Få kjønnsspesifikke oversettelser

På noen språk kan du få oversettelser for enkelte kjønnsnøytrale ord, uttrykk og setninger i både hankjønns- og hunkjønnsform. Du ser meldingen «Oversettelsene er kjønnsspesifikke» over de to oversettelsene.

Bruk tilgjengelige språk og lengder

Du kan få kjønnsspesifikke oversettelser for enkeltord på en rekke språk. Du kan også få kjønnsspesifikke oversettelser for korte setninger og setninger som nevner personer på en kjønnsnøytral måte, men dette er ikke tilgjengelig på like mange språk.

Kjønnsspesifikke oversettelser kommer snart på flere språk.

Forstå rekkefølgen på kjønnsspesifikke oversettelser

Kjønnsspesifikke oversettelser vises i alfabetisk rekkefølge basert på navnet på kjønnet. På norsk kommer for eksempel «hankjønn» før «hunkjønn» ved alfabetisk sortering.

På språk uten alfabet vises kjønnsspesifikke oversettelser i standardrekkefølgen for indeksering av kjønnsnavnene på de ulike språkene.

Mangler innhold

Hvis du ser meldingen «Kjønnsspesifikke oversettelser er begrenset», kan det hende det bare finnes én potensiell oversettelse for ett kjønn der det er mulig med flere oversettelser for flere kjønn.

Noe innhold er kjønnsnøytralt eller tvetydig. Noen substantiver er for eksempel ikke kjønnsspesifikke i det opprinnelige innholdet, men er kjønnsspesifikke i det oversatte språket. Meldingen for kjønnsspesifikk oversettelse forteller deg at det kan finnes mer enn én riktig oversettelse.

Feilsøk problemer med kjønnsspesifikke oversettelser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
787572413850179735
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73122