دریافت ترجمه‌های دارای جنسیت

در برخی‌از زبان‌ها، می‌توانید هم ترجمه مؤنث و هم ترجمه مذکر برای کلمات، عبارات، و جمله‌های با جنسیت خنثی دریافت کنید. پیام «ترجمه‌ها دارای جنسیت هستند» در بالای ۲ ترجمه نشان داده می‌شود.

استفاده از زبان‌ها و طول ترجمه دردسترس

در برخی زبان‌ها، می‌توانید ترجمه‌های دارای جنسیت را برای کلمات واحد دریافت کنید. در تعداد کمی از زبان‌ها، می‌توانید ترجمه‌های دارای جنسیت را برای عبارات و جمله‌های کوتاهی دریافت کنید که در آن‌ها از فردی به‌شیوه‌ای بدون جنسیت نامبرده شده است.

ترجمه‌های دارای جنسیت به‌زودی به زبان‌های بیشتری ارائه می‌شود.

درک ترتیب ترجمه دارای جنسیت

ترجمه‌های دارای جنسیت به‌ترتیب حروف الفبا براساس برچسب جنسیت نشان داده می‌شوند. مثلاً در زبان فارسی، کلمه «مذکر» براساس ترتیب حروف الفبا پیش‌از «مؤنث» قرار می‌گیرد.

در زبان‌های فاقد حروف الفبا، ترجمه‌های دارای جنسیت بنابر ترتیب نمایه‌سازی استاندارد براساس برچسب جنسیت هر زبان نشان داده می‌شود.

محتوا موجود نیست

اگر پیام «ترجمه‌های دارای جنسیت محدود شده‌اند» دریافت کردید،‌ شاید درحالی‌که چندین ترجمه برای جنسیت‌های مختلف ممکن است فقط یک ترجمه بالقوه برای جنسیت واحدی ارائه شده باشد.

برخی محتوا ازنظر جنسیت خنثی یا مبهم هستند. برای مثال، برخی‌از اسم‌ها در محتوای اصلی جنسیت خاصی ندارند اما در زبان ترجمه‌شده جنسیت خاصی دارند. پیام ترجمه دارای جنسیت به شما اطلاع می‌دهد که ممکن است بیش‌از یک ترجمه صحیح وجود داشته باشد.

عیب‌یابی ترجمه‌های دارای جنسیت

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
5093366266023875407