Utlösartyper

Alla taggar aktiveras utifrån händelser. När en händelse registreras av Google Taggstyrning utvärderas händelseutlösare och taggar aktiveras därefter. En händelse kan vara en sidvisning, ett knappklick, ett inskickat formulär eller en anpassad händelse som du själv definierar. Följande utlösartyper finns i Taggstyrning: