तपाईंले अनुरोध गर्नुभएको पृष्ठ हाल तपाईंको भाषामा उपलब्ध छैन। तपाईं पृष्ठको फेदबाट कुनै अर्को भाषालाई चयन गर्न सक्नुहुन्छ वा Google Chrome को अन्तर्निर्मित अनुवाद सुविधा को प्रयोग गरेर कुनै पनि वेबपृष्ठलाई आफूले चाहनुभएको भाषामा तुरुन्त अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ।

Translate written words

You can translate words or phrases using the Google Translate app or a browser, like Chrome or Safari.

Note: To translate in Chrome on your mobile device, you need Javascript. Learn how to turn on Javascript.

Translate text

 1. On your iPhone or iPad, open the Translate app Translate app.
 2. Choose a language to translate:
  1. From: At the top left, tap and choose the language.
  2. To: At the top right, tap and choose the language.
 3. Type the word or phrase you want to translate.
  Tip: To give the right context to your translation, write your word or phrase in a complete sentence.
 4. You'll see your results automatically. If not, tap Translate See details.

Tips:

 • To see your results in full screen mode, turn your device sideways.
 • You can also translate in your phone's browser, like Chrome. Learn how.

Listen to your translation

To hear your translation aloud, tap Listen Listen.

To change your translation voice settings:

 1. On your iPhone or iPad, open the Translate app Translate app.
 2. Tap Settings Settings.
 3. Pick an option. For example:
  • To change accent, tap Speech region. Then pick a region.
Was this helpful?
How can we improve it?
खोज
खोज खाली गर्नुहोस्
खोज बन्द गर्नुहोस्
Google एपहरू
मुख्य मेनु
Search Help Center
true
73122
false