G Suite heter nå Google Workspace: Her finner du alt bedriften trenger for å få arbeidet gjort.

Malgalleri for brukerfellesskapet

I malgalleriet for Google Tag Manager-brukerfellesskapet har du – som Tag Manager-bruker – tilgang til tag- og variabelmaler som er opprettet av brukerfellesskapet. Disse malene kan du bruke i beholderne dine.

Merk: Innholdet i dette galleriet er utviklet av tredjeparter, ikke Google. Ytelsen til, kvaliteten på og innholdet i tredjepartsmalene er ikke noe Google verken kan stå inne for eller holdes ansvarlig for.

Bla gjennom galleriet

I malgalleriet for brukerfellesskapet oppføres alle de aktive tag- og variabelmalene som er tilgjengelige. Bla gjennom galleriet på tagmanager.google.com/gallery.

På hver detaljside tilhørende en mal er det oppgitt tilleggsinformasjon om malen, vedkommende som opprettet den, samt eventuelle påkrevde tillatelser. På detaljsiden finner du en link til malens GitHub-repositorium. Her kan dessuten oppretteren ha lagt til linker du kan følge for å se mer informasjon og dokumentasjon eller få brukerstøtte.

Legg til maler fra Tag Manager

Tag- og variabelmalene fra malgalleriet for brukerfellesskapet kan du legge til direkte fra Tag Manager.

Sånn kan du søke etter og legge til nye tagmaler:

 1. Klikk på Maler i Tag Manager.
 2. Klikk på Søk i galleriet i Tagmaler-delen.
 3. For å filtrere listen, klikk på Søk for å åpne søkefeltet, og skriv så inn litt tekst, for eksempel «remarketing», for å se alle taggene som inneholder den termen.
 4. Klikk på en maloppføring for å se de tilknyttede opplysningene.
 5. For å legge til den aktuelle malen, klikk på Legg til i arbeidsområdet.
 6. Gå gjennom tillatelsene som kreves for å bruke malen. Klikk på Legg til hvis du mener malen er pålitelig. (Klikk på Ikke legg til hvis du vil avbryte.)

Tagmalene du har lagt til i beholderen din, vises som tilgjengelige alternativer når du skal legge til nye tagger. Du kan bruke disse taggene som andre tagger. Du har også tilgang til tagmalene i Maler-delen i Tag Manager-brukergrensesnittet.

Sånn kan du søke etter og legge til nye variabelmaler:

 1. Klikk på Maler i Tag Manager.
 2. Klikk på Søk i galleriet i Variabelmaler-delen.
 3. For å filtrere listen, klikk på Søk for å åpne søkefeltet, og skriv så inn litt tekst, for eksempel «remarketing», for å se alle taggene som inneholder den termen.
 4. Klikk på en maloppføring for å se de tilknyttede opplysningene.
 5. For å legge til den aktuelle malen, klikk på Legg til i arbeidsområdet.
 6. Gå gjennom tillatelsene som kreves for å bruke malen. Klikk på Legg til hvis du mener malen er pålitelig. (Klikk på Ikke legg til hvis du vil avbryte.)

Variabelmalene du har lagt til i beholderen din, vises som tilgjengelige alternativer når du skal legge til nye variabler. Du kan bruke disse variablene som andre variabler. Du har også tilgang til disse malene i Maler-delen i Tag Manager-brukergrensesnittet.

Oppdater maler

Hvis publisisten oppdaterer en mal du har importert, blir du varslet om dette via Tag Manager. Den tilgjengelige oppdateringen fremgår på varsellinjen øverst på hovedsiden for beholderen din.

Sånn oppdaterer du maler:

 1. Klikk på Se på varsellinjen for oppdateringer. Nå vises det en liste over maler med tilgjengelige oppdateringer.
 2. Klikk på oppføringen du vil oppdatere. Du får nå se en side der forskjellene mellom den nåværende og den nye versjonen forklares.
 3. Klikk på Godta oppdateringen om du vil installere den oppdaterte versjonen. Feltverdiene og konfigurasjonene endres ikke når du går over til den oppdaterte versjonen. (Eller klikk på Hopp over om du vil beholde den eldre versjonen.)
 4. Du må kanskje teste beholderen og publisere den på nytt for at oppdateringene skal tre i kraft.

Endre importerte maler (avansert)

Når du har importert en tag- eller variabelmal fra galleriet, kan du endre den i redigeringsprogrammet for maler. I utviklerdokumentasjonen kan du se hvordan du endrer egendefinerte maler.

Hvis du endrer noe i egendefinerte maler, kan dette potensielt ødelegge funksjonalitet. Redigeringsprogrammer for maler skal normalt sett kunne håndtere JavaScript, og det skal være mulig å tilbakestille endringer i fall det oppstår problemer. Denne funksjonaliteten bør brukes med omhu.

Hvis du endrer noe i en importert mal, blir den ikke lenger oppdatert når publisisten fremover gjør oppdateringer tilgjengelige. Hvis du har behov for å importere en mal fra brukerfellesskapet på nytt, kan du forkaste endringene du har gjort, og så importere den på nytt. Malen er da oppdatert.

Publiser maler

Hvis du har til hensikt å utvikle en mal og få den publisert i malgalleriet for brukerfellesskapet, kan du lese gjennom utviklerdokumentasjonen, veiledningen til opplasting samt stilveiledningen vår.

Relaterte ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
102259
false
false