Thêm ứng dụng, lối tắt và tiện ích vào Màn hình chính

Để nhanh chóng truy cập vào nội dung yêu thích, bạn có thể tùy chỉnh Màn hình chính. Bạn có thể thêm và sắp xếp:

 • Ứng dụng
 • Lối tắt tới nội dung trong các ứng dụng
 • Tiện ích hiển thị thông tin mà không cần mở ứng dụng
Quan trọng: Trong những bước này, có một số bước chỉ thực hiện được trên Android 9 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Thêm vào Màn hình chính

Thêm ứng dụng
 1. Mở Tất cả ứng dụng. Tìm hiểu cách mở ứng dụng
 2. Chạm và kéo ứng dụng bạn muốn thêm. Bạn sẽ thấy hình ảnh của từng Màn hình chính.
 3. Trượt ứng dụng đến vị trí mà bạn muốn. Sau đó, nhấc ngón tay lên.
Thêm lối tắt
 1. Chạm và giữ ứng dụng rồi nhấc ngón tay lên. Nếu ứng dụng có nhiều lối tắt, bạn sẽ thấy một danh sách.
 2. Chạm và giữ lối tắt bạn muốn thêm.
 3. Trượt lối tắt đến nơi bạn muốn. Sau đó, nhấc ngón tay lên.

Mẹo: Để sử dụng một lối tắt mà không cần thêm vào Màn hình chính, hãy nhấn vào lối tắt đó.

Thêm hoặc đổi kích thước tiện ích

Thêm tiện ích

 1. Trên Màn hình chính, hãy chạm và giữ một chỗ trống.
 2. Nhấn vào biểu tượng Tiện ích Tiện ích.
 3. Chạm và giữ một tiện ích. Bạn sẽ thấy hình ảnh của các Màn hình chính.
 4. Trượt tiện ích đến vị trí mà bạn muốn. Nhấc ngón tay lên.

Mẹo: Một số ứng dụng đi kèm với tiện ích. Chạm và giữ ứng dụng. Sau đó, nhấn vào Tiện ích Tiện ích.

Đổi kích thước tiện ích

 1. Chạm và giữ tiện ích mà bạn muốn đổi kích thước trên Màn hình chính.
 2. Nhấc ngón tay lên. Nếu tiện ích có thể đổi kích thước được, bạn sẽ thấy đường chấm ở các cạnh.
 3. Để đổi kích thước của tiện ích, hãy kéo các chấm này.
 4. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn vào bên ngoài tiện ích.

Sắp xếp trên Màn hình chính

Tạo thư mục (nhóm)
 1. Chạm và giữ một ứng dụng hoặc lối tắt.
 2. Kéo ứng dụng hoặc lối tắt đó lên trên ứng dụng khác hoặc lối tắt khác. Sau đó, nhấc ngón tay lên.
  • Để thêm ứng dụng hoặc lối tắt khác, hãy kéo từng ứng dụng hoặc lối tắt lên trên nhóm.
  • Để đặt tên cho nhóm, hãy nhấn vào nhóm đó. Sau đó, nhấn vào tên thư mục đề xuất. Bạn cũng có thể nhấn vào một trong những tên đề xuất ở đầu bàn phím hoặc nhập tên bạn muốn dùng.
Di chuyển ứng dụng, lối tắt, tiện ích hoặc nhóm
 1. Chạm và kéo mục bạn muốn di chuyển. Bạn sẽ thấy hình ảnh của các Màn hình chính.
 2. Trượt mục này đến vị trí mà bạn muốn.
 3. Nhấc ngón tay lên.

Lưu ý: Trên điện thoại Pixel, bạn không thể di chuyển thông tin "Xem nhanh" ở đầu màn hình. Tìm hiểu cách chọn các loại thông tin sẽ hiển thị.

Xóa ứng dụng, lối tắt, tiện ích hoặc nhóm
 1. Chạm và giữ mục muốn xóa.
 2. Kéo mục này lên trên để Xóa Xóa.
 3. Nhấc ngón tay lên.

Bạn có thể thấy tùy chọn "Xóa", "Gỡ cài đặt" hoặc cả hai. Tùy chọn "Xóa" sẽ chỉ xóa ứng dụng khỏi Màn hình chính. Trong khi đó, tùy chọn "Gỡ cài đặt" sẽ gỡ bỏ ứng dụng khỏi điện thoại.

Lưu ý: Trên điện thoại Pixel, bạn không thể di chuyển thông tin "Xem nhanh" ở đầu màn hình. Tìm hiểu cách chọn các loại thông tin sẽ hiển thị.

Sắp xếp Màn hình chính

Thêm Màn hình chính
 1. Chạm và giữ một ứng dụng, lối tắt hoặc nhóm.
 2. Trượt ứng dụng, lối tắt hoặc nhóm đó sang phải cho đến khi bạn thấy một Màn hình chính trống.
 3. Nhấc ngón tay lên.
Xóa Màn hình chính
 1. Xóa ứng dụng, lối tắt, tiện ích và nhóm khỏi Màn hình chính.
 2. Sau khi mục cuối cùng bị xóa, Màn hình chính sẽ bị xóa.

Tùy chỉnh Màn hình chính

Thay đổi thông tin ở đầu màn hình

Ở đầu Màn hình chính, bạn sẽ thấy thông tin "Xem nhanh". Ví dụ: bạn có thể thấy ngày tháng, thời tiết hoặc sự kiện sắp tới trên lịch.

Để thay đổi thông tin hiển thị ở đó, hãy làm như sau:

 1. Chạm và giữ khu vực trống đó.
 2. Nhấn vào Tùy chỉnh.
 3. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
Thay đổi ứng dụng

Ở cuối màn hình, bạn sẽ thấy một hàng các ứng dụng yêu thích.

 • Xóa ứng dụng yêu thích: Trên hàng ứng dụng yêu thích, hãy chạm và giữ ứng dụng mà bạn muốn xóa. Tiếp đến, kéo ứng dụng đó đến vị trí khác trên màn hình.
 • Thêm ứng dụng yêu thích: Vuốt lên từ cuối màn hình. Hãy chạm và giữ một ứng dụng. Tiếp đến, di chuyển ứng dụng đó vào một vị trí trống trên hàng ứng dụng yêu thích. 
Thay đổi các tùy chọn cài đặt khác của Màn hình chính
 1. Trên Màn hình chính, hãy chạm và giữ một khu vực trống. 
 2. Nhấn vào Cài đặt màn hình chính.
Bật hoặc tắt ảnh động trong thanh tìm kiếm
Đôi khi, bạn sẽ thấy ảnh động trong thanh tìm kiếm trên Màn hình chính. Những ảnh động này chỉ hiển thị tạm thời cho các sự kiện đặc biệt, chẳng hạn như ngày lễ.
Để tắt hoặc bật lại các ảnh động này, hãy làm như sau:
 1. Chạm và giữ thanh tìm kiếm.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Tùy chọn.
 3. Bật hoặc tắt Hiệu ứng Hộp tìm kiếm.

Thay đổi ứng dụng yêu thích

Ở cuối màn hình, bạn sẽ thấy một hàng ứng dụng yêu thích. Điện thoại đề xuất ứng dụng cho hàng ứng dụng yêu thích dựa trên những ứng dụng mà bạn dùng gần đây và hay dùng nhất, cũng như thói quen của bạn. Các ứng dụng đề xuất có bóng đổ được tô màu xung quanh biểu tượng.

Khi có chỗ trống trên hàng, một ứng dụng đề xuất mới sẽ xuất hiện. Bạn có thể ghim, xóa hoặc chặn bất kỳ ứng dụng đề xuất nào. Bạn cũng có thể hoán đổi vị trí các ứng dụng theo cách thủ công.

Ghim ứng dụng
 1. Chạm và giữ ứng dụng đề xuất bạn muốn ghim. 
 2. Ở góc trên bên phải của trình đơn, hãy nhấn vào biểu tượng Ghim Ghim.
Xóa ứng dụng yêu thích
 1. Chạm và giữ ứng dụng đề xuất bạn muốn ghim. 
 2. Ở góc trên bên phải của trình đơn, hãy nhấn vào biểu tượng Ghim Ghim.

 Để chặn không cho một ứng dụng hiển thị ở dạng đề xuất, hãy chạm và kéo ứng dụng đó vào mục “Không đề xuất ứng dụng”.

Tắt tùy chọn đề xuất ứng dụng cho hàng ứng dụng yêu thích

Quan trọng: Nếu tắt tính năng đề xuất, bạn sẽ không nhận được đề xuất cho đến khi bật lại tính năng này.

 1. Trên Màn hình chính của điện thoại, hãy chạm và giữ một chỗ trống.
 2. Nhấn vào Cài đặt màn hình chính
 3. Chọn bật hoặc tắt các tùy chọn sau:
  • Các đề xuất trong danh sách tất cả ứng dụng
  •  Các đề xuất trên Màn hình chính
Thêm ứng dụng yêu thích

Quan trọng: Bạn chỉ có thể thêm một ứng dụng yêu thích theo cách thủ công nếu đã tắt tùy chọn đề xuất ứng dụng trong phần Cài đặt màn hình chính.

 1. Vuốt lên từ cuối màn hình. 
 2. Chạm và giữ một ứng dụng. 
 3. Di chuyển ứng dụng vào một vị trí trống bên cạnh hàng ứng dụng yêu thích.
 4. Nhấc ngón tay lên.​ 

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
1634144
false
false