บันทึกคำแปล

เพิ่มคำหรือวลี

  1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ใน iPhone หรือ iPad
  2. แปลคำหรือวลี
  3. แตะ "ติดดาวคำแปล" ติดดาวคำแปล ข้างคำแปล

ดูและลบคำแปล

  1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ใน iPhone หรือ iPad
  2. แตะ "บันทึกไว้" บันทึกไว้ ที่ด้านล่าง
  3. หากต้องการนำคำหรือวลีออก ให้แตะ "ติดดาวคำแปล" ติดดาวคำแปล

หมายเหตุ: Phrasebook ของแอปจะบันทึกอยู่ในแอปเท่านั้น คุณจะไม่เห็น Phrasebook ในอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร