Variabelen

Voor een computerprogrammeur is een variabele een symbool in code dat kan worden gebruikt om een waarde te vertegenwoordigen die kan veranderen. Een Tag Manager-variabele heeft dezelfde functie. Tag Manager-variabelen worden gebruikt in zowel triggers als tags:

  • Variabelen in triggers worden gebruikt om filters te definiëren die aangeven wanneer een bepaalde tag moet worden geactiveerd.
    Voorbeeld: activeer een paginaweergavetrigger wanneer de URL-variabele 'example.com/index.html' is.
  • Variabelen in tags worden gebruikt om dynamische waarden vast te leggen.
    Voorbeeld: Leg de transactiewaarde en de gekochte producten vast in een tag voor het bijhouden van conversies.

Tag Manager biedt een set veelgebruikte, ingebouwde variabelen in elke container. U kunt aanvullende door de gebruiker gedefinieerde variabelen maken die zijn afgestemd op uw specifieke vereisten.