Dịch các từ đã viết

Bạn có thể dịch các từ hoặc cụm từ bằng ứng dụng Google Dịch hoặc một trình duyệt, như Chrome hoặc Safari.

Lưu ý: Để dịch trong Chrome trên thiết bị di động, bạn cần JavaScript. Hãy tìm hiểu cách bật JavaScript.

Dịch văn bản

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
 2. Chọn ngôn ngữ để dịch như sau:
  1. Từ: Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
  2. Sang: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống
 3. Nhập từ hoặc cụm từ bạn muốn dịch.
  Mẹo: Để cung cấp ngữ cảnh phù hợp cho bản dịch, hãy viết từ hoặc cụm từ bạn muốn dịch trong một câu hoàn chỉnh.
 4. Bạn sẽ thấy kết quả. Nếu không, hãy nhấn vào biểu tượng Dịch Xem chi tiết.

Mẹo:

 • Để xem kết quả ở chế độ toàn màn hình, hãy xoay thiết bị của bạn sang bên.
 • Bạn cũng có thể dịch trong trình duyệt trên điện thoại, như là Chrome. Hãy tìm hiểu cách làm.

Nghe bản dịch

Để nghe bản dịch của bạn được đọc to, hãy nhấn vào biểu tượng Nghe Nghe.

Để thay đổi tùy chọn cài đặt giọng đọc bản dịch, hãy làm như sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Dịch Ứng dụng Dịch.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu và sau đó Cài đặt.
 3. Chọn một tùy chọn. Ví dụ:
  • Để thay đổi giọng, hãy nhấn vào Khu vực. Sau đó chọn khu vực.
  • Để thay đổi tốc độ, hãy nhấn vào Tốc độ. Sau đó chọn Bình thường, Chậm hoặc Chậm hơn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?