Preklad hlasom

Ak má vaše zariadenie mikrofón, môžete prekladať hovorené slová a frázy. V niektorých jazykoch si môžete preklad vypočuť nahlas.

Dôležité: Ak používate čítačku obrazovky, ktorá rozpráva, odporúčame použiť slúchadlá, pretože hlas čítačky môže rušiť prepisovanú reč.

Preklad hlasom

 1. Otvorte aplikáciu Prekladač Aplikácia Prekladač.
 2. Dole vyberte jazyky, medzi ktorými chcete prekladať.
 3. Klepnite na Diktovanie Speak
  • Ak je toto tlačidlo deaktivované, hovorený jazyk sa nedá preložiť.
 4. Po zaznení tónu povedzte, čo chcete preložiť.

Tip: Zistite, ako prekladať dvojjazyčnú konverzáciu.

Zmena nastavení reči

Blokovanie pohoršlivých slov

 1. Otvorte aplikáciu Prekladač Aplikácia Prekladač.
 2. Hore klepnite na ikonu profilu a potom Nastavenia  a potom Hlasový vstup. 
 3. Zapnite Blokovať pohoršlivé slová.

Zmena oblasti alebo nárečia

 1. Otvorte aplikáciu Prekladač Aplikácia Prekladač.
 2. Hore klepnite na ikonu profilu a potom Nastavenia  a potom Oblasť reči.
 3. Klepnite na jazyk, ktorý chcete zmeniť.
 4. Klepnite na oblasť spojenú s požadovaným nárečím.
Tip: Nárečia sú k dispozícii iba v niektorých jazykoch.

Zmena rýchlosti zvuku

 1. Otvorte aplikáciu Prekladač Aplikácia Prekladač.
 2. Hore klepnite na ikonu profilu a potom Nastavenia Nastavenia a potom Rýchlosť výslovnosti.
 3. Vyberte Normálne, Pomaly alebo Pomalšie.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
10010935990148097183
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73122