Dobivanje prijevoda prilagođenih rodu

Neke riječi, izrazi i rečenice neutralnog roda na nekim se jezicima mogu prevesti u ženskom i muškom rodu. Iznad ta dva prijevoda prikazuje se poruka "Prijevodi su prilagođeni gramatičkom rodu".

Upotreba dostupnih jezika i duljina

Prijevodi prilagođeni rodu na nekoliko su jezika dostupni za pojedinačne riječi. Za manji broj jezika prijevode prilagođene rodu možete dobiti i za kraće izraze i rečenice u kojima se osoba spominje na rodno neutralan način.

Uskoro će biti dostupno više jezika s prijevodima prilagođenim rodu.

Objašnjenje redoslijeda prijevoda prilagođenih rodu

Prijevodi prilagođeni rodu prikazuju se abecednim redom prema oznaci roda. Na primjer, engleska riječ "feminine" (ženski rod) abecednim je redom ispred riječi "masculine" (muški rod).

U jezicima bez abecede prijevodi prilagođeni rodu prikazuju se prema standardnom redoslijedu indeksiranja oznaka roda u tim jezicima.

Nedostaje sadržaj

Ako dobijete poruku "Prijevodi prilagođeni rodu su ograničeni", možda postoji samo jedan potencijalni prijevod za jedan spol u kojem je više prijevoda moguće za više spolova.

Neki su sadržaji rodno neutralni ili rodno nejasni. Na primjer, neke imenice nisu prilagođene rodu u izvornom sadržaju, ali imaju rod u prijevodu. Poruka o prijevodu prilagođenom rodu pokazuje vam da postoji više točnih prijevoda.

Rješavanje problema s prijevodima prilagođenim rodu

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
14579383538576765865
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true