Oversett bilder

Du kan bruke telefonkameraet til å oversette tekst i Oversetter-appen Oversetter-appen. Du kan for eksempel oversette skilt eller håndskrevne notater.

Oversett tekst i bilder

Du kan oversette tekst du ser gjennom kameraet og bilder på telefonen, i Oversetter-appen Oversetter-appen

Viktig: Hvor nøyaktig oversettelsen blir, kommer an på hvor tydelig teksten er. Oversettelsen kan bli unøyaktig hvis teksten er liten, utydelig eller stilisert.

Slik oversetter du tekst med kameraet:

 1. Åpne Oversetter-appen Oversetter-appen på iPhone eller iPad.
 2. Velg språkene du vil oversette til og fra.
  • Fra: Velg et språk nederst, eller trykk på Gjenkjenn språk .
  • Til: Nederst velger du språket du vil oversette til.
 3. Trykk på Kamera Kamera under tekstfeltet.
  • Slik oversetter du tekst fra bilder du allerede har tatt: Trykk på Galleri .
  • Slik oversetter du tekst med kameraet:
   1. Rett kameraet mot teksten du vil oversette.
   2. Se oversettelsen umiddelbart.
   3. For å sette bildet på pause, trykk på lukkerknappen .

Oversett en del av teksten

Du kan velge hvilke deler av et bilde du vil ha oversatt.

 1. Åpne Oversetter-appen Oversetter-appen på iPhone eller iPad.
 2. Velg språkene du vil oversette til og fra.
  • Fra: Velg et språk nederst, eller trykk på Gjenkjenn språk .
  • Til: Nederst velger du språket du vil oversette til.
 3. Trykk på Kamera Kamera og så Lukkerknapp .
 4. For å vise panelet med innstillinger trykker du på Alternativer for oversettelse keyboard arrow down øverst på siden.
 5. Slå på Vis originalteksten .
 6. Trykk på et ord for å velge det.
 7. For å endre valget ditt og vise den oversatte teksten på kortet nedenfor, dra i markeringsankrene.
Tips: Dra kortet opp hvis teksten er for lang til å vises på kortet.

Jobb med oversatt tekst

Når teksten i bildet er oversatt, kan du utføre ulike handlinger, for eksempel kopiere teksten, få den lest opp eller få mer informasjon.

 1. Velg den delen av teksten du vil utføre en handling for.
 2. Velg et alternativ i karusellen nederst:
  • Kopier teksten: Velg teksten du vil kopiere og så Kopiér teksten .
  • Lytt: For å få lest opp den oversatte teksten i Oversetter, trykk på Lytt Listen.
  • Send til Oversetter-startsiden: For å få mer informasjon, trykk på Send til Oversetter-startsiden Translate.
  • Søk: For å søke på Google med den oversatte teksten, trykk på Søk Google-appen.

Bruk kameraoversettelser uten nett

For å bruke kameraoversettelser uten nett, last ned språkene du vil oversette til og fra.

 1. Åpne Oversetter-appen Oversetter-appen på iPhone eller iPad.
 2. Trykk på Kamera Kamera.
 3. Trykk på språkvelgeren.
 4. Last ned språkene du vil oversette til og fra.

Få de beste resultatene

Slik får du de beste oversettelsesresultatene for bildene dine:

 • Sjekk at språkene «Oversett fra» og «Oversett til» er riktige.
 • Bruk en sterk nettverkstilkobling.
 • Trykk på Kamerablits i svakt lys.
 • Bruk klare og vanlige skrifttyper.

Send tilbakemelding

Slik sender du tilbakemelding: Øverst trykker du på Mer Mer og så Send tilbakemelding.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny