Получаване на изменени по род преводи

На определени езици можете да получавате преводи както в женски, така и в мъжки род за някои неутрални по род думи, фрази и изречения. Над двата превода се показва съобщение „Преводите са въз основа на граматическия род“.

Използване на наличните езици и дължини

На някои езици можете да получавате изменени по род преводи на отделни думи. При по-малко езици имате възможност също да получавате такива преводи за кратки фрази и изречения, в които се споменават хора по неутрален спрямо рода начин.

Очаквайте скоро изменени по род преводи за още езици.

Информация за реда на изменените по род преводи

Изменените по род преводи се показват по азбучен ред спрямо наименованието на рода. На български например „женски“ е преди „мъжки“.

При езиците без азбука тези преводи се показват в стандартния ред на индексиране по род за съответния език.

Липсва съдържание

Ако получите съобщението „Изменените по род преводи са ограничени“, услугата може да предлага само един потенциален превод в един род, въпреки че действително е възможно да има няколко превода в различни родове.

Част от съдържанието е родово неутрално или родово многозначно. Например някои съществителни не са изменени по род в оригиналното съдържание, но са изменени по род в преведения текст. Съобщението за изменени по род преводи ви информира, че може да има повече от един правилен превод.

Отстраняване на неизправности при изменените по род преводи

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
3335051226818177024
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73122