Tetikleyiciler

Tetikleyici, çalışma zamanında doğru veya yanlış değerlendirmesi yapan bir koşuldur. Bir etikete eklenmiş tetikleyiciler o etiketin ne zaman etkinleşeceğini veya etkinleşmeyeceğini belirler.

Genel Bakış

Bir etiketin etkinleşmesi için en az bir tetikleyicisi olmalıdır. Tetikleyiciler çalışma sırasında değerlendirilir ve ilişkili etiketler tetikleyici koşulları karşılandığında etkinleşir (veya etkinleşmez). Örneğin, sayfa görüntüleme etkinliğine dayanan ve aşağıdaki filtreyi içeren bir tetikleyiciye sahip bir etiket example.com giriş sayfasında tetiklenir:

[url] [şuna eşittir:] [example.com/index.html]

Tetikleyiciler, bir etkinlik ve bir ya da daha fazla filtreden oluşur (filtre gerektirmeyen özel etkinlikler hariç). Tüm filtreler yandaki biçimdedir: [Değişken] [Operatör] [Değer]

Değişken Operatör Değer
Url, yönlendiren vb. arasından seçim yapın. Şuna eşittir:, şunu içerir: vb. arasından seçim yapın. Bir değer sağlarsınız. Google Etiket Yöneticisi sağladığınız değeri, değişkendeki çalışma zamanı değeriyle karşılaştırır.

Örneğimizde, “url” değişkeni çalışma zamanı sırasında değerlendirilmiştir. “url” değişkeni, geçerli sayfa URL'sini içerecek şekilde tanımlanmıştır. Bu nedenle, çalışma sırasında, tetikleyici koşulunun karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için geçerli sayfa URL'si, sağladığınız değerle (“example.com/index.html”) karşılaştırılır.

Web kapsayıcılarında, sayfa url'si, sayfa ana makine adı veya yönlendiren gibi yerleşik değişkenleri etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca, tıklamaya dayalı bir tetikleyici ayarlarken Google Etiket Yöneticisi, tıklanan öğenin kimliğine, sınıflarına vs. karşılık gelen değişkenleri otomatik olarak doldurmak için yerleşik değişkenler kullanır. Bu değişkenler sayesinde en sık ihtiyaç duyacağınız tetikleyicileri oluşturabilirsiniz. Ancak, kendi değişkenlerinizi de tanımlayabilir ve tetikleyici filtrelerinizde bu değişkenlerin değerlerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Değişkenler bölümünü inceleyin.

Etiket Yöneticisi'nde, sık ihtiyaç duyulan işlemler (ör. URL'leri, tıklamaları, kimlikleri vs. toplamak) için pek çok yerleşik değişken bulunur. Açılır menülerden erişilebilmesi için yerleşik değişkenlerin Etiket Yöneticisi'nde etkinleştirilmesi gerekir. Daha fazla bilgi 

Tek bir tetikleyicide birden fazla filtre ([Değişken] [Operatör] [Değer]) sağlayabilirsiniz. Tetikleyicideki tüm koşullar karşılanırsa tetikleyici de karşılanır.

Etiketler için tetikleyicileri etkinleştirme/engelleme

Bir etiket, tetikleyicilerinden herhangi biri karşılandığında etkinleşir. Örneğin bir etiketin, biri "tüm sayfalar" ve diğeri "yalnızca ABC sayfası" için olmak üzere iki tetikleyicisi varsa, etiket tüm sayfalarda tetiklenir.

Bir etiketin tetiklenmesini önleyen bir tetikleyici, diğer tetikleyicileri her zaman geçersiz kılar. Örneğin, bir etiketin bir "tüm sayfalar" tetikleyicisi ve bir de "URL şuna eşittir: thankyou.html" engelleyici tetikleyicisi varsa, o etiket "thankyou.html" sayfasında hiçbir zaman etkinleşmez.

Tetikleyici türleri

Etiket Yöneticisi'ndeki tüm etiket etkinleştirme işlemleri etkinliğe dayalı olarak yapılır. Etiket Yöneticisi her etkinlik kaydettiğinde, kapsayıcılardaki tetikleyiciler değerlendirilir ve etiketler buna göre tetiklenir. Bir etkinlik ortaya çıkmadığı sürece hiçbir etiket tetiklenemez.

Etkinlik bir sayfa görüntüleme, düğme tıklama, form gönderme veya sizin tanımladığınız herhangi bir özel etkinlik olabilir. Etiket Yöneticisi'nde 6 yerleşik etkinlik türü ve bir de özel etkinlik seçeneği vardır. Bir tetikleyici oluşturmanın ilk adımı, o tetikleyiciyle ilişkili etkinlik türünü seçmektir. Yerleşik etkinlikler şunlardır:

Sayfa görüntüleme (web)

Bu olay, kullanıcının web tarayıcısındaki bir sayfanın oluşturulmasına karşılık gelir. Etiket Yöneticisi'ne etiketin tarayıcı sayfayı ayrıştırmaya başladığında mı (Sayfa Görüntüleme), tarayıcı tam sayfa DOM'u ayrıştırmayı tamamladıktan sonra mı (DOM hazır) yoksa resimler ve komut dosyaları gibi yerleşik kaynaklar dahil sayfa tümüyle yüklendikten sonra mı (Pencere Yüklendi) hemen tetiklenmesi gerektiğini bildirmek için, tetikleyici türü açılır menüsü yoluyla bu etkinlik daha da ayrıntılı yapılandırılabilir. Etiketiniz dinamik değerleri kaydetmek için DOM veya Javascript değişkenleri kullanıyorsa, sayfa görüntülemeyi temel alan bir tetikleyicinin zamanlamasını ayarlamak çok faydalı olabilir. Değişkenlere değer girişi için DOM'la etkileşimde bulunan, sayfa görüntüleme tabanlı tüm etiketler, değişkenlerin tutarlı şekilde ayarlanmasını sağlamak üzere tetikleyici türü olarak DOM Hazır seçeneğini kullanmalıdır.

Tıklamalar (web)

Kullanıcı bir bağlantıyı veya sayfanın bir öğesini tıkladığında bir etiketin etkinleşmesi için tıklama etkinlik türünü seçin.

Etiket Yöneticisi'nin performansını optimize etmek amacıyla tetikleyici filtresinde, tıklamanın gerçekleşmesini beklediğiniz sayfanın/sayfaların url'sini (veya url kalıbını) belirtmenizi öneririz.

Kullanıcı, filtreyle eşleşen sayfalardaki herhangi bir öğeyi tıkladığında Etiket Yöneticisi aşağıdaki değişkenleri otomatik olarak doldurur (bu yerleşik değişkenleri etkinleştirmiş olmanız şartıyla):

 • Click Element: Tıklanan HTML öğesi.
 • Click Classes: Öğenin class özelliğinde bulunan değerler dizisi.
 • Click ID: Tıklanan öğenin ID özelliği.
 • Click Target: Tıklanan öğenin target özelliği.
 • Click URL: Tıklanan öğenin (varsa) HREF özelliği.
 • Click Text: Tıklanan öğenin içindeki görünür metin.

Ardından, bu değişkenleri tıklama tetikleyici filtrenize ekleyebilirsiniz. Örneğin, www.example.com/cart.html sayfasında aşağıdaki biçimlendirmeye sahip bir düğmeniz varsa:

<button type="submit" id="cart-add" class="addToCart" >ALIŞVERİŞ SEPETİNE EKLE</button>

Kullanıcı bu düğmeyi tıkladığında aşağıdaki tetikleyici yapılandırması bir etiketi etkinleştirir:

Tetikleyici Yapılandırması

Tetikleyici türü: Tıklama - Tüm Öğeler
Bu tetikleyici şu koşulda etkinleşir: Bazı Tıklamalar
Click ID, cart-add değerine eşittir
Page URL, example.com/cart.html'yi içerir

Yalnızca normal bağlantılara yapılan tıklamaları ("Yalnızca Bağlantılar" seçeneği) veya sayfadaki herhangi bir HTML öğesine yapılan tıklamaları ("Tüm Öğeler" seçeneği) işlemesini istediğinizi belirtmek için, tıklama tabanlı bir tetikleyiciyi daha ayrıntılı şekilde yapılandırabilirsiniz.

Bağlantılara yapılan tıklamalar genellikle tarayıcının yeni bir sayfa yüklemesine ve beklemedeki herhangi bir HTTP isteğini kesintiye uğratmasına yol açtığından, Etiket Yöneticisi tarafından etkinleştirilen etiketlerin sonraki sayfaya yönlendirmeden önce düzgün şekilde çalışmasına olanak tanımak için kısa bir gecikme ekleme seçeneğiniz vardır. “Etiketleri Bekle” seçeneğini işaretlemek, hangisinin ilk olarak gerçekleştiğine bağlı olarak, tüm etiketler tetiklenene veya belirlenmiş zaman aşımına ulaşılana kadar bağlantıların açılmasını geciktirir.

“Geçerliliği Kontrol Et” seçeneği, etiketleri yalnızca bağlantının açılması geçerli bir işlem olarak kabul edildiğinde tetiklemenize olanak tanır. Bu seçeneğin işareti kaldırılırsa, bir kullanıcı bağlantı tıklamayı her denediğinde etiketler tetiklenir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Doğrulamayı Kontrol Et Seçeneği Hakkında bölümünü inceleyin.

Öğe görünürlüğü (web)

Belirli bir öğe (veya öğeler) görünür hale geldiğinde etiketleri tetiklemek için öğe görünürlüğü tetikleyicisini kullanın. Tetikleyici, seçili bir öğe görüntü alanında görünür olduğunda veya stilinden dolayı (yani gizli olmayan) görünür olduğunda etkinleşir. Bir öğenin görünür hale gelmesine neden olan işlemler arasında sayfanın yüklenmesi, sayfanın kaydırılması, tarayıcı penceresinde bir arka plan sekmesine geçilmesi veya öğenin ilk konumu veya stilinde kod temelli bir değişiklik yapılması bulunur.

Öğe görünürlüğü tetikleyicisi bir veya birden çok öğenin görünürlüğüne bağlı olarak etkinleşebilir. Öğeleri bir kimlik özelliği mi yoksa bir CSS seçici kullanarak mı seçeceğinizi belirlemek için Seçim Yöntemi menüsünü kullanın:

 • Kimlik: Bir öğenin kimlik özniteliği değerine bağlı olarak tek bir öğeyi seçer.
 • CSS Seçici: Belirtilen bir CSS seçici kalıbına bağlı olarak bir veya daha fazla öğeyi seçer.

Sonra, tetikleyicinin ne zaman etkinleşeceğini seçin:

 • Sayfa başına bir kez: Tetikleyici sayfa başına yalnızca bir kez etkinleşir. Kimlik veya CSS seçici belirli bir sayfadaki birden fazla öğeyi eşleştiriyorsa, yalnızca bu öğelerden biri o sayfada ilk defa görünür olduğunda tetikleyici etkinleşir.

  Kullanıcı sayfayı yeniden yükler veya yeni bir sayfaya giderse tetikleyici sıfırlanır ve seçili öğenin görünürlüğüne bağlı olarak tekrar etkinleşebilir.

 • Öğe başına bir kez: Tetikleyici sayfa başına her seçili öğe için yalnızca bir kez etkinleşir. CSS Seçici belirli bir sayfadaki birden fazla öğeyi eşleştiriyorsa, öğelerin her biri o sayfada ilk defa görünür olduğunda tetikleyici etkinleşir.

  Kimlik seçme yöntemiyle birlikte bu seçenek genellikle sayfa başına bir kez seçeneği ile aynı şekilde çalışır. Bir sayfada birden fazla öğe aynı kimliğe sahipse, yalnızca ilk eşleşen öğe bu tetikleyiciyi etkinleştirir. Bununla birlikte, Gelişmiş ayarlarda DOM değişikliklerini gözlemle seçeneği etkinse ve sayfada aynı kimliğe sahip birden fazla öğe varsa bu seçenek gözlenen bir DOM değişikliğinin ilk eşleşen öğeyi kaldırması durumunda tetikleyicinin tekrar etkinleşmesine neden olabilir.

  Kullanıcı sayfayı yeniden yükler veya yeni bir sayfaya giderse tetikleyici sıfırlanır ve seçili öğenin görünürlüğüne bağlı olarak tekrar etkinleşebilir.

 • Bir öğe ekranda her göründüğünde: Eşleşen bir öğe her görünür olduğunda tetikleyici etkinleşir. Örneğin, tetikleyici foo kimlikli bir öğenin görünürlüğüne bağlı olarak etkinleşecek şekilde ayarlanmışsa kullanıcı foo öğesi görünür hale gelecek şekilde sayfayı aşağı kaydırdığında tetikleyici etkinleşir. Kullanıcı daha sonra foo öğesi ekranın alt kısmında kalacak şekilde sayfayı yukarı kaydırır ve ardından tekrar aşağı kaydırırsa tetikleyici bir daha etkinleşir.

Gelişmiş seçenekler

 • Minimum Görünürlük Yüzdesi: Tetikleyicinin etkinleşmesi için seçili öğenin ne kadarının (yüzde cinsinden) ekranda görünmesi gerektiğini belirleyin. Varsayılan olarak, tetikleyicinin etkinleşmesi için öğelerin %50'sinin ekranda olması gerekir. Örneğin, bir kullanıcı sayfayı aşağı kaydırırsa ve seçili bir öğe görüntü alanına kısmen girerse, öğenin %50'si görünür olduğunda tetikleyici etkinleşecektir. Bu alanı 100 olarak değiştirirseniz, tetikleyicinin etkinleşmesi için öğenin görüntü alanında tamamen görünür olması (%100) gerekir.

 • Minimum ekranda görünme süresi ayarlayın: Tetikleyicinin etkinleşmesi için seçili bir öğenin ne kadar süre (belirtilen minimum görünürlük yüzdesiyle) ekranda görünmesi gerektiğini belirlemek için bu kutuyu işaretleyin. Varsayılan olarak, bu seçenek etkin değildir ve seçili bir öğe ekranda göründüğü anda tetikleyici etkinleşir.

  Not: Seçili bir öğenin ekranda görünme süresi sayfa başına kümülatiftir. Başka bir deyişle, bir öğe 5.000 milisaniye boyunca görünür durumdaysa ve görüntü alanı dışına çıkıp ardından tekrar 5.000 milisaniye daha görünür hale gelirse, toplam ekranda görünme süresi 10.000 milisaniye olacaktır. Kullanıcı sayfayı yeniden yüklerse veya yeni bir sayfaya giderse tetikleyici (ve ekranda görünme süresi) sıfırlanır.

 • DOM değişikliklerini gözlemle: Tetikleyicinin, DOM değişiklikleri sırasında görünen eşleşen öğeleri izlemesini sağlamak için bu kutuyu işaretleyin.

Not: Minimum ekranda görünme süresini ayarlamak veya tetikleyiciyi DOM değişikliklerini gözlemleyecek şekilde yapılandırmak, Google Etiket Yöneticisi'nin seçili öğelerin durumunu izlemesini gerektirir. Belirli bir sayfada birden fazla öğe eşleşiyorsa, site performansı (sayfa yüklemesinden sonra) bundan etkilenebilir. En iyi performansı elde etmek için CSS seçicinizin çok sayıda öğe eşleştirmediğinden emin olun veya seçim yöntemi olarak kimlik eşleştirmeyi kullanın.

Bir öğe görünürlüğü tetikleyicisi etkinleştiğinde, aşağıdaki yerleşik değişkenler otomatik olarak doldurulur:

 • Percent Visible: Tetikleyici etkinleştiğinde seçili öğenin ne kadarının görünür olduğunu belirten sayısal bir değerdir (0-100).

 • On-Screen Duration: Tetikleyici etkinleştiğinde seçili öğenin kaç milisaniye göründüğünü belirten sayısal bir değerdir.

Not: Bu yerleşik değişkenleri Değişkenler ekranında etkinleştirdiğinizden emin olun.

Ayrıca, tetikleyici etkinleştiğinde seçili öğe hakkında bilgi toplamak için kullanıcı tanımlı otomatik etkinlik değişkenlerini de yapılandırabilirsiniz.

Form gönderme (web)

Form gönderildiğinde bir etiketin etkinleşmesi için tetikleyici etkinliğiniz olarak Form'u seçin.

Etiket Yöneticisi'nin performansını optimize etmek amacıyla tetikleyici filtresinde, form gönderme işlemlerinin gerçekleştirilmesini beklediğiniz sayfanın/sayfaların url'sini (veya url kalıbını) belirtmenizi öneririz.

Bir form gönderme tetikleyicisi yürütüldüğünde, aşağıdaki değişkenler otomatik olarak girilir:

 • Form Element: Tıklanan form öğesi.
 • Form Classes: Formun class özelliğinde bulunan değerler dizisi.
 • Form ID: Form öğesinin ID özelliği.
 • Form Target: Form öğesinin target özelliği.
 • Form URL: Form öğesinin (varsa) HREF özelliği.
 • Form Text: Form içindeki görünür metin.

“Etiketleri Bekle” seçeneği, hangisinin önce gerçekleştiğine bağlı olarak, bu tetikleyiciye dayanan tüm etiketler tetiklenene veya belirlenmiş zaman aşımına ulaşılana kadar form gönderme işlemini geciktirmenizi sağlar. Bu seçeneğin işareti kaldırılırsa, form gönderme işlemi nedeniyle bir sonraki sayfa yüklenmeden önce yavaş etiketler tetiklenmeyebilir.

“Geçerliliği Kontrol Et” seçeneği, etiketleri yalnızca form başarıyla gönderilirse tetiklemenize olanak tanır. Bu seçeneğin işareti kaldırılırsa, bir kullanıcı form göndermeyi her denediğinde etiketler etkinleşir.

Geçmiş değişikliği (web)

Geçmiş Değişikliği etkinliğine dayalı tetikleyiciler, URL parçası (hash) değiştiğinde veya bir site HTML5 aktarma durumu API'leri kullanıyorsa etiket etkinleştirir. Bu tetikleyiciler, örneğin bir Ajax uygulamasındaki sanal sayfa görüntülemelerini izleyen etiketleri etkinleştirmek için kullanışlıdır.

Bir geçmiş değişikliği ortaya çıktığında, Etiket Yöneticisi aşağıdaki değişkenleri girer:

 • History old url fragment: URL parçasının eski hali.
 • History new url fragment: URL parçasının şimdiki hali.
 • History old state: Sitenin pushState'e yaptığı çağrılarla kontrol edilen eski geçmiş durum nesnesi.
 • History new state: Sitenin pushState'e yaptığı çağrılarla kontrol edilen yeni geçmiş durum nesnesi.

JavaScript hatası (web)

Bu tetikleyici türü, yakalanmamış bir JavaScript istisnası ortaya çıktığında (window.onError kullanılarak) kullanılır. Tetikleyici tetiklendiğinde aşağıdaki değişkenler girilir:

 • Error message: JavaScript hata mesajı metnini içeren bir dize.
 • Error URL: Hatanın ortaya çıktığı URL.
 • Error line number: Kodda hatanın ortaya çıktığı satırın numarası.

JavaScript Hata tetikleyicisinin, GEY yüklenmeden önce oluşan hataları rapor etmeyeceğini ve sadece yakalanmamış istisnaları rapor edeceğini unutmayın.

Kaydırma derinliği (web)

Kaydırma derinliği tetikleyicisi, kullanıcının bir sayfada ne kadar kaydırma yaptığına bağlı olarak etiketleri tetiklemek için kullanılabilir. Seçenekler aşağıdakileri içerir:

 • Dikey Kaydırma Derinliği: Bir kullanıcının sayfayı ne kadar aşağı kaydırdığına bağlı tetiklemeler.

 • Yatay Kaydırma Derinliği: Bir kullanıcının sayfayı ne kadar sağa kaydırdığına bağlı tetiklemeler.

Aynı tetikleyiciyi kullanarak hem dikey hem de yatay kaydırma derinliği değerlerinde etiketleri tetikleyebilirsiniz. Tetikleyiciyi etkinleştirecek kaydırma derinliğini yüzde (sayfanın uzunluğu ve genişliğine göre) veya piksel cinsinden ayarlayın. Yüzde veya piksel değerlerini temsil eden bir veya daha fazla pozitif tam sayıyı virgülle ayrılmış olarak girin.

Örneğin, dikey kaydırma derinliği için yüzde seçeneği belirlenirse, tetik noktalarını sayfa uzunluğunun %10, %50 ve %90'ına ayarlamak için 10, 50, 90 değerlerini girebilirsiniz. Bu tetikleyici bir etikete uygulanacak olursa ve bir kullanıcı sayfanın tepesinden yüzde 90'lık alana doğru ilerlediğinde her eşik için bir kez olmak üzere etiket üç kez tetiklenir. Tetikleyici, her sayfada eşik başına yalnızca bir kez etkinleşir. Kullanıcı sayfayı tekrar yukarı ve aşağı kaydırdıysa, sayfa tekrar yüklenmedikçe veya kullanıcı yeni bir sayfaya gitmedikçe tetikleyici tekrar etkinleşmez.

Sürekli kaydırılan veya boyutları büyük ölçülerde farklılık gösteren sayfalarda öğe görünürlüğü tetikleyicisi daha çok işinize yarayabilir.

Not: Belirtilen bir kaydırma derinliği sayfa yüklendiği sırada görüntü alanında görünür durumdaysa, tetikleyici kaydırma yapılmaksızın etkinleşir. Her tetikleyici her sayfada eşik başına yalnızca bir kez etkinleşecektir.

Kaydırma derinliği tetikleyicisi etkinleştiğinde, aşağıdaki değişkenler otomatik olarak doldurulur:

 • Scroll Depth Threshold: Tetikleyicinin etkinleşmesine neden olan kaydırma derinliğini belirten sayısal bir değerdir. Bu, yüzde eşikleri için sayısal bir değerdir (0-100). Pikseller için ise, eşik olarak belirtilen piksel sayısını temsil eden sayısal bir değer olacaktır.

 • Scroll Depth Units: Tetikleyicinin etkinleşmesine neden olan eşik için belirtilen birimi gösteren "piksel" ya da "yüzde" birimidir.

 • Scroll Direction: Tetikleyicinin etkinleşmesine neden olan eşiğin yönünü belirten "dikey" ya da "yatay" yöndür.

Zamanlayıcı (web)

Bu etkinliğe dayalı tetikleyiciler, bir Etiket Yöneticisi etkinliğini istediğiniz sıklıkta yürütmek için Etiket Yöneticisi'ne özel aralıklarla etkinlik göndermenizi sağlar. Bu tetikleyiciyi kullanırken, Etiket Yöneticisi bir etkinliği belirlediğiniz Aralıkta (milisaniye cinsinden) tetikleyen bir geri sayım kronometresi başlatır. 5000 milisaniyelik bir aralık, bir etkinliği her beş saniyede bir tetikler. Bu etkinliğin adı, Etkinlik Adı'nda sizin tarafınızdan belirtilen addır. Bu etkinlik adını bir özel etkinlik tetikleyicisi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, kronometreye dayalı bir tetikleyicide “kronometre5” adında bir Etkinlik Adı belirlerseniz, etkinlik koşulu [etkinlik] [şuna eşittir:] [kronometre5] olan, özel etkinliğe dayalı bir tetikleyici oluşturmanız gerekir. Örnekler için Google Analytics Etkinlikleri başlıklı bölümü okuyun. Sınır, etkinliğin en fazla kaç defa tetiklenebileceğini belirler. Sınır alanını boş bırakmak, kullanıcı sayfadan ayrılana kadar etkinliğin tetiklenmeye devam etmesine neden olur.

Özel etkinlikler (web ve mobil)

Özel etkinlikler, web sitenizde veya mobil uygulamanızda gerçekleşen ve standart yöntemlerle işlenmeyen izleme etkileşimleri için kullanılır. Bunun en yaygın olarak kullanıldığı durum, form gönderme işlemlerini izlemek istediğiniz, ancak forma yönelik varsayılan davranışların yeniden yönlendirildiği durumlardır (ör. tarayıcı etkinliği gönderme işleminin geçersiz kılınmış olması).

"button1-click" adlı bir müşteri etkinliği, veri katmanına aktarıldığında bir etiketi tetikleyecek olan, web'e yönelik bir örnek yapılandırma aşağıda verilmiştir:

 1. Düğme tıklandığında, etkinliği veri katmanına aktaracak olan kodu ekleyin. 
  Örnek: <a href="#" name="button1" onclick="dataLayer.push({'event': 'button1-click'});" >Button 1</a>
 2. Etiketinizi oluşturun. Yeni etiket ayarlarınızın Tetikleyici Yapılandırması bölümünde, bu ayarlarla yeni bir etkinlik oluşturun:
  Tetikleyici türü: Özel Etkinlik
  Etkinlik adı: button1-click
  Bu tetikleyici şu koşulda etkinleşir: Tüm Özel Etkinlikler

Bu ayarlarla birlikte etiketiniz, varsayılan gönderme etkinliği geçersiz kılındığında dahi tetiklenebilir: Düğme tıklandığında, button1-click değerine sahip bir özel etkinlik, veri katmanına aktarılır. Daha sonra Etiket Yöneticisi, button1-click değerini bir özel etkinlik değeri olarak algılar ve etiketi etkinleştirir.

İpucu: Hem standart etkinlik hem de özel etkinlik, veri katmanı sırasına aktarılır. Belirli bir sayfada veri katmanına aktarılan etkinliklerin sırasını görmek için, web tarayıcınızda Javascript konsolunu açın ve “dataLayer” yazın.

data layer screenshot from Google Chrome
İpucu: Etkinlikle birlikte birden çok değişken göndermek için dataLayer.push() kullanabilirsiniz. Buna örnek olarak, düğmenin tıklanmasının ardından dönüşüm değerinin aktarılması (ör. dataLayer.push({'event':'button1-click','conversionValue':25});) verilebilir. Daha sonra, etiket yöneticisinde veri katmanı değişkenini oluşturabilir ve AdWords dönüşüm izleme etiketinizin dönüşüm değeri alanında bu değişkeni kullanabilirsiniz.

YouTube Videosu (web)

YouTube Videosu tetikleyici, sitelerinizdeki yerleşik YouTube videolarıyla gerçekleştirilen çeşitli etkileşimlere dayalı olarak etiket tetiklemek için kullanılabilir.

Her etkileşimin ardından, video ve oynatma durumu hakkındaki veriler veri katmanına aktarılır. Bu video verileri yerleşik video değişkenleri kullanılarak yakalanabilir.

Temel yakalama seçenekleri

 • Başlat: Videonun oynatılması başladığında etkinleştirilir.
 • Tamamla: Videonun oynatılması bittiğinde tetiklenir.
 • Duraklat, Aranıyor ve Arabelleğe Alınıyor: Video duraklatılırsa video içinde zamanlama araması veya yeniden konumlandırması yapmak için ileri geri çubuğu hareket ettirilirse veya video arabelleğe alınırsa tetikleyici etkinleştirilir.
 • İlerleme durumu: Yüzde veya saniye cinsinden zaman damgasıyla yapılandırılacak şekilde, belirli bir video ilerleme durumunu takiben tetiklenir.
  • Yüzde: Yüzde değerlerini, videonun oynatılan yüzdesini temsil eden bir veya daha fazla tam sayıdan oluşan virgülle ayrılmış bir liste olarak girin. Örnek: Sırasıyla %5, %20, %50 ve %80'i temsil edecek şekilde 5, 20, 50, 80.
  • Zaman Eşikleri: Zaman eşiklerini, videonun oynatıldığı saniye sayısını temsil eden bir veya daha fazla tam sayıdan oluşan virgülle ayrılmış bir liste olarak girin. Örnek: Sırasıyla 5 saniye, 15 saniye, 60 saniye ve 120 saniyeyi temsil edecek şekilde 5, 15, 60, 120.
Not: Yüzde ve zaman eşikleri, yalnızca bu eşiklere ilk kez ulaşıldığında tetikleyiciyi etkinleştirir. Kullanıcı, video içinde belirli bir yüzde veya zaman eşiğini geçecek şekilde arama yaparsa tetikleyici etkinleşmez.

Gelişmiş seçenekler

 • Tüm videolara JavaScript API'si desteği ekleyin: YouTube iFrame Player API'sini etkinleştirmek için bu kutuyu işaretleyin. Bu, enablejsapi parametresinin 1 atanmış değeriyle YouTube video oynatıcı URL'lerine eklenmesini ve böylece oynatıcının iFrame veya JavaScript üzerinden denetlenebilmesini sağlar. Not: Bu, Google Etiket Yöneticisi yüklendiğinde oynatılan videonun yeniden yüklenmesine neden olur.

Not: Google Etiket Yöneticisi yüklendiğinde aşağıdakilerden en az birinin mevcut olması şartıyla, YouTube Video tetikleyicileri sayfa yükleme sırasında ve sonrasında yüklenen videoların her ikisi ile de çalışır:

 • Yerleştirilmiş bir YouTube videosu
 • YouTube IFrame API'si <script>
 • Bu örnekte gösterildiği gibi, YouTube IFrame API'si <script> oluşturmak için gereken kod

RegEx ve CSS seçici operatörlerini kullanma

Tetikleyicileri ayarlarken normal ifadeleri ve CSS seçicileri operatör olarak kullanabilirsiniz. Bir normal ifadeyi veya CSS seçiciyi bir tetikleyici için operatör olarak ayarlarken, tetikleyicinin uyguladığınız kuralla eşleşip eşleşmediğini belirtebilirsiniz. Örneğin, bir URL veya URL yolu değişkenine uygulanan normal ifade:

/pro/

"products", "promotions, "professionals" ve "processes" dahil olmak üzere, URL yolunda "pro" dizesini içeren tüm sayfalarla eşleşir.

CSS seçici, belirli HTML öğelerini hedeflemek için kullanılabilir. Örneğin, Click Element değişkenine uygulanan seçici:

#promo .purchase

bir tıklamayı, class özelliğinin değeri "purchase" olup ID özelliğinin değeri "promo" olan üst öğenin bir alt öğesi olan tüm öğelerle eşleştirir.

Tetikleyiciye filtre ekleme

Tetikleyicinizin dayalı olduğu etkinliği seçtikten sonra, Etiket Yöneticisi değişkenlerinin değerlerine bağlı olarak tetikleyicinizin etiketleri etkinleştirmesi gereken koşulları daha ayrıntılı şekilde belirleyebilirsiniz. Her yerleşik etkinlik, Etiket Yöneticisi tarafından otomatik olarak doldurulmuş olan, sayfa görüntüleme için sayfa URL'si veya tıklama etkinliği için tıklanan öğenin kimliği gibi bir veya daha fazla değişken ile birlikte sağlanır. Tetikleyicileriniz için, seçtiğiniz etkinlik türüyle ilişkili değişkenleri veya oluşturmuş olabileceğiniz diğer tüm özel değişkenleri kullanarak filtre oluşturursunuz.

Özel etkinliğe dayalı tetikleyiciler dışında, bir tetikleyici oluştururken en az bir filtre belirlemeniz gerekir.

Son olarak, tetikleyicinize bir ad verebilir ve seçilen tetikleyici türüne bağlı olarak değişen ek yapılandırma seçenekleri belirleyebilirsiniz.

Tetikleyiciler ve değişkenler

Etiketinizde değişkenler kullanılıyorsa etikete iletilecek değerler, o değişkenlerin etiketi etkinleştiren etkinlik sırasında sahip olduğu değerlerdir.

Art arda yapılan veri katmanı güncellemelerine ilişkin aşağıdaki örneği inceleyin:

Screenshot of chrome devtools showing objects in data layer

Kendisini productView etkinliğinde tetikleyecek bir tetikleyiciye sahip bir etiket iki defa tetiklenir. Bu etiket productId veri katmanı değişkeniyle eşleştirilmiş değişkenler kullanıyorsa, değeri önce ilk etiket tetiklemesi için "ABCD", ardından ikinci etiket tetiklemesi için "EFGH" olacaktır. loggedInUser ile eşleştirilmiş veri katmanı değişkenini kullanıyorsa, değer başlangıçta "no" olarak ayarlandığından ve ikinci etiket tetiklemesinde üzerine yazılmadığından her iki etiket tetiklemesi için değer "no" olacaktır.

"addToCart" etkinliğinde tetiklenmesini sağlayacak tetikleyiciye sahip bir etiket, productId için "XYZ" ve loggedInUser için "yes" değeriyle tetiklenir, zira loggedInUser değişkeninin önceki değeri olan "no", addToCart etkinliğinden önceki bir dataLayer güncellemesinde değiştirilmiştir. loggedInUser değişkenini "yes" olarak ayarlayan veri katmanı güncellemesi, bu güncellemeyle hiçbir etkinlik ilişkilendirilmediğinden etiketleri etkinleştirmek için kullanılamaz.

Etiket duraklatma

Etiket duraklatma size ilişkilendirilen tetikleyicileri engellemeksizin bir etiketi geçici olarak devre dışı bırakma olanağı sunar. Bu özellik, etiketi silmek veya kapsayıcı yapılandırmanızda tetikleyicilerini düzenlemek zorunda kalmaksızın bir etiketi duraklatmak istediğiniz sorun giderme, zamanlanan kampanyalar veya diğer durumlarda kullanışlı olabilir.

Değişikliğin uygulanması için duraklattığınız veya devam ettirdiğiniz etiketleri kaydedip yayınlamanız gerektiğini unutmayın.

Bir etiketi duraklatmak için:

 1. Etiketler'i tıklayın, duraklatmak istediğiniz etiketi bulun ve açmak için listede adını tıklayın.
 2. Diğer işlemler menüsünü (Diğer) tıklayın ve Duraklat'ı seçin.
 3. Değişikliklerinizi kaydedip yayınlayın.

Bir etiket duraklatıldığında duraklatma simgesiyle etiketlenir: yellow circular pause icon

Etiketi devam ettirmek için:

 1. Etiketler'i tıklayın, devam ettirmek istediğiniz etiketi bulun ve açmak için listede adını tıklayın.
 2. KAYDET düğmesinin altında DEVAM ETTİR'i tıklayın veya diğer işlemler menüsünü (Diğer) ve Devam ettir'i seçin.
 3. Değişikliklerinizi kaydedip yayınlayın.