קבלת תרגומים ספציפיים למגדר

בשפות מסוימות, ניתן לקבל תרגום הן לנקבה והן לזכר של מילים, ביטויים ומשפטים ניטרליים מבחינת המגדר. הודעה בנוסח 'התרגומים ספציפיים למגדר' תופיע מעל שני התרגומים.

ניתן לקבל תרגומים ספציפיים למגדר ב-Google Translate בדפדפן, כמו Chrome או Firefox.

איך להשתמש בשפות ובמשפטים זמינים המכילים מספר תווים מסוים

בשפות מסוימות, ניתן לקבל תרגומים ספציפיים למגדר של מילים בודדות. בחלק קטן מהשפות, ניתן גם לקבל תרגומים ספציפיים למגדר של ביטויים ומשפטים קצרים, שבהם מוזכר אדם באופן ניטרלי מבחינת המגדר.

תרגומים ספציפיים למגדר בשפות נוספות יהיו זמינים בקרוב.

הבנת הסדר של תרגום ספציפי למגדר

תרגומים ספציפיים למגדר מופיעים בסדר אלפביתי לפי תווית מגדרית. למשל, בעברית המילה "זכר" מופיעה בסדר אלפביתי לפני "נקבה".

בשפות ללא אלפבית, תרגומים ספציפיים למגדר מופיעים בסדר האינדקס הספציפי לכל שפה לפי תווית מגדרית.

פתרון בעיות בתרגומים ספציפיים למגדר