Zobrazení překladů zohledňujících rod

V některých jazycích se překlady určitých neutrálních slov, frází a vět mohou zobrazovat v ženském i mužském rodě. Pokud se zobrazí oba překlady, bude u nich uvedena zpráva Překlady zohledňují gramatický rod.

Použití dostupných jazyků a délek výroku

V některých jazycích lze zohlednit rod u jednotlivých slov. V menším počtu jazyků lze zohlednit rod i u krátkých frází a vět, které zmiňují nějakou osobu bez určení pohlaví.

Zohlednění rodu při překladu bude brzy k dispozici i v dalších jazycích.

Pořadí překladů zohledňujících rod

Překlady zohledňující rod se zobrazují v abecedním pořadí podle prvního písmene rodu. V češtině je rod „mužský“ abecedně před rodem „ženským“.

V jazycích bez abecedy se překlady zohledňující rod zobrazují v pořadí podle standardního řazení.

Chybí obsah

Pokud se zobrazí zpráva „Překlady zohledňující rod jsou omezeny“, může být k dispozici pouze jeden potenciální překlad pro jeden rod, zatímco pro více rodů je k dispozici několik překladů.

Některý obsah je rodově neutrální nebo není rodově jednoznačný. Některá podstatná slova například v původním obsahu nemusejí mít konkrétní rod, ale v cílovém jazyce rod mít mohou. Tato zpráva o zohlednění rodu v překladu vás informuje o tom, že nemusí být pouze jeden správný překlad.

Odstraňování problémů s překlady zohledňujícími rod

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
5809844752753421017
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73122