Få kønsspecifikke oversættelser

På nogle sprog kan du få oversættelser af visse kønsneutrale ord, udtryk og sætninger, så der skelnes mellem køn. Meddelelsen "Oversættelser er kønsspecifikke" vises over de to oversættelser.

Du kan få kønsspecifikke oversættelser i Google Oversæt i browsere som f.eks. Chrome eller Firefox.

Brug tilgængelige sprog og længder

På flere sprog kan du få kønsspecifikke oversættelser af enkeltstående ord. På nogle sprog kan du også få kønsspecifikke oversættelser af korte udtryk og sætninger, der omtaler en person på en kønsneutral måde.

Der kommer snart kønsspecifikke oversættelser på flere sprog.

Forstå rækkefølgen for kønsspecifikke oversættelser

Kønsspecifikke oversættelser vises i alfabetisk rækkefølge efter køn. På dansk kommer f.eks. "femininum" før "maskulinum" i alfabetisk forstand.

Når det gælder sprog uden alfabeter, vises kønsspecifikke oversættelser i hvert sprogs indekseringsrækkefølge efter køn.

Find og ret problemer med kønsspecifikke oversættelser