Oversæt billeder

Du kan bruge kameraet på din telefon til at oversætte tekst via appen Oversæt Appen Oversæt. Du kan f.eks. oversætte tegn eller håndskrevne noter.

Oversæt tekst på billeder

Du kan oversætte tekst fra billeder på din telefon i appen Oversæt. På nogle enheder kan du også oversætte tekst direkte via dit kamera.

Vigtigt! Nøjagtigheden af oversættelsen afhænger af, hvor tydelig teksten er. Oversættelser af små, utydelige eller stiliserede tekster kan være mindre nøjagtige.

Sådan oversætter du tekst med dit kamera:

 1. Åbn appen Oversæt Appen Oversæt på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Vælg de sprog, du vil oversætte til og fra.
  • Fra: Vælg et sprog, eller tryk på Registrer sprog .
  • Til: Vælg det sprog, teksten skal oversættes til.
 3. Gå til appens startskærm, og tryk på Kamera Kamera.
  • Sådan oversætter du tekst fra et billede, du allerede har taget: Tryk på Alle billeder .
  • Sådan oversætter du det, du finder med dit kamera:
   1. Peg kameraet mod den tekst, du vil oversætte.
   2. Tryk på lukkerknappen .
Tip! Hvis du vil fryse den oversatte tekst i kameravisningen, kan du trykke på lukkerknappen .

Oversæt en del af teksten

Du kan vælge dele af et billede, der skal oversættes.

 1. Åbn appen Oversæt Appen Oversæt på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Vælg de sprog, du vil oversætte til og fra.
  • Fra: Vælg et sprog, eller tryk på Registrer sprog .
  • Til: Vælg det sprog, teksten skal oversættes til.
 3. Tryk på Kamera Kamera, og brug lukkerknappen .
 4. Tryk på Udvid keyboard arrow down for at se valgmulighederne for Oversæt.
  • Slå Vis oprindelig tekst til under sprogvælgeren.
 5. Markér tekst
  • Tryk på et ord for at markere det, og træk derefter i ankrene for at justere den markerede tekst. Den oversatte tekst vises på kortet.
  • Hvis du aktiverer Vis oprindelig tekst, vises teksten på billedet uden oversættelse. 

Tip! Hvis teksten er for lang til at blive vist på kortet, kan du trække kortet op.

Brug oversat tekst

Når teksten på et billede er oversat, kan du f.eks. kopiere teksten, få den læst højt eller sende den til startsiden for Google Oversæt for at få flere oplysninger.

 1. Markér den del af teksten, du vil gøre noget med.
 2. Vælg en mulighed i karrusellen nederst:
  • Kopiér tekst: Hvis du vil kopiere teksten, skal du markere den tekst, du vil kopiere, og trykke på Kopiér tekst .
  • Lyt: Tryk på Lyt Listen for at få Oversæt til at læse din oversatte tekst op.
  • Send til Google Oversæt: Du kan få flere oplysninger ved at trykke på Send til Google Oversæt Translate.
  • Søg: Tryk på Søg Google-appen for at søge i oversat tekst på Google.

Brug kameraoversættelse offline

Hvis du vil bruge kameraoversættelse offline, skal du downloade de sprog, du vil oversætte.

 1. Åbn appen Oversæt Appen Oversæt på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Tryk på Kamera Kamera.
 3. Tryk på sprogvælgeren.
 4. Download de sprog, du vil have din oversættelse på.

Når downloaden er fuldført, fungerer kameraoversættelser for de downloadede sprog, selv når du ikke har forbindelse til internettet.

Få de bedste resultater

Sådan får du de bedste oversættelsesresultater for dine billeder:

 1. Tjek, at du har valgt de korrekte sprog for "Oversæt fra" og "Oversæt til".
 2. Brug en stærk netværksforbindelse.
 3. Hvis belysningen er svag, kan du trykke på Kamerablitz Camera flash.
 4. Brug skrifttyper, der er tydelige og genkendelige, for at få de bedste resultater.

Send feedback

Du kan sende feedback ved at trykke på Angiv tekst og derefter tryk på menuen Menu icon og derefter tryk på Send feedback .

Relaterede ressourcer

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu