Μάθετε σχετικά με το αμφισβητούμενο περιεχόμενο

Όταν χρησιμοποιείτε τη Μετάφραση Google, μπορεί να βρείτε μηνύματα σε λέξεις που επισημαίνονται ως δυνητικά αμφισβητούμενο περιεχόμενο, για να σας ενημερώσουμε όταν οι μεταφράσεις θεωρούνται εσφαλμένες.

Εάν η Μετάφραση εντοπίσει τυχόν περιεχόμενο που περιλαμβάνει πληροφορίες τις οποίες οι χρήστες έχουν αμφισβητήσει ως εσφαλμένες ή ακατάλληλες, ενδέχεται να λάβετε το μήνυμα, " Περιέχει κείμενο με αμφισβητούμενη γλώσσα".

Το μήνυμα αμφισβητούμενου περιεχομένου μπορεί να εμφανιστεί αν:

Αν η Μετάφραση υποδεικνύει ότι το περιεχόμενο αμφισβητείται, μπορεί επίσης να εξηγεί τον λόγο.

Δεν είναι πάντα δυνατή η διόρθωση των αμφισβητούμενων μεταφράσεων, καθώς μπορεί να θεωρούνται εσφαλμένες για ορισμένους χρήστες και σωστές για άλλους. Για να σας βοηθήσουμε να καθορίσετε αν η μετάφραση είναι κατάλληλη για τον σκοπό σας, όταν η μετάφραση θεωρείται μη συμπεριληπτική, εσφαλμένη ή επιβλαβής, εμφανίζεται το μήνυμα ότι το περιεχόμενο είναι αμφισβητούμενο.  

Συμβουλή: Αν πιστεύετε ότι ένα μήνυμα για προσβλητικό ή αμφισβητούμενο περιεχόμενο είναι ανακριβές, μπορείτε να μας στείλετε σχόλια.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73122
false
false