Μεταγραφή στη Μετάφραση Google

Όταν κάποιος μιλάει άλλη γλώσσα, η εφαρμογή Μετάφραση σας επιτρέπει να μεταφράζετε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, μπορείτε να μεταφράσετε μια διάλεξη ή μια ομιλία στην τάξη.

Μεταγραφή εκφωνημένων λέξεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Pixel Buds για μεταφράσεις σε πραγματικό χρόνο.

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ενεργοποιήστε τις άδειες μικροφώνου για τη Μετάφραση Google στις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Εάν δεν λάβετε μεταφρασμένο κείμενο, απενεργοποιήστε την επιλογή Εμφάνιση αρχικού κειμένου.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Πατήστε Μικρόφωνο  και μετά Μεταγραφή .
  • Αν αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο, δεν υποστηρίζεται η γλώσσα που εκφωνείται.
 3. Επιλέξτε τις γλώσσες από και προς τις οποίες θέλετε να μεταφράσετε.
  • Από: Κάτω αριστερά, επιλέξτε τη γλώσσα του ομιλητή.
  • Προς: Κάτω δεξιά, επιλέξτε τη γλώσσα μετάφρασης.

Χρήση Μεταγραφής

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς: Στη γραμμή εργαλείων που βρίσκεται κοντά στο μικρόφωνο, πατήστε Ρυθμίσεις Settings.
 • Για εναλλαγή μεταξύ της γλώσσας του ομιλητή και της γλώσσας μετάφρασης: Στη γραμμή εργαλείων που βρίσκεται κοντά στο μικρόφωνο, πατήστε Ρυθμίσεις Settings.​​​​​​
 • Για να διακόψετε ή να τερματίσετε μια μετάφραση:
  • Διακοπή: Πατήστε το Μικρόφωνο . Έπειτα, πατήστε Διακοπή Stop.
  • Τερματισμός: Πατήστε Πίσω Πίσω.

Αποθηκεύστε τη μεταγραφή σας

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Αποθήκευση μεταγραφής Προσθήκη στο βιβλίο με φράσεις.
  • Για να μετονομάσετε τη μεταγραφή, καταργήστε το προεπιλεγμένο όνομα και καταχωρίστε ένα νέο.
 3. Πατήστε Αποθήκευση.

Εύρεση αποθηκευμένων μεταγραφών

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Μετάφραση Εφαρμογή "Μετάφραση".
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε Μενού  και έπειτα Αποθηκευμένες μεταγραφές.

Επιλέξτε, αντιγράψτε και μοιραστείτε τις μεταγραφές σας

 • Για να επιλέξετε κείμενο: Στην οθόνη μεταγραφής, αγγίξτε παρατεταμένα και σύρετε το κείμενο.
 • Για να επιλέξετε όλο το κείμενο στη μεταγραφή: Πατήστε Επιλογή όλων.
 • Για να αντιγράψετε το επιλεγμένο κείμενο στο πρόχειρο του Android: Πατήστε Αντιγραφή.
 • Για κοινοποίηση κειμένου σε άλλες εφαρμογές Android: Πατήστε Κοινοποίηση.

Σχετικά άρθρα

Android iPhone και iPad
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού