Oversett bilder

Du kan bruke telefonkameraet til å oversette tekst i Oversetter-appen Oversetter-appen. Du kan for eksempel oversette skilt eller håndskrevne notater.

Oversett tekst i bilder

I Oversetter-appen kan du oversette tekst i bilder på telefonen. På noen enheter kan du også oversette tekst du ser gjennom kameraet.

Viktig: Hvor nøyaktig oversettelsen blir, kommer an på hvor tydelig teksten er. Oversettelsen kan bli unøyaktig hvis teksten er liten, utydelig eller stilisert.

Slik oversetter du tekst med kameraet:

 1. Åpne Oversetter-appen Oversetter-appen på Android-enheten din.
 2. Velg språkene du vil oversette til og fra.
  • Fra: Velg et språk, eller trykk på Gjenkjenn språk .
  • Til: Velg språket du vil oversette til.
 3. På startskjermen i appen trykker du på Kamera Kamera.
  • Slik oversetter du tekst i bilder du har tatt allerede: Trykk på Alle bilder .
  • Slik oversetter du det du ser gjennom kameraet:
   1. Rett kameraet mot teksten du vil ha oversatt.
   2. Trykk på lukkerknappen .
Tips: For å fryse den oversatte teksten i kameravisningen, trykk på lukkerknappen .

Oversett en del av teksten

Du kan velge hvilke deler av et bilde du vil ha oversatt.

 1. Åpne Oversetter-appen Oversetter-appen på Android-enheten din.
 2. Velg språkene du vil oversette til og fra.
  • Fra: Velg et språk, eller trykk på Gjenkjenn språk .
  • Til: Velg språket du vil oversette til.
 3. Trykk på Kamera Kamera og bruk lukkerknappen .
 4. For å se oversettelsesalternativer, trykk på Vis keyboard arrow down.
  • Slå på Vis originalteksten under språkvelgeren.
 5. Merk tekst
  • Trykk på et ord for å merke det, og dra i markeringsankrene for å justere hvor mye av teksten som er merket. Den oversatte teksten vises på kortet.
  • Hvis du slår på Vis originalteksten, vises den registrerte teksten uoversatt. 

Tips: Dra kortet opp hvis teksten er for lang til å vises på kortet.

Jobb med oversatt tekst

Når teksten i et bilde er oversatt, kan du for eksempel kopiere teksten, få den lest opp eller sende den til Oversetter-startsiden for å få mer informasjon.

 1. Velg den delen av teksten du vil utføre en handling for.
 2. Velg et alternativ i karusellen nederst:
  • Kopier teksten: For å kopiere teksten, merk teksten du vil kopiere, og trykk på Kopier teksten .
  • Lytt: For å få lest opp den oversatte teksten i Oversetter, trykk på Lytt Listen.
  • Send til Oversetter-startsiden: For å få mer informasjon, trykk på Send til Oversetter-startsiden Translate.
  • Søk: For å søke på Google med den oversatte teksten, trykk på Søk Google-appen.

Bruk kameraoversettelser uten nett

For å bruke kameraoversettelser uten nett, last ned språkene du vil oversette til.

 1. Åpne Oversetter-appen Oversetter-appen på Android-enheten din.
 2. Trykk på Kamera Kamera.
 3. Trykk på språkvelgeren.
 4. Last ned språkene du vil oversette til.

Når nedlastingen er ferdig, fungerer kameraoversettelser for de nedlastede språkene også når du er koblet fra internett.

Få de beste resultatene

Slik får du de beste oversettelsesresultatene for bildene dine:

 1. Sjekk at språkene for «Oversett fra» og «Oversett til» er riktige.
 2. Bruk en sterk nettverkstilkobling.
 3. Trykk på Kamerablits Camera flash i svakt lys.
 4. Du får best resultat ved å bruke tydelige og vanlige skrifttyper.

Send tilbakemelding

For å sende tilbakemelding, trykk på Skriv inn tekst og så klikk på menyen Menu icon og så trykk på Send tilbakemelding .

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
18171843240114056233
true<