Hämta språk som du vill använda offline

Du kan ladda ned språk till enheten. Då behöver du inte vara ansluten till internet för att kunna översätta dem.

När du har laddat ned ett språk till enheten kan du kanske översätta det språket med hjälp av kameran. Visa vilka språk kan översättas med hjälp av snabböversättning med kameran.

Undvik långsamma nedladdningar eller extra avgifter för dataanvändning genom att bara ladda ned språk när du är ansluten till Wi-Fi.

Välja och ladda ned språk

 1. Kontrollera att du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
 2. Öppna appen Översätt Appen Översätt.
 3. Tryck på språket högst upp till höger eller vänster.
 4. Tryck på Ladda ned Ladda ned bredvid språket du vill ladda ned. Om språket inte visas där går det inte att ladda ned.
 5. Tryck på Ladda ned när du blir ombedd att ladda ned språkfilen.

När ett språk har sparats på enheten visas ikonen Nedladdat Downloaded bredvid det.

Uppdatera eller ta bort språk

 1. Kontrollera att du är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
 2. Öppna appen Översätt Appen Översätt.
 3. Tryck på Inställningar Inställningar följt av Översättning offline.
 4. Nu visas en lista över de språk som finns på enheten.
  • Om du vill uppgradera ett språk till ett större språkpaket av högre kvalitet trycker du på Uppgradera under språket.
  • Om du vill uppdatera ett språk på din enhet trycker du på Uppdatera under språket.
  • Om du vill radera ett språk på enheten trycker du på Ta bort Ta bort hämtat paket. När du tillfrågas om du vill ta bort offlinepaketet trycker du på OK.