Upozornenie

G Suite je teraz Google Workspace: všetko, čo vaša firma potrebuje na úspešné fungovanie.

Premenné

Premenná znamená pre počítačového programátora symbol v kóde, ktorý môže predstavovať hodnotu, ktorá sa bude meniť. Premenná Správcu značiek má rovnakú funkciu. Premenné Správcu značiek sa používajú v spúšťačoch a značkách.

  • Premenné v spúšťačoch sa používajú na definovanie filtrov určujúcich, kedy sa má spustiť konkrétna značka.
    Príklad: Vykonať spúšťač zobrazenia stránky, keď má premenná url hodnotu „example.com/index.html“.
  • Premenné v značkách sa používajú na zachytenie dynamických hodnôt.
    Príklad: Zachytiť a použiť hodnotu transakcie a zakúpené produkty v značke sledovania konverzií.

Správca značiek poskytuje v každom kontajneri množinu bežne používaných integrovaných premenných. Môžete vytvárať ďalšie premenné definované používateľom, ktoré budú vyhovovať vašim konkrétnym požiadavkám.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
12721664760602065485
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
102259
false