này thể hiện thông tin được chỉ định trong các yêu cầu đề nghị xóa các kết quả tìm kiếm liên kết đến nội dung bị cáo buộc là vi phạm mà chúng tôi đã nhận được từ chủ sở hữu bản quyền thông qua biểu mẫu web của chúng tôi. Đây là một phần hồ sơ lịch sử bao gồm hơn 95% số lượng yêu cầu xóa do vi phạm bản quyền mà chúng tôi đã nhận được cho Tìm kiếm kể từ tháng 7 năm 2011. Không bao gồm:

  • các yêu cầu gửi bằng những phương tiện khác ngoài biểu mẫu web của chúng tôi, chẳng hạn như fax hoặc thư viết tay
  • các yêu cầu đối với sản phẩm không phải Google Tìm kiếm (ví dụ: yêu cầu hướng đến YouTube hoặc Blogger)
  • các yêu cầu được gửi đến Google Tìm kiếm đối với nội dung xuất hiện trong các sản phẩm khác của Google (ví dụ: yêu cầu đối với sản phẩm Tìm kiếm nhưng chỉ định các URL trên YouTube hoặc Blogger).

Google cung cấp tỷ lệ phần trăm cho thấy số lượng miền được các yêu cầu xóa do vi phạm bản quyền chỉ định. Những con số này được tính toán như thế nào?

Chúng tôi ước tính số lượng miền được yêu cầu xóa do vi phạm bản quyền chỉ định bằng cách chia số lượng URL được yêu cầu xóa cho số lượng gần đúng các trang có thể lập chỉ mục mà miền có. Ước tính này có thể bị ảnh hưởng bởi những lần xóa trước đó. Số lượng các trang có thể lập chỉ mục là con số gần đúng, do đó, chúng tôi sử dụng thứ tự độ lớn (<1%, <10%, v.v.) thay vì đo lường chính xác hơn. Việc quyết định cách đo lường số lượng trang có thể lập chỉ mục trong miền là một nhiệm vụ khó khăn. Ví dụ: lịch với liên kết "tiếp theo" được nhúng trong trang web có thể làm cho một trang trông giống như một số lượng trang hầu như không xác định, điều này làm cho việc xác định số lượng tuyệt đối trở nên bất khả thi. Hơn nữa, cách Google xem xét một miền có thể biểu thị hoặc không biểu thị quy mô thực tế của miền đó, tùy thuộc vào các đặc điểm của trình thu thập dữ liệu web như Googlebot cũng như các phương pháp kiểm soát việc thu thập thông tin và lập chỉ mục. Chúng tôi đang thử nghiệm với phương pháp tiếp cận này làm cơ sở cho báo cáo của chúng tôi và có thể sử dụng các phương thức khác trong tương lai.

Bao lâu sau khi yêu cầu được thực hiện, Google sẽ xóa kết quả tìm kiếm?

Chúng tôi xóa kết quả tìm kiếm liên kết tới nội dung vi phạm trong Tìm kiếm khi chúng tôi phát hiện được và thực hiện một cách nhanh chóng. Thời gian xử lý trung bình của chúng tôi trên tất cả các yêu cầu xóa được gửi qua biểu mẫu web cho Tìm kiếm là khoảng 6 giờ. Tuy nhiên, nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến thời gian xử lý một yêu cầu xóa cụ thể, bao gồm phương pháp gửi, ngôn ngữ và tính đầy đủ của thông tin được gửi.

Sự khác biệt giữa chủ sở hữu bản quyền và tổ chức báo cáo là gì?

Chủ sở hữu bản quyền là cá nhân hoặc pháp nhân tuyên bố độc quyền đối với nội dung được ghi rõ trong yêu cầu gỡ bỏ bản quyền. Tổ chức báo cáo có thể hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền yêu cầu Google gỡ bỏ các kết quả tìm kiếm liên kết đến nội dung được cho là vi phạm. Họ có thể là hoặc không phải là chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Google có thông báo cho người dùng trước khi hành động theo yêu cầu không?

Khi có điều kiện khả thi và hợp pháp để thực hiện việc này, chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo cho người dùng để họ có thể gửi thông báo phản đối yêu cầu xóa liên quan đến bản quyền. Đối với Tìm kiếm, thực sự rất khó để chúng tôi có thể đưa ra thông báo có giá trị cho những chủ sở hữu trang web có các trang bị xác định trong yêu cầu xóa liên quan đến bản quyền. Lý do là không phải lúc nào chúng tôi cũng biết danh tính của họ hoặc có phương thức phù hợp để liên hệ với họ. Nếu người dùng đã đăng ký tư cách chủ sở hữu trang web qua Search Console, chúng tôi sẽ thông báo cho họ tại đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ một bản sao các yêu cầu xóa liên quan đến bản quyền lên trang web công khai của Lumen. Các chủ sở hữu trang web cũng có thể tìm hiểu tại đó.

Tại sao Google không liệt kê mọi URL mà Google chưa áp dụng biện pháp xử lý nào?

Một số URL đã được xem xét như một phần của các yêu cầu xóa khác và có thể đã bị xóa.

Có cách để khiếu nại yêu cầu xóa do vi phạm bản quyền không?

Nếu nhận thấy một đường liên kết đến trang web của mình bị xóa nhầm do có yêu cầu xóa không thỏa đáng, chủ sở hữu trang web có thể gửi biểu mẫu thông báo phản đối. Sau đó, có thể Google sẽ khôi phục đường liên kết đó theo các mục 512(g)(2) và (3) của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA).

Chỉ số “% URL không có trong chỉ mục” có nghĩa là gì?

Đôi khi có những yêu cầu xác định các URL hiện không có trong chỉ mục Tìm kiếm của chúng tôi. Theo chính sách, Google chấp nhận và xử lý các thông báo theo DMCA đối với mọi URL, kể cả những URL không có trong chỉ mục Tìm kiếm. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về trang đó vào ngày khác. Do đó, bằng việc xử lý các URL không có trong chỉ mục, chúng tôi sẽ tránh được trường hợp một trang vẫn xuất hiện trong kết quả Tìm kiếm dù đã có người gửi thông báo theo DMCA về trang đó. 

 

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2701458720453187880
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true