Få kønsspecifikke oversættelser

På nogle sprog kan du få oversættelser af visse kønsneutrale ord, udtryk og sætninger, så der skelnes mellem køn. Meddelelsen "Oversættelser er kønsspecifikke" vises over de to oversættelser.

Brug tilgængelige sprog og længder

På flere sprog kan du få kønsspecifikke oversættelser af enkeltstående ord. På nogle sprog kan du også få kønsspecifikke oversættelser af korte udtryk og sætninger, der omtaler en person på en kønsneutral måde.

Der kommer snart kønsspecifikke oversættelser på flere sprog.

Forstå rækkefølgen for kønsspecifikke oversættelser

Kønsspecifikke oversættelser vises i alfabetisk rækkefølge efter køn. På dansk kommer f.eks. "femininum" før "maskulinum" i alfabetisk forstand.

Når det gælder sprog uden alfabeter, vises kønsspecifikke oversættelser i hvert sprogs indekseringsrækkefølge efter køn.

Manglende indhold

Hvis du får meddelelsen "Kønsspecifikke oversættelser er begrænsede", er der muligvis kun en potentiel oversættelse for et enkelt køn, selvom oversættelse af flere køn er muligt.

Noget indhold er kønsneutralt eller har et ubestemmeligt køn. Nogle navneord er f.eks. ikke kønsspecifikke i det oprindelige indhold, men er kønsspecifikke på det oversatte sprog. Meddelelsen om kønsspecifik oversættelse informerer dig om, at der kan være mere end én korrekt oversættelse.

Find og ret problemer med kønsspecifikke oversættelser

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
5564122841391423184
true
Søg i Hjælp
true
true
true