Wyszukiwanie historii tłumaczeń i zarządzanie nią

Możesz zapisywać historię z Tłumacza Google, by szukać znaczenia słów lub wyrażeń, które tłumaczysz. Zapisane tłumaczenia są synchronizowane na Twoich urządzeniach.

Aplikacja Tłumacz synchronizuje historię między Twoim urządzeniem a chmurą. Gdy się zalogujesz, Twoje tłumaczenia będą automatycznie zapisywane w chmurze. Zapisaną historią możesz zarządzać na stronie Moja aktywność.

Ważne: jeśli nie chcesz korzystać z historii w chmurze w aplikacji, musisz się wylogować z konta. Po wylogowaniu się możesz wyświetlać tylko historię na urządzeniu.

Zapisywanie słowa lub wyrażenia

 1. Na komputerze zaloguj się do Tłumacza Google.
 2. Przetłumacz słowo lub wyrażenie.
 3. Po prawej stronie kliknij Oznacz tłumaczenie gwiazdką Oznacz tłumaczenie gwiazdką.

Wyszukiwanie i eksportowanie zapisanych tłumaczeń

 1. Na komputerze zaloguj się do Tłumacza Google.
 2. Kliknij Zapisane Zapisano pod polami tekstowymi.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Wyeksportuj do Arkuszy Google Export to Google Sheets.

Zapisywanie historii tłumaczeń

 1. Na komputerze zaloguj się do Tłumacza Google.
 2. Kliknij Historia Historia.
 3. W prawym panelu bocznym wybierz wpisy, które chcesz zapisać.
 4. Kliknij Oznacz tłumaczenie gwiazdką Oznacz tłumaczenie gwiazdką.
Wskazówka: aby wyświetlić zapisane tłumaczenia, kliknij Zapisane  Zapisano.

Wyszukiwanie i usuwanie historii tłumaczeń

Możesz wyświetlać i usuwać historię tłumaczeń za pomocą aplikacji Tłumacz Google lub w przeglądarce.

Znajdowanie wcześniejszych tłumaczeń

 1. Otwórz Tłumacza Google na komputerze.
 2. U dołu kliknij Historia Historia.

Usuwanie historii

Usuwanie całej historii

 1. Otwórz Tłumacza Google na komputerze.
 2. U dołu kliknij Historia Historia.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Wyczyść historię.

Usuwanie wybranych wpisów z historii

 1. Otwórz Tłumacza Google na komputerze.
 2. U dołu kliknij Historia Historia.
 3. Obok wpisu w historii kliknij Menu Więcej.
 4. Kliknij Usuń z historii.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
18090835718387273306