Upozornenie

G Suite je teraz Google Workspace: všetko, čo vaša firma potrebuje na úspešné fungovanie.

Galéria komunitných šablón

Pomocou galérie komunitných šablón Správcu značiek Google môžete ako používateľov Správcu značiek vyhľadávať šablóny značiek a premenných vytvorené komunitou a pridávať ich do svojich kontajnerov.

Poznámka: Obsah v galérii poskytujú vývojári tretích strán, nie Google. V súvislosti s výkonnosťou, kvalitou alebo obsahom šablón poskytovaných tretími stranami nedáva Google žiadne prísľuby ani sa k ničomu nezaväzuje.

Prehliadanie galérie

Galéria komunitných šablón obsahuje záznamy všetkých aktívnych šablón značiek a premenných, ktoré sú k dispozícii. Ak si chcete prehliadnuť galériu, prejdite na tagmanager.google.com/gallery.

Každá podrobná stránka šablóny obsahuje dodatočné informácie o šablóne, autorovi a všetkých požadovaných povoleniach. Na tejto stránke nájdete odkaz na odkladací priestor šablóny v službe GitHub. Okrem toho môže obsahovať aj autorom poskytnuté odkazy na ďalšie informácie, dokumentáciu a podporu.

Pridanie šablóny v Správcovi značiek

Šablóny značiek a premenných z galérie komunitných šablón môžete pridať priamo v Správcovi značiek.

Postup vyhľadania a pridania novej šablóny značky:

 1. V Správcovi značiek kliknite na Šablóny.
 2. V sekcii Šablóny značiek kliknite na Hľadať v Galérii.
 3. Ak chcete filtrovať zoznam, kliknite na Hľadať, čím otvoríte vyhľadávacie pole. Potom napíšte nejaký text, napr. „remarketing“. Zobrazia sa všetky značky, ktoré tento výraz obsahujú.
 4. Kliknutím na záznam šablóny zobrazíte podrobnosti.
 5. Ak chcete šablónu pridať, kliknite na Pridať do pracovného priestoru.
 6. Pozrite si požadované povolenia šablóny. Ak šablóne dôverujete, kliknite na Pridať. (Ak ju chcete zrušiť, kliknite na Nepridať.)

Šablóny značiek pridané do kontajnera budete mať k dispozícii pri pridávaní novej značky. Tieto značky môžete použiť rovnako ako akúkoľvek inú značku. Šablóny značiek sú dostupné aj v sekcii Šablóny v používateľskom rozhraní Správcu značiek.

Postup vyhľadania a pridania novej šablóny premennej:

 1. V Správcovi značiek kliknite na Šablóny.
 2. V sekcii Šablóny premenných kliknite na Hľadať v galérii.
 3. Ak chcete filtrovať zoznam, kliknite na Hľadať, čím otvoríte vyhľadávacie pole. Potom napíšte nejaký text, napr. „remarketing“. Zobrazia sa všetky značky, ktoré tento výraz obsahujú.
 4. Kliknutím na záznam šablóny zobrazíte podrobnosti.
 5. Ak chcete šablónu pridať, kliknite na Pridať do pracovného priestoru.
 6. Pozrite si požadované povolenia šablóny. Ak šablóne dôverujete, kliknite na Pridať. (Ak ju chcete zrušiť, kliknite na Nepridať.)

Šablóny premenných pridané do kontajnera budete mať k dispozícii pri pridávaní novej premennej. S týmito šablónami premenných môžete pracovať rovnako ako s akoukoľvek inou premennou. Tieto šablóny sú dostupné aj v sekcii Šablóny v používateľskom rozhraní Správcu značiek.

Aktualizácia šablóny

Ak nejakú importovanú šablónu aktualizuje jej vlastník, v Správcovi značiek navrchu hlavnej obrazovky kontajnera uvidíte pruh s upozornením na aktualizáciu.

Postup aktualizácie šablóny:

 1. V pruhu s upozornením na aktualizáciu kliknite na Zobraziť. Zobrazí sa zoznam šablón s aktualizáciami.
 2. Kliknite na šablónu, ktorú chcete aktualizovať. Zobrazí sa stránka s porovnaním rozdielov medzi súčasnou a novou verziou.
 3. Ak chcete inštalovať aktualizovanú verziu, kliknite na Prijať aktualizáciu. Hodnoty polí a konfigurácie sa medzi verziami zachovajú. (Ak chcete túto verziu ignorovať, kliknite na Preskočiť.)
 4. Ak je to potrebné, kontajner otestujte a znova zverejnite, aby sa aktualizácie prejavili.

Úprava importovanej šablóny (pokročilé)

Po importovaní šablóny značky alebo premennej z galérie ju môžete upraviť v editore šablón. Viac sa o úprave vlastných šablón dozviete v dokumentácii pre vývojárov.

Úpravy vlastných šablón môžu spôsobiť ich znefunkčnenie. Editori šablón by mali ovládať JavaScript. Okrem toho by mali vedieť príslušné zmeny vrátiť späť, ak sa vyskytnú nejaké problémy. Túto možnosť používajte veľmi opatrne.

Ak šablónu upravíte, už nebude aktualizovaná, keď vlastník vydá aktualizáciu. Ak chcete nejakú šablónu znova importovať z komunitnej galérie, môžete zahodiť zmeny a požadovanú šablónu importovať znova. Bude tak vždy aktuálna.

Zverejnenie šablóny

Ak chcete vytvoriť a zverejniť šablónu, aby ju bolo možné odoslať do galérie komunitných šablón, prečítajte si dokumentáciu pre vývojárov, pokyny na nahraniepríručku štýlu.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
12351360710656938523
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
102259