G Suite je teraz Google Workspace: všetko, čo vaša firma potrebuje na úspešné fungovanie.

Premenné

Premenná znamená pre počítačového programátora symbol v kóde, ktorý môže predstavovať hodnotu, ktorá sa bude meniť. Premenná Správcu značiek má rovnakú funkciu. Premenné Správcu značiek sa používajú v spúšťačoch a značkách.

  • Premenné v spúšťačoch sa používajú na definovanie filtrov určujúcich, kedy sa má spustiť konkrétna značka.
    Príklad: Vykonať spúšťač zobrazenia stránky, keď má premenná url hodnotu „example.com/index.html“.
  • Premenné v značkách sa používajú na zachytenie dynamických hodnôt.
    Príklad: Zachytiť a použiť hodnotu transakcie a zakúpené produkty v značke sledovania konverzií.

Správca značiek poskytuje v každom kontajneri množinu bežne používaných integrovaných premenných. Môžete vytvárať ďalšie premenné definované používateľom, ktoré budú vyhovovať vašim konkrétnym požiadavkám.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
102259
false