บันทึกคำแปล

เพิ่มคำหรือวลี

  1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะ "ติดดาว" เพิ่มไปยัง Phrasebook ข้างๆ คำแปล

ดูและลบคำแปลที่บันทึกไว้

  1. เปิดแอปแปลภาษา แอปแปลภาษา ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น Phrasebook
  3. หากต้องการนำคำหรือวลีออก ให้แตะดาว นำออกจาก phrasebook ของคำหรือวลีนั้นๆ

ส่งออกคำแปลที่บันทึกไว้

คุณส่งออกคำแปลได้จาก Phrasebook ในคอมพิวเตอร์ 

  1. ไปที่ Google แปลภาษาในคอมพิวเตอร์
  2. คลิก "บันทึกแล้ว" Saved ใต้ช่องข้อความ
  3. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "ส่งออกไปยัง Google ชีต" Export to Google Sheets
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร