Транскрибиране с Google Преводач

Приложението Преводач ви позволява да превеждате почти в реално време, докато някой говори на друг език. Можете например да преведете лекция или реч в класната стая.

Транскрибиране на изговорени думи

Можете да използвате слушалките Pixel, за да получавате преводи в реално време.

Важно: За да използвате тази функция, включете разрешенията за микрофона за Google Преводач от настройките на устройството си. Ако преведеният текст не се показва, изключете опцията Показване на оригиналния текст.

 1. Отворете приложението Преводач Приложението Преводач на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете иконата на микрофон  и след това „Транскрибиране“ .
  • Ако този бутон е деактивиран, значи езикът на говора не се поддържа.
 3. Изберете изходния и целевия език.
  • Превод от: Долу вляво изберете езика на говорещия.
  • Превод на: Долу вдясно изберете целевия език.

Използване на функцията за транскрибиране

 • За да промените размера на шрифта, докоснете „Настройки“ Settings в лентата с инструменти близо до иконата на микрофон.
 • За превключване между езика на говорещия и целевия език докоснете „Настройки“ Settings в лентата с инструменти до иконата на микрофон.
 • За да спрете или прекратите превода:
  • Спиране: Докоснете иконата на микрофон . След това докоснете бутона за спиране Stop.
  • Прекратяване: Докоснете бутона за връщане назад Назад.

Запазване на преписа

 1. Отворете приложението Преводач Приложението Преводач на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете иконата за запазване на препис Добавяне към фразеологичния речник горе вдясно.
  • За да преименувате преписа, премахнете името по подразбиране и въведете ново.
 3. Докоснете Запазване.

Намиране на запазени преписи

 1. Отворете приложението Преводач Приложението Преводач на телефона или таблета си с Android.
 2. Горе вдясно докоснете иконата за меню  и след това Запазени преписи.

Избиране, копиране и споделяне на преписите ви

 • За да изберете текст, на екрана с преписа докоснете, задръжте и преместете с плъзгане съответния текст.
 • За да изберете целия текст в преписа, докоснете Избиране на всички.
 • За да копирате избрания текст в буферната памет на Android, докоснете Копиране.
 • За да споделите текста с други приложения за Android, докоснете Споделяне.

Сродни статии

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню