Dịch ảnh

Bạn có thể sử dụng máy ảnh trên điện thoại để dịch văn bản trong thế giới xung quanh bằng ứng dụng Dịch. Ví dụ: bạn có thể dịch các dấu hiệu hoặc ghi chú viết tay.

Tìm hiểu bạn có thể dịch ngôn ngữ nào bằng máy ảnh

Tìm hiểu các tính năng nào của Google Dịch hoạt động với từng ngôn ngữ.

Dịch bằng cách sử dụng máy ảnh

Đối với một số ngôn ngữ, bạn có thể dịch văn bản bằng cách trỏ ống kính của máy ảnh của điện thoại. Bản dịch những dòng chữ nhỏ, được chiếu sáng kém hoặc dòng chữ cách điệu có thể kém chính xác hơn.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào ngôn ngữ hiển thị sau đó ngôn ngữ gốc bạn muốn dịch.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ngôn ngữ hiển thị sau đó một ngôn ngữ bạn sử dụng.
 4. Nhấn vào biểu tượng Dịch nhanh Dịch nhanh. Nếu nút này không có ở đó, hãy nhấn vào biểu tượng Chụp ảnh Chụp ảnh.
 5. Trỏ máy ảnh vào văn bản bạn muốn dịch.
  • Nếu bạn đã tải xuống ngôn ngữ và ngôn ngữ có sẵn để dịch nhanh thì mọi văn bản trên màn hình của bạn sẽ được dịch.
  • Để bật tính năng dịch nhanh, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển đổi dịch nhanh Chuyển đổi dịch nhanh. Bạn có thể được yêu cầu tải ngôn ngữ xuống.
  • Nếu không thể dịch nhanh hoặc bạn không thể tải ngôn ngữ xuống, hãy nhấn vào biểu tượng Chụp ảnh Chụp ảnh. Sau đó dùng ngón tay để đánh dấu văn bản bạn muốn dịch.

Ghi chú: Để tạm dừng máy ảnh, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tạm dừng Tạm dừng. Để tiếp tục, hãy nhấn vào biểu tượng Phát Tiếp tục. Đối với một số ngôn ngữ như tiếng Ả Rập, biểu tượng có thể khác.

Dịch ảnh có sẵn trên thiết bị

Bạn cũng có thể dịch văn bản trong hình ảnh bạn đã chụp.

 1. Mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào ngôn ngữ hiển thị sau đó ngôn ngữ gốc bạn muốn dịch.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ngôn ngữ hiển thị sau đó một ngôn ngữ bạn sử dụng.
 4. Nhấn vào biểu tượng Dịch nhanh Dịch nhanh.
 5. Nhấn vào biểu tượng Nhập Nhập ảnh.
 6. Chọn ảnh bạn muốn dịch.
 7. Dùng ngón tay để đánh dấu văn bản bạn muốn dịch.

Bật hoặc tắt chức năng "Cải thiện nhập dữ liệu bằng máy ảnh"

Để dịch hình ảnh, Google Dịch gửi hình ảnh chụp bằng máy ảnh tới Google để nhận dạng văn bản.
Vào lần đầu tiên bạn dịch hình ảnh, hãy làm như sau:
 1. Để gửi ảnh để dịch, hãy nhấn vào Ok.
 2. Chọn có cho phép Google giữ những hình ảnh đó để cải thiện dịch vụ Dịch cho mọi người hay không.

Lưu ý quan trọng: Chức năng "Cải thiện nhập dữ liệu bằng máy ảnh" chỉ bật nếu bạn đã chấp thuận chức năng này khi dịch hình ảnh lần đầu tiên hoặc đã bật chức năng này từ mục Cài đặt.

Để bật hoặc tắt chức năng "Cải thiện nhập dữ liệu bằng máy ảnh" bất cứ lúc nào, hãy làm như sau:
 1. Mở ứng dụng Google Dịch Ứng dụng Dịch.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menu sau đó Cài đặt sau đó Mức sử dụng dữ liệu.
 3. Bật hoặc tắt chức năng Cải thiện nhập dữ liệu bằng máy ảnh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?