Pridobivanje prevodov z upoštevanjem spola

V nekaterih jezikih lahko določene besede, besedne zveze in stavke, ki so nevtralni z vidika spola, prevedete tako v žensko kot tudi v moško obliko. Nad prevodoma je prikazano sporočilo »Prevodi so bili ustvarjeni z upoštevanjem spola«.

Uporaba razpoložljivih jezikov in dolžin

V številnih jezikih lahko pridobite prevode z upoštevanjem spola za posamezne besede. V nekaterih jezikih pa lahko pridobite prevode z upoštevanjem spola tudi za kratke besedne zveze in stavke, v katerih je omenjena oseba v nevtralni obliki z vidika spola.

Prevodi z upoštevanjem spola bodo kmalu na voljo v več jezikih.

Razumevanje vrstnega reda prevodov z upoštevanjem spola

Prevodi z upoštevanjem spola se prikažejo po abecedi glede na oznako spola. Primer: v angleščini je glede na abecedni vrstni red ženski spol (»feminine«) pred moškim (»masculine«).

V jezikih, ki nimajo abecede, se prevodi z upoštevanjem spola prikažejo skladno z standardnim vrstnim redom znakov v tem jeziku, in sicer prav tako glede na oznako spola.

Manjka vsebina

Če se prikaže sporočilo »Prevodi z upoštevanjem spola so omejeni«, je možen samo en potencialni prevod za en spol, za več spolov pa je možnih več prevodov.

Nekatera vsebina je nevtralna ali dvoumna z vidika spola. Primer: Nekateri samostalniki v izvorni vsebini ne upoštevajo spola, v prevedenem jeziku pa ga. Sporočilo o prevodu z upoštevanjem spola vas opozori, da je morda možen več kot en pravilen prevod.

Odpravljanje težav v zvezi s prevodi z upoštevanjem spola

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
13876209950037211441