Översätta med tal

Du kan översätta tal på enheter som har en mikrofon. På vissa språk får du översättningen uppläst.

 1. Öppna appen Översätt .
 2. Välj vilka språk du vill översätta mellan med språkknapparna högst upp på skärmen.
 3. Tryck på Tala Speak. Om talknappen visas nedtonad går det inte att översätta tal på det här språket ännu.
 4. När du uppmanas att Tala nu säger du det som ska översättas.

Tips! Du kan även översätta tvåspråkiga samtal.

Ändra inställningarna för tal

 1. Öppna appen Översätt .
 2. Tryck på menyn Meny och sedan Inställningar.
 3. Tryck på Talinmatning.
  • Om du vill att stötande ord ska översättas ställer du Blockera stötande ord i läget Av Av.
  • Om du vill välja bland tillgängliga språkvarianter trycker du på språket under Språkvarianter. Det finns inte stöd för språkvarianter på alla språk.