Få kjønnsspesifikke oversettelser

På noen språk kan du få oversettelser for enkelte kjønnsnøytrale ord, uttrykk og setninger i både hankjønns- og hunkjønnsform. Du ser meldingen «Oversettelsene er kjønnsspesifikke» over de to oversettelsene.

Du kan få kjønnsspesifikke oversettelser i Google Oversetter i nettlesere, for eksempel Chrome og Firefox.

Bruk tilgjengelige språk og lengder

Du kan få kjønnsspesifikke oversettelser for enkeltord på en rekke språk. Du kan også få kjønnsspesifikke oversettelser for korte setninger og setninger som nevner personer på en kjønnsnøytral måte, men dette er ikke tilgjengelig på like mange språk.

Kjønnsspesifikke oversettelser kommer snart på flere språk.

Forstå rekkefølgen på kjønnsspesifikke oversettelser

Kjønnsspesifikke oversettelser vises i alfabetisk rekkefølge basert på navnet på kjønnet. På norsk kommer for eksempel «hankjønn» før «hunkjønn» ved alfabetisk sortering.

På språk uten alfabet vises kjønnsspesifikke oversettelser i standardrekkefølgen for indeksering av kjønnsnavnene på de ulike språkene.

Feilsøk problemer med kjønnsspesifikke oversettelser

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73122
false