מידע על התוכן השנוי במחלוקת

כשמשתמשים ב-Google Translate, יכול להיות שיוצגו הודעות על מילים שסומנו כתוכן שעשוי להיות שנוי במחלוקת. ההודעות האלה יספקו לכם מידע לגבי תרגומים שעשויים להיחשב שגויים.

אם מזוהה ב-Translate תוכן שעשוי לכלול מידע שלדעת המשתמשים הוא שגוי או לא הולם, יכול להיות שתופיע ההודעה: " מכיל שפה שנויה במחלוקת".

הודעה על תוכן שנוי במחלוקת תופיע אם:

אם התוכן סומן ב-Translate כשנוי במחלוקת, יכול להיות שיוצג לכך הסבר.

לא תמיד נוכל לתקן תרגומים שנויים במחלוקת, כי חלק מהמשתמשים יחשבו שהם נכונים ואחרים יחשבו שהם שגויים. כדי לעזור לכם לקבוע אם התרגום מתאים לצרכים שלכם כאשר התרגום עשוי להיחשב כשגוי, מזיק או כזה שלא מעודד את קבלת האחר, תופיע הודעה על כך שהתוכן שנוי במחלוקת.  

טיפ: אם לדעתכם ההודעה בדבר תוכן פוגעני או שנוי במחלוקת לא מדויקת, אתם יכולים לשלוח לנו משוב.
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
11867504735879797854