Preklad hlasom

Ak má vaše zariadenie mikrofón, môžete prekladať hovorené slová a výrazy. V niektorých jazykoch budete počuť nahlas vyslovený preklad.

Preklad hlasom

 1. Otvorte aplikáciu Prekladač Aplikácia Prekladač.
 2. Hore vyberte jazyky, medzi ktorými chcete prekladať.
 3. Klepnite na Hovoriť Speak.
  • Ak je toto tlačidlo sivé, hovorený jazyk sa nedá preložiť.
 4. Keď sa zobrazí výzva Hovorte, povedzte výraz, ktorý chcete preložiť.

Tip: Zistite, ako prekladať dvojjazyčnú konverzáciu.

Zmena nastavení reči

 1. Otvorte aplikáciu Prekladač Aplikácia Prekladač.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
 3. Vyberte nastavenie. Príklad:
  • Ak chcete, aby sa preložený text automaticky prehral, klepnite na Hlasový vstup. Potom zapnite Hlasový výstup.
  • Ak chcete preložiť pohoršlivé slová, klepnite na Hlasový vstup. Potom vypnite Blokovať pohoršlivé slová.
  • Ak chcete vybrať z dostupných nárečí, klepnite na Oblasť. Potom vyberte jazyk a nárečie.
  • Ak chcete vybrať tón pre pohlavie, klepnite na Tón. Potom vyberte možnosť muž alebo žena.
   • Táto funkcia je k dispozícii iba pre niektoré jazyky. 

Zmena rýchlosti zvuku

 1. Otvorte aplikáciu Prekladač Aplikácia Prekladač.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom Rýchlosť.
 3. Vyberte Normálne, Pomaly alebo Pomalšie.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73122
false