Översätta med tal

Du kan översätta tal på enheter som har en mikrofon. På vissa språk får du översättningen uppläst.

Översätta med tal

 1. Öppna appen Google Översätt Appen Översätt.
 2. Välj vilka språk du vill översätta mellan med språkknapparna högst upp på skärmen.
 3. Tryck på Tala Speak. Om talknappen är nedtonad går det inte att översätta tal på det här språket ännu.
 4. När du uppmanas att Tala nu säger du det som ska översättas.

Tips! Du kan även översätta tvåspråkiga samtal. Läs om hur det går till.

Ändra inställningarna för tal

 1. Öppna appen Google Översätt Appen Översätt.
 2. Tryck på menyn Meny och sedan Inställningar.
 3. Tryck på Talinmatning.
  • Om du vill översätta stötande ord inaktiverar du Blockera stötande ord.
  • Om du vill välja bland tillgängliga språkvarianter trycker du på språket under Språkvarianter. Det finns inte stöd för språkvarianter på alla språk.