Variabler

För en datorprogrammerare är en variabel ett objekt i programkoden som motsvarar ett föränderligt värde. Variablerna i Taggstyrning fungerar på samma sätt. De används i både utlösare och taggar:

  • Variabler i utlösare används för att definiera filter som anger när en viss tagg ska aktiveras.
    Exempel: Aktivera en sidvisningsutlösare när variabeln url är example.com/index.html.
  • Variabler i taggar används för att registrera dynamiska värden.
    Exempel: Registrera och tillämpa transaktionsvärdet och köpta produkter på en konverteringsspårningstagg.

Taggstyrning innehåller en uppsättning vanliga inbyggda variabler i varje behållare. Du kan skapa ytterligare användardefinierade variabler utifrån dina specifika krav.