Preklad hlasom

Ak má vaše zariadenie mikrofón, môžete prekladať hovorené slová a frázy. V niektorých jazykoch si môžete preklad vypočuť nahlas.

Dôležité: Ak používate čítačku obrazovky, ktorá rozpráva, odporúčame použiť slúchadlá, pretože hlas čítačky môže rušiť prepisovanú reč.

Preklad hlasom

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Prekladač Aplikácia Prekladač.
 2. Vyberte jazyky, do ktorých a z ktorých chcete prekladať.
  • Z jazyka: vľavo dole vyberte jazyk.
  • Do jazyka: vpravo dole vyberte jazyk prekladu. 
 3. Klepnite na Hovoriť Speak.
  • Ak je toto tlačidlo deaktivované, hovorený jazyk sa nedá preložiť.
 4. Keď sa zobrazí výzva Hovorte, povedzte výraz, ktorý chcete preložiť.

Tip: Zistite, ako prekladať dvojjazyčnú konverzáciu.

Zmena nastavení reči

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Prekladač Aplikácia Prekladač.
 2. Klepnite na ponuku a potom Nastavenia Settings.
 3. Vyberte nastavenie. Príklad:
  • Ak chcete preložený text automaticky prehrať: klepnite na Hlasový vstup. Potom zapnite Hlasový výstup.
  • Ak chcete preložiť pohoršlivé slová: klepnite na Hlasový vstup. Potom vypnite možnosť Blokovať nevhodné slová.
  • Ak chcete vybrať z dostupných nárečí: klepnite na Región. Potom vyberte jazyk a nárečie.
  • Ak chcete vybrať tón pre pohlavie: klepnite na Tón. Potom vyberte možnosť muž alebo žena.
   • Táto funkcia je k dispozícii iba pre niektoré jazyky. 

Zmena rýchlosti zvuku

 1. Otvorte aplikáciu Prekladač Aplikácia Prekladač.
 2. Klepnite na ponuku  a potom Nastavenia Settings a potom Rýchlosť.
 3. Vyberte Normálne, Pomaly alebo Pomalšie.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
16983996109949037072
true