Aktiválási szabályok

Az aktiválási szabályok olyan feltételek, amelyek kiértékelése futásidőben igaz vagy hamis értéket ad. A címkékhez csatolt aktiválási szabályok befolyásolják, hogy egy adott címke mikor aktiválódik, illetve mikor nem.

Áttekintés

A címke aktiválásához legalább egy szabályra van szükség. Az aktiválási szabályok kiértékelése futásidőben történik, és a kapcsolódó címkék aktiválása akkor történik meg (vagy akkor kerül visszatartásra), amikor az aktiválási szabály feltételei teljesülnek. Például egy olyan oldalmegtekintési eseményen alapuló aktiválási szabályú címke, amely a következő szűrőt tartalmazza, aktiválódik az example.com kezdőlapon:

url egyenlő ezzel: example.com/index.html

Az aktiválási szabályok egy eseményből és egy vagy több szűrőből állnak (ez alól kivételt képeznek az egyéni események, amelyekhez nem szükséges szűrőt megadni). A szűrők formátuma a következő: [Változó] [Operátor] [Érték]

Változó Operátor Érték
Válasszon az url, referrer stb. lehetőségek közül. Válasszon az egyenlő ezzel, tartalmazza ezt stb. lehetőségek közül. Megad egy értéket. A Google Címkekezelő összehasonlítja a megadott értéket a változó futásidejű értékével.

A példában az „url” változó értékét a rendszer futásidőben értékeli ki. Az „url” változó úgy van definiálva, hogy mindig az aktuális oldal URL-címét tartalmazza. Futásidőben a rendszer megállapítja, hogy teljesült-e az aktiválási feltétel, és az aktuális oldal URL-jét összehasonlítja a megadott „example.com/index.html” értékkel.

A webes tárolókban olyan beépített változókat kapcsolhat be, mint az oldal URL-je, oldal gazdagépneve vagy hivatkozó. Emellett a kattintásalapú aktiválási szabályok beállításakor a Google Címkekezelő beépített változókat használ ahhoz, hogy automatikusan feltöltse a megfelelő változókat a kattintott elem azonosítójával, osztályával stb. Az ilyen változók segítségével létrehozhatja azokat az aktiválási szabályokat, amelyekre a leggyakrabban van szüksége. Azonban megadhatja saját változóit is, és ezek értékét használhatja az aktiválási szabályok szűrőiben. További információért lásd: Változók.

A Címkekezelő számos beépített változót tartalmaz az olyan általánosan előforduló igényekhez, mint az URL-ek, kattintásazonosítók stb. gyűjtése. A beépített változókat engedélyezni kell a Címkekezelőben, mielőtt választhatóvá válnának a legördülő menükben. További információ

Egy aktiválási szabályon belül megadhat több szűrőt is ([Változó] [Operátor] [Érték]). Az aktiválási szabály akkor lép életbe, ha az összes kapcsolódó feltétel teljesül.

Címkék aktiválási/blokkolási szabályai

A címke aktiválódik, ha bármelyik aktiválási szabálya életbe lép. Ha például egy címke két aktiválási szabályt tartalmaz, amelyek közül az egyik a „minden oldal”, a másik a „csak az ABC oldal”, a címke minden oldalon aktiválódik.

Az az aktiválási szabály, amely blokkolja egy címke aktiválását, mindig felülbírálja az aktiváló szabályokat. Ha például egy címke a „minden oldal” aktiválási szabályt és az „URL egyenlő ezzel: koszonjuk.html” blokkolási szabályt tartalmazza, a címke sohasem aktiválódik a „koszonjuk.html” oldalon.

Az aktiválási szabályok típusai

A Címkekezelőben minden címkeaktiválás eseményvezérelt. Minden olyan alkalommal, amikor a Címkekezelő regisztrál egy eseményt, kiértékeli a tároló aktiválási szabályait, és ennek megfelelően aktiválja a címkéket. Esemény nélkül nem történik címkeaktiválás.

Az esemény lehet oldalmegtekintés, kattintás egy gombra, egy űrlap elküldése vagy bármely megadott egyéni esemény. A Címkekezelő hat beépített eseménytípust ismer, és van lehetőség egyéni események használatára is. Az aktiválási szabályok létrehozásának első lépése a kapcsolódó eseménytípus kiválasztása. Az alábbi beépített események érhetők el:

Oldalmegtekintés (web)

Ez az esemény azt jelenti, hogy a felhasználó böngészője betöltött egy oldalt. Ez az esemény az aktiválásiszabály-típus legördülő menüjében tovább konfigurálható; így megadhatja a Címkekezelőnek, hogy a címkét az oldal elemzésének kezdetekor azonnal szeretné aktiválni (Oldalmegtekintés); csak azután, hogy a böngésző befejezte az oldalhoz tartozó DOM felépítését (DOM kész); illetve csak azután, hogy az oldal teljesen betöltődött, beleértve a beágyazott erőforrásokat, például képeket és szkripteket is (Betöltött ablak). Az oldalmegtekintésen alapuló aktiválási szabályok időzítése hasznos lehet, ha a címke DOM- vagy JavaScript-változókat használ a dinamikus értékek rögzítésére. Minden olyan oldalmegtekintés alapú címkének, amely a DOM-mal végez műveleteket a változók értékének meghatározásához, a „DOM kész” aktiválásiszabály-típust kell használnia, hogy a rendszer az összes változó értékét meghatározhassa.

Kattintások (web)

Ha egy címkét akkor szeretne aktiválni, amikor a felhasználó rákattint egy linkre vagy az oldal egyik elemére, válassza a kattintás eseménytípust.

A Címkekezelő teljesítményének optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy az aktiválási szabály szűrőjében adja meg azon oldal(ak) URL-jét (vagy URL-mintáját), amelyeken a kattintás várható.

Amikor a felhasználó a szűrőnek megfelelő bármely oldalon rákattint egy elemre, a Címkekezelő automatikusan feltölti a következő változók értékét (ha bekapcsolta ezeket a beépített változókat):

 • Click Element: A kattintott HTML-elem.
 • Click Classes: Az elem „osztály” attribútumában található értékek tömbje.
 • Click ID: A kattintott elem „azonosító” attribútuma.
 • Click Target: A kattintott elem „cél” attribútuma.
 • Click URL: A kattintott elem „HREF” attribútuma (ha van ilyen).
 • Click Text: A kattintott elemben látható szöveg.

Ezután felhasználhatja ezeket a változókat a kattintás típusú aktiválási szabály szűrőjében. Tegyük fel például, hogy a www.example.com/cart.html oldalon egy olyan gomb szerepel, amelynek a kódja a következő:

<button type="submit" id="cart-add" class="addToCart" >HOZZÁADÁS A KOSÁRHOZ</button>

Az alábbi aktiválásiszabály-konfiguráció aktivál egy adott címkét, amikor a felhasználó rákattint erre a gombra:

Aktiválásiszabály-konfiguráció

Aktiválási szabály típusa: Kattintás – minden elem
Az aktiválási szabály aktiválása: Néhány kattintás
Kattintás azonosítója: cart-add
Oldal URL-je: example.com/cart.html

Tovább konfigurálhatja a kattintásalapú aktiválási szabályokat, és megadhatja, hogy csak a hagyományos linkekre („Csak linkek” lehetőség), illetve az oldal minden elemére leadott kattintások esetén aktiválódjon a szabály („Minden elem” lehetőség).

Mivel a linkekre leadott kattintások esetén a böngésző általában új oldalt tölt be, és megszakítja a függőben lévő HTTP-kéréseket, ezért lehetősége van egy kis késést beállítani. Ez lehetővé teszi a Címkekezelő számára, hogy az aktivált címkéket megfelelően végrehajtsa az új oldalra való átirányítás előtt. A „Várakozás a címkékre” lehetőség bejelölésével késleltetheti a linkek megnyitását addig, amíg az összes címke aktiválása megtörténik, illetve amíg le nem telik egy megadott időkorlát (amelyik ezek közül előbb bekövetkezik).

Az „Érvényesség ellenőrzése” opció lehetővé teszi, hogy csak akkor aktiválódjanak a címkék, ha a link megnyitása érvényes műveletnek számít. Ha nincs bejelölve, a rendszer mindig aktiválja a címkéket, amikor a felhasználó megpróbál rákattintani a linkre. További információért az Érvényesség ellenőrzése funkcióval kapcsolatban olvassa el az alábbiakat.

Elem láthatósága (web)

Az elem láthatóságán alapuló aktiválási szabállyal címkéket aktiválhat, amikor egy (vagy több) meghatározott elem láthatóvá válik. Az aktiválási szabály akkor lép működésbe, amikor a választott elem láthatóvá válik a látható területen, vagy a stílus teszi láthatóvá (nem rejtetté). Példák az olyan műveletekre, amelyek miatt egy elem látható lesz: oldal betöltése, oldal görgetése, váltás egy háttérben lévő lapra egy böngészőablakban, egy elem pozíciójának vagy stílusának módosítása kód révén.

Az elem láthatóságán alapuló aktiválási szabályt egy vagy több elem láthatóvá válása aktiválhatja. A Kiválasztási módszer menüben beállíthatja, hogy a rendszer egy azonosító attribútum vagy a CSS-választó segítségével válassza ki az elemeket:

 • Azonosító: Egyetlen elemet választ ki az azonosító attribútumának értéke alapján.
 • CSS-választó: Egy vagy több elemet választ ki a megadott CSS-választási minta alapján.

Azután állítsa be, hogy mikor aktiválódjon az aktiválási szabály:

 • Oldalanként egyszer: A szabály oldalanként csak egyszer aktiválódik. Ha az azonosító vagy a CSS-választó egy oldalon több elemet is talál, a szabály csak akkor aktiválódik, amikor ez egyikük először láthatóvá válik az adott oldalon.

  Ha a felhasználó újratölti az oldalt, vagy új oldalra lép, az aktiválási szabály visszaáll, és a választott elem láthatósága újra aktiválhatja.

 • Egyszer elemenként: A szabály oldalanként és kiválasztott elemenként csak egyszer aktiválódik. Ha a CSS-választó egy oldalon több elemet is talál, a szabály csak akkor aktiválódik, amikor ez egyikük először láthatóvá válik az adott oldalon.

  Amikor az azonosítóalapú választási módszert használja, ez a funkció általában ugyanúgy működik, mint az Oldalanként egyszer. Ha egy oldalon több elemnek ugyanaz az azonosítója, a szabály csak elsőnél aktiválódik. Azonban ha a Haladó részen be van kapcsolva a DOM változásainak figyelése beállítás, és az oldalon több elemnek ugyanaz az azonosítója, ezzel a beállítással a szabály újra aktiválódhat, ha egy megfigyelt DOM-változás eltávolítja az első talált elemet.

  Ha a felhasználó újratölti az oldalt, vagy új oldalra lép, az aktiválási szabály visszaáll, és a választott elem láthatósága újra aktiválhatja.

 • Minden alkalommal, amikor egy elem megjelenik a képernyőn: A szabály mindig aktiválódik, amikor egy talált elem láthatóvá válik. Például ha a szabály úgy van beállítva, hogy egy foo azonosítójú elem láthatósága aktiválja, és a felhasználó legörgeti az oldalt, így láthatóvá téve ezt az elemet, a szabály aktiválódik. Ha ezután a felhasználó visszagörgeti az oldalt, és így a foo azonosítójú elem újra a hajtás alá kerül, majd újra legörget, a szabály újra aktiválódik.

Speciális beállítások

 • Láthatóság minimális százalékos értéke: Megadhatja, hogy a kijelölt elem mekkora részének kell a képernyőn láthatónak lennie ahhoz, hogy a szabály aktiválódjon. Alapértelmezetten az elem 50%-ának a képernyőn kell lennie a szabály aktiválásához. Például ha egy felhasználó legörgeti az oldalt, és az elem részlegesen a látható területre kerül, a szabály akkor aktiválódik, amikor az elem 50%-a látható válik. Ha ezt az értéket 100-ra állítja, a szabály csak akkor aktiválódik, amikor az elem teljesen (100%-ban) a látható területre kerül.

 • Minimális képernyőn töltött időtartam beállítása: Megadhatja, hogy a választott elem mekkora részének kell a képernyőn láthatónak lennie (minimálisan látható rész százalékban) ahhoz, hogy az aktiválási szabály aktiválódjon. Alapértelmezetten ez a beállítás nincs bekapcsolva, és a szabály akkor aktiválódik, amikor a választott elem láthatóvá válik.

  Megjegyzés: A választott elem megjelenítési időtartama oldalanként összeadódik. Más szavakkal: ha egy elem 5000 ezredmásodpercig látható, eltűnik, majd újra megjelenik még 5000 ezredmásodpercre, akkor a teljes megjelenítési időtartama 10 000 ezredmásodperc. Ha a felhasználó újratölti az oldalt, vagy új oldalra lép, az aktiválási szabály (és a megjelenítési időtartam) visszaáll.

 • DOM változásainak figyelése: Jelölje be ezt a négyzetet a megjelenő talált elemek követéséhez a DOM változása során.

Megjegyzés: A minimális megjelenési időtartam vagy annak beállításához, hogy az aktiválási szabály figyelje a DOM változásait, a Google Címkekezelőnek figyelnie kell a választott elem(ek) állapotát. Amikor a választási módszer egy oldalon több elemet talál, romolhat a webhely teljesítménye (az oldalbetöltés után). A legjobb teljesítmény érdekében biztosítsa, hogy a CSS-választó ne találjon sok elemet, vagy helyette használja az azonosítóalapú választási módszert.

Amikor egy elem láthatósága aktivál egy szabályt, a rendszer a következő változók értékét automatikusan kitölti:

 • Láthatóság százalékos értéke: Egy 0 és 100 közötti számérték, amely megadja, hogy a választott elem mekkora részének kell megjelennie ahhoz, hogy a szabály aktiválódjon.

 • Megjelenési időtartam: Egy számérték, amely megadja, hogy a választott elemnek hány ezredmásodpercig kell megjelennie ahhoz, hogy a szabály aktiválódjon.

Megjegyzés: Kapcsolja be ezeket a beépített változókat a Változók képernyőn.

A választott elemmel kapcsolatos információk rögzítéséhez akkor, amikor a szabály aktiválódik, további felhasználó által definiált automatikus eseményeket konfigurálhat.

Űrlap beküldése (web)

Ha egy címkét akkor szeretne aktiválni, amikor a felhasználó elküld egy űrlapot, az aktiválási szabály eseményeként válassza az Űrlap lehetőséget.

A Címkekezelő teljesítményének optimalizálása érdekében javasoljuk, hogy az aktiválási szabály szűrőjében adja meg azon oldal(ak) URL-jét (vagy URL-mintáját), amelyeken az űrlapküldés várható.

Űrlap elküldésekor az alábbi változók értékét a rendszer automatikusan feltölti:

 • Form Element: A kattintott űrlapelem.
 • Form Classes: Az űrlap „osztály” attribútumában talált értékek tömbje.
 • Form ID: Az űrlapelem „azonosító” attribútuma.
 • Form Target: Az űrlapelem „cél” attribútuma.
 • Form URL: Az űrlapelem „HREF” attribútuma (ha van ilyen).
 • Form Text: Az űrlapelemben látható szöveg.

A „Várakozás a címkékre” beállítással addig késleltetheti az űrlap elküldését, amíg az aktiválási szabálytól függő összes címke aktiválása megtörténik, illetve amíg le nem telik a megadott időkorlát (amelyik ezek közül előbb bekövetkezik). Ha nincs bejelölve, előfordulhat, hogy a lassú címkék nem aktiválódnak, mielőtt az űrlap elküldése miatt betöltődik a következő oldal.

Az „Érvényesség ellenőrzése” opció lehetővé teszi, hogy csak akkor aktiválódjanak a címkék, ha az űrlap sikeresen elküldhető. Ha nincs bejelölve, a rendszer mindig aktiválja a címkéket, ha a felhasználó megpróbálja elküldeni az űrlapot.

Előzmények módosítása (web)

Az Előzmények módosítása eseményen alapuló aktiválók akkor aktiválják a címkét, amikor módosul az URL egy része (hash), illetve egy webhely a HTML5 pushstate API-kat használja. Ez az aktiválási szabály többek között Ajax-alkalmazások virtuális oldalmegtekintéseinek követésére alkalmas.

Amikor előzménymódosítási esemény történik, a Címkekezelő az alábbi változók értékét tölti fel:

 • History old url fragment: Az URL-részlet korábbi értéke.
 • History new url fragment: Az URL-részlet jelenlegi értéke.
 • History old state: A régi előzményállapot-objektum, amely a webhely pushState-meghívásaival vezérelhető.
 • History new state: Az új előzményállapot-objektum, amely a webhely pushState-meghívásaival vezérelhető.

JavaScript hiba (web)

Az ilyen típusú aktiválási szabályokkal akkor aktiválhatja a címkéket, amikor nem kezelt JavaScript-kivétel történik (a window.onError használatával). Az aktiválási szabály aktiválásakor a rendszer az következő alábbi változók értékét tölti fel:

 • Error message: A JavaScript-hibaüzenet szövegét tartalmazó karakterlánc.
 • Error url: Az az URL, ahol a hiba történt.
 • Error line number: A kód azon sorának a sorszáma, ahol a hiba történt.

Ügyeljen rá, hogy a JavaScript-hiba típusú aktiválási szabály a Címkekezelő betöltése előtt jelentkező hibákat nem jelenti, illetve csak a nem kezelt kivételeket jelenti.

Görgetési mélység (web)

A görgetési mélységen alapuló aktiválási szabály attól függően aktiválja a címkéket, hogy a felhasználó meddig görgetett egy oldalt. A lehetőségek a következők:

 • Függőleges görgetési mélység: Annak alapján aktiválódik, hogy a felhasználó mennyit görgetett lefelé az oldalon.

 • Vízszintes görgetési mélység: Annak alapján aktiválódik, hogy a felhasználó mennyit görgetett jobbra az oldalon.

A címkék a függőleges és vízszintes görgetési mélység értéke alapján is aktiválhatók ugyanazon szabállyal. A görgetési mélység százalékként (az oldal magasságának vagy szélességének százaléka) vagy képpontban adható meg. A százalékos vagy képpontértékek beállításához adjon meg egy vagy több egész számot vesszővel elválasztva.

Például ha a függőleges görgetési mélység százalékos beállítását választja, a 10, 50 és 90 értékeket megadva az oldal magasságának 10%-a, 50%-a és 90%-a lesznek az aktiválási pontok. Ha ezt az aktiválási szabályt alkalmazza egy címkére, és a felhasználó az oldal tetejétől a 90%-os pontig görget, a címke háromszor aktiválódik, azaz egyszer mindegyik beállított pontnál. A szabály oldalanként mindegyik pontnál csak egyszer aktiválódik. Ha felhasználó vissza- és újra legörgeti az oldalt, a szabály nem aktiválódik addig, amíg újra be nem tölti az oldalt, vagy egy másik oldalra nem navigál.

A végtelenül görgethető vagy jelentősen változó méretű oldalak esetében az elem láthatósága jobban működhet aktiválási szabályként.

Megjegyzés: Ha egy meghatározott görgetési mélység jelenik meg az oldal betöltésekor a látható területen, a szabály akkor is aktiválódik, ha nem történik görgetés. Mindegyik szabály oldalanként mindegyik pontnál csak egyszer aktiválódik.

A görgetési mélységen alapuló szabály aktiválásakor a rendszer a következő változók értékét automatikusan kitölti:

 • Görgetési mélység küszöbértéke: Egy számérték, amely a szabályt aktiváló görgetési mélységet jelzi. Százalékos küszöbérték esetében 0 és 100 közötti érték. Képpontok esetében a küszöbértékként meghatározott képpontok száma.

 • Görgetési mélység egységei: „Képpont” vagy „százalék”, amely a szabályt aktiváló küszöbérték egységét jelzi.

 • Görgetés iránya: „Függőleges” vagy „vízszintes”, amely a szabályt aktiváló küszöbérték irányát jelzi.

Időzítő (web)

Az eseményen alapuló aktiválási szabályok segítségével tetszés szerinti időközönként eseményeket küldhet abból a célból, hogy a Címkekezelő a kívánt gyakorisággal eseményeket indítson. Amikor ezt az aktiválási szabályt használja, a Címkekezelő elindít egy visszaszámlálást, amely az ezredmásodpercben megadott időközönként aktiválja a kívánt eseményt. Ha például 5000-et ad meg az intervallum értékeként, az esemény öt másodpercenként fog aktiválódni. Az Esemény neve mezőben bármilyen név megadható. Ezután az esemény nevét felhasználhatja egy egyéni esemény alapú aktiválási szabály létrehozására. Ha például egy időzítő alapú aktiválási szabályban az „idozito5” eseménynevet adja meg, létre kell hoznia egy olyan egyéni esemény alapú aktiválási szabályt, ahol az esemény értéke „idozito5”. További példákért lásd a Google Analytics-események cikket. A korlát azt határozza meg, hogy az esemény legfeljebb hányszor aktiválható. Ha a Korlát mezőt üresen hagyja, az esemény korlátlanul aktiválódik egészen addig, amíg a felhasználó el nem hagyja az oldalt.

Egyéni események (web és mobil)

Az egyéni események segítségével nyomon lehet követni azokat a webhelyen vagy a mobilalkalmazásban bekövetkező interakciókat, amelyeket az alap módszerek nem kezelnek. Az egyéni események leggyakoribb felhasználási példája, amikor az űrlapbeküldéseket szeretné követni, de az űrlap alap működési funkciói át vannak irányítva (például a rendszer felülbírálja a böngésző beküldési eseményét).

Alább egy példakonfigurációt láthat a webes használatra, amely akkor aktivál egy címkét, amikor egy „button1-click” nevű egyéni esemény kerül az adatrétegbe:

 1. Adja hozzá a kódot, amely az eseményt az adatrétegbe küldi, amikor megnyomják a gombot. 
  Példa: <a href="#" name="button1" onclick="dataLayer.push({'event': 'button1-click'});" >1. gomb</a>
 2. Hozza létre a címkét. Az új címke beállításának Aktiválásiszabály-konfiguráció részében hozzon létre egy új eseményt a következő beállításokkal:
  Aktiválási szabály típusa: Egyéni esemény
  Esemény neve: button1-click
  Az aktiválási szabály aktiválása: Minden egyéni esemény

Ezzel a beállítással a címke akkor is aktiválható, amikor valami felülbírálja a szabványos beküldési eseményt. A gomb megnyomása a button1-click nevű egyéni eseményt küldi el az adatrétegbe. A Címkekezelő egyéni eseményértékként észleli a button1-click eseményt, és aktiválja a címkét.

Tipp: A szabványos és egyéni események egyaránt az adatréteg várakozási sorába kerülnek. Ha szeretné megjeleníteni egy adott oldalon az adatréteg várakozási sorában szereplő események sorrendjét, nyissa meg böngészője JavaScript konzolját, és írja be a „dataLayer” utasítást.

data layer screenshot from Google Chrome
Tipp: A dataLayer.push() utasítással több változót küldhet el az eseménnyel együtt, így a gomb megnyomásakor például elküldheti a konverziós értéket (pl. dataLayer.push({'event':'button1-click','conversionValue':25});). Ezután a Címkekezelőben létrehozhatja az adatréteg változóját, és ezt használhatja az AdWords konverziókövetési címkéjének „Konverziós érték” mezőjében.

YouTube-videó (web)

A „YouTube-videó” aktiválási szabály segítségével az oldalba ágyazott YouTube-videókkal lehet aktiválni címkéket.

Mindegyik interakció elküldi az adatrétegbe a videóval és a lejátszási állapotával kapcsolatos adatokat. Ezek a videóval kapcsolatos adatok a beépített videóváltozók segítéségével rögzíthetők.

Alap rögzítési lehetőségek

 • Kezdés: Akkor aktiválódik, amikor elindul a videó lejátszása.
 • Kész: Akkor aktiválódik, amikor befejeződik a videó lejátszása.
 • Szüneteltetés, ugrás és pufferelés: Akkor aktiválódik, amikor szüneteltetik a videót, elmozdítják a tekerősávot a videóban való kereséshez vagy a lejátszási pont állításához, vagy a videó pufferel.
 • Előrehaladás: Akkor aktiválódik, amikor a videó lejátszása elér egy meghatározott pontot, amelyet százalékként vagy időbélyegként lehet megadni másodpercben.
  • Százalékok: Adja meg a lejátszott videó meghatározott százalékának vagy százalékainak megfelelő egész számo(ka)t vesszővel elválasztva. Példa: 5, 20, 50, 80, ami a videó 5%, 20%, 50% és 80% százalékának felel meg.
  • Időküszöbök: Adja meg a lejátszott videó meghatározott időpontjának vagy időpontjainak megfelelő egész számo(ka)t vesszővel elválasztva. Példa: 5, 15, 60, 120, ami a videó 5., 15., 60. és 120. másodpercének felel meg.
Megjegyzés: A százalék és időpont értékek csak akkor aktiválják a szabályt, amikor először eléri őket a videó lejátszása. Ha egy felhasználó áttekeri az adott százalékot vagy időpontot a videóban, akkor a szabály nem aktiválódik.

Speciális beállítások

 • JavaScript API-támogatás hozzáadása az összes videóhoz: Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve kapcsolhatja be a YouTube iFrame Player API-t. Ezzel az enablejsapi paramétert az 1-es hozzárendelt értékkel hozzáfűzi a YouTube-videólejátszó URL-jéhez, így a lejátszót iFrame- vagy JavaScript-kódokkal lehet vezérelni. Megjegyzés: Ebben az esetben a videó újra betöltődik, ha a lejátszása folyamatban van a Google Címkekezelő betöltésekor.

Megjegyzés: A „YouTube-videó” aktiválási szabályok az oldal betöltésekor és utána betöltődő videókkal is működnek, amennyiben a Google Címkekezelő betöltésekor teljesül a következő feltételek közül legalább az egyik:

 • a videó beágyazott YouTube-videó;
 • jelen van a YouTube IFrame API <script>;
 • jelen van a YouTube IFrame API <script> létrehozásához szükséges kód, amint ebben a példában látható.

Szabályos kifejezések és CSS-választó operátorok használata

Az aktiválási szabályok beállításakor használhat szabályos kifejezéseket és CSS-választókat operátorokként. Ha szabályos kifejezést vagy CSS-választót állít be aktiválási szabály operátoraként, megadhatja, hogy az aktiválási szabály egyezik-e vagy nem egyezik-e az alkalmazott szabállyal. Például az alábbi, URL-re vagy URL-útvonal változóra alkalmazott szabályos kifejezésre:

/pro/

egyezik minden oldal, amelynek URL-útvonalában szerepel a „pro” karakterlánc, köztük a „promóció”, „profi”, „professzionális” és „progresszív”.

A CSS-választó segítségével adott HTML-elemeket lehet megcélozni. Például az alábbi, Click Element változóra alkalmazott választóra:

#promo .vasarlas

minden olyan elemre leadott kattintás egyezik, melynek osztályattribútum-értéke „vasarlas”, és amely egy olyan szülőosztály leszármazottja, melynek azonosítóattribútuma „promo” értékű.

Szűrők aktiválási szabályokhoz történő hozzáadása

Miután kiválasztotta az aktiválási szabály alapjául szolgáló eseményt, olyan további feltételeket adhat meg, amelyek teljesülésekor az aktiválási szabály – a Címkekezelő-változók értékétől függően – aktiválja a címkéket. Mindegyik beépített esemény egy vagy több olyan változót tartalmaz, amelynek értékét a Címkekezelő automatikusan meghatározza – ilyen például az „oldal URL-je” változó az oldalmegtekintések esetén, illetve a „kattintott elem azonosítója” a kattintási események esetén. Az aktiválási szabály szűrőinek létrehozása a kiválasztott esemény típusához kapcsolódó változók, illetve bármely egyéni változó használatával történik.

Az egyéni eseményen alapuló aktiválási szabályok kivételével az aktiválási szabályok létrehozásakor meg kell adnia legalább egy szűrőt.

Végül meg kell adnia az aktiválási szabály nevét, és meg kell adnia a kiválasztott aktiválásiszabály-típustól függő további beállításokat.

Aktiválási szabályok és változók

Ha az adott címke változókat használ, a címkének átadott értékek azok az értékek lesznek, amelyekkel a változók a címkét aktiváló esemény bekövetkezésekor rendelkeznek.

Vegyük az alábbi, egymást követő adatréteg-frissítéseket tartalmazó példát:

Screenshot of chrome devtools showing objects in data layer

Egy olyan címke, amelynek aktiválási szabálya a productView (termékmegtekintés) eseményre reagál, kétszer aktiválódna. Ha a címke az adatréteg productId (termékazonosító) változójához kapcsolódó változókat használ, az értéke az első címke-aktiváláskor „ABCD”, majd a második címke-aktiváláskor „EFGH” lesz. Ha a címke a loggedInUser (bejelentkezett felhasználó) adatréteg-változóhoz kapcsolódó változókat használ, az érték „no” (nem) lesz mindkét címke-aktiváláskor, mert az érték eredeti értéke „no”, és a második címke-aktiválás nem írja ezt felül.

Egy olyan címke változói, amelynek aktiválási szabálya az „addToCart” (hozzáadás a bevásárlókosárhoz) eseményre reagál, aktiváláskor a következő értékeket vennék fel: productID: „XYZ”, loggedInUser: „yes”. Ennek az az oka, hogy az addToCart eseményt megelőző adatréteg-frissítés során a loggedInUser változó értéke módosult az előző, „no” értékről. Ügyeljen arra, hogy a loggedInUser változót „yes” értékűre állító adatréteg-frissítés nem használható címkék aktiválására, mert ehhez a frissítéshez nem kapcsolódik esemény.

Címke szüneteltetése

A Címke szüneteltetése funkció lehetővé teszi a címke aktiválásának kikapcsolását úgy, hogy blokkolja a kapcsolódó aktiválási szabályokat. Ez olyankor lehet hasznos, amikor időzített kampányok hibáját deríti fel, vagy olyan esetekben, amikor a címke törlése nélkül szeretné felfüggeszteni egy címke aktiválását, vagy módosítani szeretné annak aktiválási szabályait a tároló konfigurációjában.

Jó tudni, hogy a változások érvényesítéséhez mentenie kell és közzé kell tennie azokat a címkéket, amelyeket szüneteltetett vagy újraaktivált.

Egy címke szüneteltetéséhez:

 1. Kattintson a Címkék elemre, keresse meg a szüneteltetni kívánt címkét, és nyissa meg úgy, hogy a nevére kattint a listában.
 2. Kattintson a további műveletek Több menüjére, és válassza a Szüneteltetés lehetőséget.
 3. Mentse, majd tegye közzé a módosításokat.

A szüneteltetett címkék mellett a szüneteltetetés ikonja látható: yellow circular pause icon

Egy címke újraaktiválásához:

 1. Kattintson a Címkék elemre, keresse meg az újraaktiválni kívánt címkét, és nyissa meg úgy, hogy a nevére kattint a listában.
 2. Kattintson a MENTÉS lehetőség alatt látható FOLYTATÁS gombra, vagy a további műveletek Több menüjében válassza a Folytatás lehetőséget.
 3. Mentse, majd tegye közzé a módosításokat.