Oznámení

Služba G Suite se nově nazývá Google Workspace. Obsahuje vše, co firma k práci potřebuje.

Komunitní galerie šablon

Komunitní galerie šablon Správce značek Google nabízí uživatelům Správce značek možnost zkoumat šablony značek a proměnných vytvořené v rámci komunity a přidávat je do kontejnerů.

Poznámka: Obsah galerie pochází od externích vývojářů, ne od Googlu. Google žádným způsobem nezaručuje funkčnost, kvalitu ani obsah šablon poskytovaných třetími stranami.

Procházení galerie

Komunitní galerie šablon obsahuje záznamy všech dostupných aktivních značek a šablon. Galerii můžete procházet na adrese tagmanager.google.com/gallery.

Každá stránka s podrobnostmi obsahuje další informace o šabloně, jejím autorovi a případných povinných oprávněních. Na stránce s podrobnostmi je odkaz na repozitář GitHub dané šablony a mohou zde být také odkazy na další informace, dokumentaci a podporu, pokud je autor uvedl.

Přidání šablony ze Správce značek

Šablony značek a proměnných z komunitní galerie šablon můžete přidávat přímo ze Správce značek.

Vyhledání a přidání nové šablony značky:

 1. Ve Správci značek klikněte na Šablony.
 2. V části Šablony značek klikněte na Hledat v galerii.
 3. Chcete-li seznam filtrovat, klikněte na Vyhledat. Otevře se vyhledávací pole, do něhož můžete zadat text, např. „remarketing“. Takto omezíte zobrazený seznam na značky, které daný výraz obsahují.
 4. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na záznam šablony.
 5. Chcete-li nějakou šablonu přidat, klikněte na možnost Přidat do prostoru.
 6. Zkontrolujte požadovaná oprávnění šablony. Pokud šabloně důvěřujete, klikněte na Přidat. (Pokud chcete akci zrušit, klikněte na Nepřidávat.)

Až budete přidávat novou značku, zobrazí se mezi dostupnými značkami šablony značek přidané do kontejneru. Můžete je používat stejně jako jakékoli jiné značky. Šablony značek jsou k dispozici také v části Šablony v uživatelském rozhraní Správce značek.

Vyhledání a přidání nové šablony proměnné:

 1. Ve Správci značek klikněte na Šablony.
 2. V části Šablony proměnných klikněte na Hledat v galerii.
 3. Chcete-li seznam filtrovat, klikněte na Vyhledat. Otevře se vyhledávací pole, do něhož můžete zadat text, např. „remarketing“. Takto omezíte zobrazený seznam na značky, které daný výraz obsahují.
 4. Podrobnosti zobrazíte kliknutím na záznam šablony.
 5. Chcete-li nějakou šablonu přidat, klikněte na možnost Přidat do prostoru.
 6. Zkontrolujte požadovaná oprávnění šablony. Pokud šabloně důvěřujete, klikněte na Přidat. (Pokud chcete akci zrušit, klikněte na Nepřidávat.)

Až budete přidávat novou proměnnou, zobrazí se mezi dostupnými proměnnými šablony proměnných přidané do kontejneru. Můžete je používat stejně jako jakékoli jiné proměnné. Tyto šablony jsou k dispozici také v části Šablony v uživatelském rozhraní Správce značek.

Aktualizace šablony

Pokud autor šablony, kterou jste importovali, vydá její aktualizaci, upozorníme vás ve Správci značek na dostupnost aktualizace v panelu oznámení v horní části hlavní obrazovky kontejneru.

Aktualizace šablony:

 1. V upozornění na aktualizaci na panelu oznámení klikněte na Zobrazit. Zobrazí se seznam šablon s aktualizacemi.
 2. Klikněte na položku, kterou chcete aktualizovat. Zobrazí se stránka s porovnáním současné a nové verze.
 3. Chcete-li nainstalovat aktualizovanou verzi, klikněte na možnost Přijmout aktualizaci. Hodnoty polí a konfigurace zůstanou zachovány i po aktualizaci na novou verzi. (Můžete ale také kliknout na Přeskočit aktualizaci, nechcete-li příslušnou verzi použít.)
 4. Je-li to třeba, kontejner otestujte. Změny se projeví, až jej znovu publikujete.

Úprava importované šablony (pokročilé)

Když importujete z galerie značku nebo proměnnou, můžete ji v editoru šablon upravit. Další informace o úpravách vlastních šablon najdete v dokumentaci pro vývojáře.

Úpravy vlastní šablony mohou potenciálně způsobit narušení funkce šablony. Osoby, které šablony upravují, by měly mít zkušenosti s JavaScriptem a měly by být schopny v případě potíží provedené změny vrátit zpět. Přistupujte k tomu s velkým rozmyslem.

Pokud nějakou šablonu upravíte, přestane se aktualizovat, když její původní autor vydá aktualizaci. Pokud chcete importovat šablonu vytvořenou v rámci komunity, můžete změny zahodit a požadovanou šablonu importovat znovu. Tím zajistíte, že zůstane aktuální.

Publikování šablony

Pokud chcete vytvořit šablonu a publikovat ji v Komunitní galerii šablon, přečtěte si dokumentaci pro vývojáře, pokyny k nahrávánípříručku.

Související zdroje

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka