Sử dụng tiện ích Google Dịch

Bạn có thể sử dụng tiện ích Dịch để tìm các mục Dịch trên màn hình chính.

Thêm tiện ích

Lưu ý quan trọng: 

 1. Trên Màn hình chính, hãy chạm và giữ vào một khu vực trống.
  • Bạn cũng có thể chạm và giữ vào biểu tượng ứng dụng Dịch.
 2. Nhấn vào biểu tượng Tiện ích Tiện ích.
 3. Cuộn xuống để tìm tiện ích Dịch.
 4. Chạm và giữ tiện ích đó.
 5. Di chuyển tiện ích đến vị trí mà bạn muốn trên màn hình. Sau đó nhả ngón tay ra.

Đổi kích thước tiện ích

 1. Trên Màn hình chính, hãy chạm và giữ tiện ích Dịch. 
 2. Sau khi bạn nhả ngón tay, trên các góc của tiện ích, hãy chạm và kéo các dấu chấm. 
 3. Nhấn vào bên ngoài tiện ích.

Sử dụng thanh công cụ Thao tác nhanh

Lưu ý quan trọng: Tuỳ theo ngôn ngữ dịch, không phải lúc nào bạn cũng dùng được thao tác nhanh.
 • Thanh tìm kiếm:  Để mở nhanh ứng dụng Dịch, hãy nhấn vào chỉ báo ngôn ngữ cho bản dịch.
 • Nhập bằng giọng nói: Để trực tiếp nhập bằng giọng nói vào trường văn bản, hãy nhấn vào biểu tượng Micrô .
 • Cuộc trò chuyện: Để dịch một từ hoặc cụm từ từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, hãy nhấn vào biểu tượng Cuộc trò chuyện .
 • Chép lời: Để dịch và chép lời cuộc trò chuyện của bạn theo thời gian thực, hãy nhấn vào biểu tượng Chép lời .
 • Ống kính từ vựng: Để tự động dịch nội dung mà máy ảnh ghi nhận được, hãy nhấn vào biểu tượng Máy ảnh Máy ảnh.
 • Dịch nội dung trong bảng nhớ tạm: Để dịch nhanh một từ hoặc cụm từ mà bạn đã sao chép, hãy nhấn vào biểu tượng Bảng nhớ tạm .

Bản dịch đã thực hiện và bản dịch đã lưu

Bạn có thể tìm bản dịch đã lưu, mở ra thẻ thể hiện toàn bộ bản dịch đã thực hiện, lưu toàn bộ bản dịch đã thực hiện, lưu bản dịch hoặc sao chép bản dịch vào bảng nhớ tạm.

Để tìm các bản dịch trước đó, hãy nhấn vào thanh tiêu đề. Tại đây, bạn có thể:

 • Cuộn: Để xem bản dịch đã thực hiện hoặc bản dịch đã lưu, trong phần "Các bản dịch đã thực hiện" hoặc "Đã lưu", hãy cuộn lên.
 • Nhấn: Để chuyển từ danh sách bản dịch đã thực hiện sang danh sách bản dịch đã lưu và ngược lại, bên cạnh phần “Các bản dịch đã thực hiện” hoặc “Đã lưu”, hãy nhấn vào biểu tượng Chuyển .
 • Sao chép: Để sao chép bản dịch vào khay nhớ tạm, bên cạnh bản dịch, hãy nhấn vào biểu tượng Sao chép .
 • Lưu: Để lưu bản dịch, bên cạnh bản dịch, hãy nhấn vào biểu tượng Lưu .
 • Nói: Để nghe cụm từ đã được dịch, hãy nhấn vào biểu tượng Nói .
  • Khi bạn nhấn vào bản dịch, thông tin chi tiết về bản dịch sẽ mở ra trong ứng dụng Dịch.
  • Tính năng này hiện chỉ dùng được cho một số ngôn ngữ nhất định.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính