Preklad dvojjazyčnej konverzácie

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Prekladač Translate.
 2. Dole vyberte jazyky konverzácie.
 3. Dole klepnite na položku Konverzácia .
  • Mikrofón automaticky rozpozná, že sa jeden jazyk zastaví a spustí sa druhý.
 4. Ak si chcete vypočuť preklad, klepnite na ľubovoľnú časť textu.
 5. Ak chcete preklad pozastaviť alebo obnoviť, klepnite na Hovoriť Speak.
 6. Ak chcete preklad ukončiť, hore klepnite na Späť Späť.

Automatické rozpoznávanie jazyka

Predvolene sa jazyk reči rozpoznáva automaticky. Ak chcete vypnúť automatické rozpoznávanie a zapnúť manuálne rozpoznávanie:

 1. Klepnite na Automatické rozpoznávanie jazyka .
 2. Než začnete hovoriť, klepnite na mikrofóny pod ktorýmkoľvek jazykom.

Režim tvárou v tvár

V režime tvárou v tvár si môže každý hovoriaci zobraziť prepis a preklad vo všetkých svojich jazykoch na každej polovici obrazovky.

 1. Ak chcete zobraziť preklady v režime tvárou v tvár, klepnite na Tvárou v tvár .
 2. Ak chcete preklad pozastaviť alebo obnoviť, klepnite na Hovoriť Speak.
 3. Ak chcete režim tvárou v tvár ukončiť, klepnite na Zavrieť Zavrieť X.

Automatické prehrávanie

Keď je automatické prehrávanie zapnuté, aplikácia automaticky číta preklady, keď hovoriaci prestane rozprávať.

 1. Hore v aplikácii Prekladač klepnite na Nastavenia
 2. Zapnite alebo vypnite automatické prehrávanie.

Tip: Veľkosť textu môžete upraviť klepnutím na Nastavenia . Potom použite posúvač.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
385287548671667316
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73122